Bladmeststof ontwikkeld voor de landbouw

Het kiezen van de juiste bladmeststof garandeert de veiligheid van de boer, succesvolle bladvoeding en kan de operationele efficiëntie van de boerderij verbeteren

juli 14, 2022
3 min

Bladvoeding is een zeer effectieve methode om voedingsstoffen toe te dienen via de bladeren in plaats van via de wortels. Door in water oplosbare meststoffen direct op de bladeren te spuiten, kunnen tekorten aan voedingsstoffen snel worden opgelost en gewassen worden aangevuld.

Bladvoeding werd voor het eerst ontdekt in de jaren 1870, heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld en wordt nu erkend als een efficiënte en zeer effectieve methode om plantenvoeding toe te dienen.

Bladvoeding is niet alleen afhankelijk van de toevoer van voedingsstoffen, maar ook van de juiste interactie tussen deze voedingsstoffen en de omgeving en fysiologie van de planten.

 

De voedingsbron is belangrijk

Er zijn drie bronnen van voedingsstoffen voor bladvoeding: anorganisch, organisch complex en synthetisch chelaat. Elk van deze verschillende voedingsbronnen heeft verschillende kenmerken, waaronder oplosbaarheid, molecuulgrootte, elektrische lading en deliquescentiepunt. Het is de combinatie van deze eigenschappen die de absorptie, translocatie en uiteindelijk de efficiëntie van bladvoeding beïnvloedt.

 

Oplosbaarheid en absorptie

Voor een succesvolle bladopname van voedingsstoffen moeten ze opgelost zijn, en niet alleen gesuspendeerd in een vloeistof. Onderzoek waarbij oplosbaar ZnSO4 vergeleken wordt met zinkoxide in een nanodeeltjesvorm met een lage oplosbaarheid, heeft aangetoond dat zelfs als het zinkoxide op nanometerschaal is (kleiner dan 100 nm), het nog steeds op een lager niveau geabsorbeerd wordt dan de bronnen met een hogere oplosbaarheid.

 

Foliar absorption of zinc from soluble sources can be up to 92 times greater than zinc in nanoparticulate oxide form

De bladopname van zink uit oplosbare bronnen kan tot 92 keer hoger zijn dan zink in de vorm van nanodeeltjes in de vorm van oxide.

 

Molecuulgrootte beïnvloedt absorptie

De verschillende groottes van voedingsmoleculen beïnvloeden de absorptiesnelheid door het plantoppervlak of de cuticula. De poriën van de cuticula kunnen deeltjes tot 2,4 nm absorberen, terwijl deeltjes tot 43 nm de huidmondjes kunnen passeren. Onderzoek naar de deeltjesgrootte van meststoffen heeft uitgewezen dat veel meststoffen deeltjes hebben met een gemiddelde grootte van meer dan 100 nm, wat aangeeft dat bladopname van deze voedingsstoffen onwaarschijnlijk is.

 

Hoe de elektrische lading van voedingsstoffen de opname en verplaatsing van voedingsstoffen beïnvloedt

De bladschubben van planten zijn negatief geladen. Dit betekent dat niet-geladen of positief geladen voedingsstoffen de cuticula passeren en een grotere capaciteit hebben om zich in het bladweefsel te verplaatsen. Chelated nutriënten, met een geneutraliseerde elektrische lading, hebben een grotere kans om geabsorbeerd en getranslokeerd te worden naar andere plantenorganen, wat hun efficiëntie verbetert.

 

Het deliquescentiepunt

De definitie van het deliquescentiepunt is het niveau van relatieve vochtigheid waarbij een zout een oplossing wordt. Als de lucht vochtiger is dan dit niveau, lost de zoutverbinding op en wordt deze beschikbaar voor opname door het blad. Dit niveau verschilt tussen de verschillende voedingsbronnen, maar het kan ook gemanipuleerd worden met additieven. Het is bijvoorbeeld essentieel om oppervlakteactieve stoffen met gechelateerde voedingsstoffen te gebruiken, omdat deze het punt van deliquescence drastisch verlagen, wat betekent dat ze gemakkelijker worden opgenomen, zelfs bij een relatief lage luchtvochtigheid.

 

Cuticle penetration of different sources of Manganese and Zinc with and without surfactants

Cuticula penetratie van verschillende bronnen van mangaan en zink met en zonder oppervlakteactieve stoffen.

 

Veiligheid en compatibiliteit van bladvoeding

De variatie tussen verschillende bladvoedingsstoffen heeft niet alleen invloed op het vermogen tot absorptie en transport binnen de plant. Een andere belangrijke overweging is de compatibiliteit met andere producten. Het mengen van voedingsstoffen met pesticiden in de spuittank verlaagt bijvoorbeeld de bedrijfskosten doordat zowel de bladvoeding als het pesticide in één enkele toepassing worden toegediend. Maar in sommige gevallen verminderen voedingsstoffen de efficiëntie van pesticiden, waardoor de efficiëntie daalt van 70% naar 25%. In andere gevallen kunnen de producten destabiliseren, waardoor klonten in de oplossing worden gevormd die het filtratiesysteem van de spuitmachine kunnen verstoppen, waardoor de stroming door de spuitdoppen wordt belemmerd, de efficiëntie van bladvoeding wordt verminderd en de nuttige levensduur van de spuitdoppen wordt verkort.

 

Meststoftechnologie ontwikkeld voor de landbouw

Onze Kellus bladmeststoffen zijn speciaal ontwikkeld voor de landbouw om de hoogste fysiologische respons te produceren. Het gebruik van 100% beschermde gechelateerde voedingsstoffen met additieven zorgt voor opname van voedingsstoffen door de bladeren en een hoge mobiliteit van voedingsstoffen binnen de planten. Bovendien zijn Kellus bladmeststoffen zorgvuldig ontwikkeld om compatibiliteit en veiligheid te bieden bij het mengen met andere actieve ingrediënten in de tank.