Druppelaars in een fertigatiesysteem openen

Hoe u Nova PeKacid® gebruikt om verstopte druppelaars in een fertigatiesysteem te openen.

2 min

Voor maximale opbrengst en efficiënt watergebruik moeten druppelaars schoon zijn. In de loop van het teeltseizoen kunnen druppelaars en irrigatieleidingen verstopt raken.

Nova PeKacid van ICL verzuurt de grond om bicarbonaten te neutraliseren en op te lossen en helpt zo in de gevoelige druppelirrigatiesystemen problemen door kalkafzetting en verstopte leidingen en druppelaars te voorkomen. Dit heeft vele voordelen, zoals een langere levensduur van irrigatiesystemen, een uniforme en efficiënte distributie van irrigatiewater en meststoffen, minder werk en minder gevaarlijke vloeibare zuren.

Nova PeKacid kan worden gebruikt om verstopte druppelaars te openen aan de hand van de volgende instructies:

  • Pas allereerst 15 minuten lang Nova PeKacid toe in het hele irrigatiesysteem.
  • Bereken met behulp van het debiet hoeveel water er in 15 minuten door het irrigatiesysteem stroomt.
  • Gebruik 5 kg Nova PeKacid per kubieke meter water.

 

Clean drippers are necessary to obtain maximum yield and optimum water use efficiency

Voor maximale opbrengst en efficiënt watergebruik moeten druppelaars schoon zijn.

 

Voorbeeld

Als het debiet van het irrigatiesysteem 6 m3 per uur is, stroomt er in 15 minuten 1,5 m3 door.

Als er per kubieke meter water 5 kg Nova PeKacid moet worden toegevoegd, moet er voor 1,5 m3 dus 7,5 kg Nova PeKacid worden toegevoegd:

5 kg per m3 x 1,5 m3 = 7,5 kg.

 

Toedieningsmethode

1. Zet het irrigatiesysteem in werking en verzeker u ervan dat het water alle druppelaars heeft bereikt.
2. Voeg de juiste hoeveelheid Nova PeKacid toe volgens de bovenstaande berekening op basis van het debiet van uw irrigatiesysteem.
3. Zorg dat het systeem na toediening van Nova PeKacid 30-45 minuten wordt gespoeld met water.

Bij ernstige verstoppingen kunt u de eindstoppen van de hoofdleidingen openen om ook die te spoelen.

Opmerking:
  • Reinig het irrigatiesysteem bij eenjarige gewassen niet tijdens de teeltcyclus. Behandel verstopte druppelaars voor het planten van het gewas of na de oogst.
  • Voor meerjarige gewassen (zoals boomgaarden en wijngaarden) kunt u verstopte druppelaars het hele jaar door openen.