ICL ondersteunt de circulaire economie met “nieuwe” meststof

mei 15, 2024
3 min

Fosfaat speelt een belangrijke rol in de groei van gewassen en is daarmee essentieel voor onze voedselvoorziening. Maar met de beperkte natuurlijke bronnen die onze planeet biedt, wordt het steeds belangrijker om duurzame methoden te ontwikkelen voor het recyclen van deze waardevolle voedingsstof. ICL investeert al vele jaren in het onderzoek naar hergebruik van mineralen uit recyclebare bronnen. Met trots lanceren we nu Puraloop, gerecycled fosfaat dat beschikbaar is als meststof voor de landbouw.

Senior Proces Engineer Lucas van der Saag, vertelt meer over deze duurzame innovatie: “Puraloop is van groot maatschappelijk belang en een mooi voorbeeld van hoe we als ICL de circulaire economie kunnen ondersteunen.”

Zo werkt Puraloop

Puraloop wordt gewonnen uit rioolslib, de organische grondstof dat tijdens het proces van waterzuivering naar de bodem zakt en wordt afgevoerd. Om het rioolslib te kunnen hergebruiken, wordt het 10 minuten lang op 850 graden verbrand. Hierdoor worden drugs, medicijnen of hormonen volledig verwijderd en is de as dat overblijft ‘schoon’. Het fosfaat uit deze as wordt vervolgens in de ICL-fabriek in Amsterdam verwerkt tot een bruikbare fosfaatmeststof. Lucas: “We zijn al heel lang bezig met het idee om fosfaat te recyclen uit reststromen. Doordat we binnen ICL de ruimte kregen om testen uit te voeren in de fabriek in de afgelopen jaren, hebben we echt een flinke stap kunnen maken. Hoewel we de nodige (tijdrovende) uitdagingen hebben gehad, zijn we er trots op dat het gelukt is!”

Is Puraloop veilig voor de landbouw?

Puraloop is gecertificeerd als veilige meststof voor de landbouw en voldoet aan alle strenge regelgeving in de EU. Lucas: “Alleen al de vele procedures en regelgeving op het gebied van veiligheid, hebben 5 jaar in beslag genomen. Dit was nodig om ervoor te zorgen dat Puraloop 100% voldoet aan de Europese regelgeving voor het gebruik van reststromen in de meststoffenproductie en de REACH-registratie van het product bij de ECA (European Chemicals Agency). Het is dus zonder twijfel veilig voor gebruik in de landbouwsector.”

 

Een nieuwe stap voor de circulaire economie in Europa

In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, draagt Puraloop bij aan een circulaire economie, door afvalstoffen om te zetten in waardevolle grondstoffen. Fosfaat is een belangrijke meststof voor de landbouw, maar de roep om hier op een duurzame manier in te voorzien komt steeds nadrukkelijker uit de maatschappij. Supermarktketens volgen deze trend op de voet. “Des te belangrijker om andere mogelijkheden te onderzoeken”, aldus Lucas, want gemijnde fosfaatbronnen zijn niet oneindig beschikbaar. “Onze ambitie is om zoveel mogelijk alternatieve grondstoffen te onderzoeken en te kijken hoe we hier nutriënten uit kunnen verwerken tot hernieuwde, gerecyclede meststoffen.”

Dat de vraag naar circulaire oplossingen zoals Puraloop groot is, is duidelijk. Inmiddels zijn er plannen om de Puraloop productie uit te breiden naar een tweede ICL-fabriek in Duitsland om zo in Europees verband aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen.

 

Veldproeven met Puraloop

Lucas legt uit dat Puraloop weliswaar een andere bron van fosfaat is, maar dat de werking niet onder doet voor fosfaat verwerkt uit fosfaaterts. Lucas: “Dit komt doordat het molecuul waaruit fosfaat is opgebouwd, niet veranderd nadat het is toegepast. Het gewas neemt het fosfaat op, en via ons voedsel komt het zo bij de mensen terecht. Aan het eind van de dag komt het uiteindelijk weer in ons riool terecht.” Veldproeven hebben inmiddels laten zien dat fosfaat in Puraloop net zo effectief is als conventioneel fosfaat.

Over de veldproeven zegt Lucas: “in de veldproeven hebben we verschillende vormen van fosfaat getest: het totaal fosfaat, wateroplosbaar fosfaat en fosfaat wat de plant via de wortel direct kan opnemen. Doordat Puraloop een zogenaamde “slow release” meststof is, betekent dit dat het fosfaat geleidelijk aan de plant wordt vrijgegeven. Dit zorgt voor langdurige voeding van de plant, wat gunstig is voor de groei”.

Van afval naar exportproduct

De komende 10-15 jaar kan Puraloop nog maximaal worden opgeschaald om te voldoen aan de volledige fosfaatbehoefte in Europa. Want hoewel er in Nederland voldoende fosfaat beschikbaar is door het mestoverschot, is de vraag vanuit andere Europese landen groot.

Er wordt volop gekeken naar alternatieven en andere mogelijkheden om duurzame grondstoffen recyclebaar te maken, zoals het winnen van fosfaat uit dierlijke resten zoals botten, of kalium uit de verbranding van biomassa in bio centrales. Ook werkt ICL momenteel mee aan een grootschalig Europees project (CBE4I Project) om mineralen als magnesium, kalium, calcium te recyclen uit de as afkomstig uit biomassa.

*Hier kun je meer lezen over lopende EU-projecten.

Lucas van der Saag en Gabriela Rocha Moreira vormen samen het R&D team van de ICL fabriek in Amsterdam en zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van Puraloop.