Nutriënten zo efficiënt mogelijk gebruiken met CRF

ICL helpt telers om efficiënt gebruik te maken van voedingsstoffen met onze collectie meststoffen met gecontroleerde afgifte (CRF).

3 min

Efficiënt gebruik van voedingsstoffen voor gewassen is een topprioriteit voor boeren over de hele wereld. Telers van elk gewas willen optimaal gebruik maken van de steeds duurder wordende inputs voor de groei van hun gewassen, het risico op milieuschade minimaliseren en tegelijkertijd commerciële bedrijven runnen die bijdragen aan de wereldwijde voedselvoorziening.

Gecoate meststoffen van ICL bieden boeren de CRF-technologie om de voeding te leveren die een gewas nodig heeft tijdens zijn volledige levenscyclus, met slechts één enkele toepassing.

 

Verlies van voedingsstoffen uit akkers vermijdbaar

De dringende behoefte aan deze CRF-technologie – en de wijdverspreide toepassing ervan – blijkt duidelijk uit de feiten op akkers over de huidige gemiddelde efficiëntie van het nutriëntengebruik. Het gebruikelijke aandeel voedingsstoffen dat door gewassen wordt opgenomen in het eerste jaar na het toedienen van kunstmest is teleurstellend.

Toen agronomische onderzoekers bijvoorbeeld meststoffen controleerden die werden toegediend aan de belangrijkste graangewassen, ontdekten ze dat de fosforefficiëntie slechts 15-25% is, de kaliumefficiëntie rond de 30-50% ligt en de stikstofgebruiksefficiëntie rond de 40-65% ligt.

De efficiëntie van het stikstofgebruik op velden die door sommige boeren worden beheerd, is zelfs nog zorgwekkender. Tot 80% van de toegediende stikstof kan verloren gaan als het gebruik van meststoffen niet goed wordt beheerd.

 

Problemen met de opname van voedingsstoffen begrijpen

De hoofdoorzaak van het slechte nutriëntengebruik ligt voor de hand. Gewassen nemen beetje bij beetje en 24/7 voedingsstoffen op, maar in verschillende mate afhankelijk van hun groeistadium. Terwijl boeren over het algemeen – om goede commerciële en praktische redenen – slechts een paar keer in het groeiseizoen voedingsstoffen toedienen.

Ten tweede, en dit maakt het probleem nog groter, zijn veel meststoffen oplosbaar en vluchtig, dus als ze vroeg in het seizoen worden toegediend, zijn er grote hoeveelheden voedingsstoffen beschikbaar, veel meer dan het gewas op dat moment nodig heeft.

Het milieuprobleem van slecht nutriëntengebruik wordt steeds duidelijker. Het verlies aan uitgeloogde voedingsstoffen in waterwegen leidt tot een verslechtering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Het verlies van voedingsstoffen in de atmosfeer vergroot het probleem van klimaatverandering.

De financiële sancties van een slecht nutriëntengebruik zijn ook gemakkelijk te begrijpen. Verspilde voedingsstoffen zijn een verspilling van geld, tijd en moeite.

Om alle bovenstaande redenen wordt de komst en algemene beschikbaarheid van CRF-technologie verwelkomd door boeren over de hele wereld.

Afhankelijk van de omstandigheden in de teelt, kunnen CRF’s het totale gebruik van meststoffen aanzienlijk verminderen:

  • Totaal gebruik van meststoffen: met 20% tot zelfs 50%.
    Uitspoeling: met percentages tot 55%.
    Denitrificatie: gemiddeld tot 40%.
    Vervluchtiging: met percentages tot 40%.

(Cijfers gebaseerd op onafhankelijk onderzoek met ICL CRF-technologieën)

 

CRF-technologie – Voldoen aan de behoeften van het gewas

Het regelen van de afgifte van voeding uit een meststof is een eenvoudig concept en een slimme technologie. Het betekent het gebruik van slimme wetenschap om voeding te geven in een tempo dat veel beter overeenkomt met wat de plant echt nodig heeft.

Eenvoudig gezegd is bij CRF elke meststofkorrel bedekt met een speciale coating die water begint te absorberen wanneer deze in contact komt met bodemvocht. Als de hoeveelheid vocht die in elke mestkorrel wordt opgenomen toeneemt, neemt de osmotische druk toe en beginnen de voedingsstoffen te ‘ontsnappen’ via microporiën in de coating naar buiten, de grond in en binnen het bereik van de wortels van het gewas.

Dit baanbrekende voedingsstoffen regulerende apparaat, ontwikkeld door ICL, is E-Max Release Technology. ICL-meststoffen produceert een reeks mengsels van voedingsstoffen die kunnen worden afgestemd op de behoeften van specifieke gewassen.

 

Positieve resultaten met CRF

Het gebruik van CRF laat de vele voordelen zien van het overschakelen op dit nieuwe alternatief voor de conventionele toepassing van voedingsstoffen.

Zo toonde een pootaardappelproef in 2021, uitgevoerd door Eurofins, een duidelijke verbetering van belangrijke parameters. Met het gebruik van ICL Agromaster CRF in vergelijking met de gebruikelijke nutriëntenstrategie van de teler was er een toename van 10% in opbrengst, een toename van 82% in stikstofgebruiksefficiëntie, wat bijdroeg aan een positief rendement op de investering van de teler.

 

ICL Agromaster (Controlled Release Fertilizer) produced a 10% increase in yield, and an 82% increase in nitrogen use efficiency.

 

ICL CRF-technologie is beschikbaar in 3 productcollecties:

  • ICL Agroblen – een 100% gecoat NPK-korrel met gecontroleerde afgifte gedurende een gekalibreerde tijd.
  • ICL Agromaster – speciaal geselecteerde conventionele mestkorrels met geavanceerde CRF-technologie voor uniforme N-controle en topprestaties.
  • ICL Agrocote – N, P of K producten met één van de ICL coatingtechnologieën die voedingsstoffen afgeven in de loop van de tijd, van één tot zes maanden, afhankelijk van wat er nodig is.

Het is waar dat CRF-producten tot nu toe vooral zijn gebruikt door bedrijven die hoogwaardige gewassen verbouwen, zoals vollegrondsgroenten, wortelgroenten en fruit. Maar met de stijgende kosten van voedingsstoffen richt een toenemend deel van de boeren met akkerbouwgewassen hun aandacht ook op de CRF-processen en -producten van ICL die de efficiëntie van het gebruik van voedingsstoffen in hun bemestingsstrategie en gewasproductieplannen zullen verhogen.