Langdurige, constante en geleidelijke zwavelafgifte

Resultaten van een experiment aan de University of Nottingham in het VK tonen aan dat Polysulphate, de meststof met meerdere voedingsstoffen, gedurende een langere periode gelijkmatig zwavel afgeeft.

augustus 12, 2021
2 min

Zwavel is een belangrijk voedingselement voor gewassen. Telers hebben keuze uit verschillende sulfaatmeststoffen om de groei van het gewas te ondersteunen. Het probleem is echter dat sulfaten, net als andere oplosbare plantvoedingsstoffen, snel uitspoelen of al voordat ze kunnen worden opgenomen door het gewas buiten bereik van de wortels in de bodem zakken.

 

Kennis over uitspoeling

In een experiment van de University of Nottingham werd aan de hand van bodemkolommen de afgiftesnelheid van sulfaat uit Polysulphate vergeleken met die van andere meststoffen.

In elk bodemmonster, een diepte of kolom leemgrond, waren eerder bodemvoedingsstoffen uitgespoeld. Er werden vier verschillende korrelmeststoffen toegevoegd – Polysulphate, ammoniumsulfaat, sulfaat van potas en kieseriet – die gelijke hoeveelheden zwavel bevatten. De bodemmonsters werden dagelijks gespoeld met gede-ioniseerd water en van het percolaat dat uitspoelde werd het zwavelgehalte gemeten.

 

Polysulphate’s gradual release of sulphate is clear when compared to other fertilizers.

In een vergelijking met andere meststoffen is duidelijk te zien dat de sulfaatafgifte van Polysulphate geleidelijk verloopt.

 

Langdurige voedingsstoffenafgifte van Polysulphate aangetoond

De resultaten van de sulfaatafgifteproef laten zien dat sulfaat in Polysulphate geleidelijk wordt afgegeven gedurende een langere periode van zo’n vijftig dagen. Dat betekent dat zwavel wekenlang in de bovenste grondlaag vrijkomt op het moment dat het nodig is, in een hoeveelheid die planten nodig hebben.

Sulfaat van andere meststoffen wordt veel sneller afgegeven, waarschijnlijk zelfs zo snel dat gewaswortels het niet kunnen opnemen en gedurende een langere periode kunnen gebruiken. En dat wil zeggen dat ongebruikte sulfaten uit de bodem uitspoelen.

Inzicht in welke voedingsstoffen gewassen nodig hebben, en wanneer en hoe deze stoffen beschikbaar zijn, is belangrijk om de juiste meststof te kunnen kiezen en optimale prestaties te bereiken met het gewas.