Behoud de toekomst van bossen met meststoffen

Landbouwmeststoffen zijn essentieel voor het verhogen van de landbouwopbrengst en productiviteit. Het gebruik ervan kan echter ook een van de grootste bedreigingen voor de bossen op aarde verminderen.

maart 14, 2023
2 min

Bossen zijn prachtige plekken. Als we aan bossen denken, denken we misschien aan een weelderig groen bladerdak met gedempt zonlicht dat door de bladeren schijnt, of misschien denken we aan de diverse planten- en diersoorten die van bossen hun thuis maken, van torenhoge bomen tot piepkleine insecten en alles daartussenin. Maar we moeten ook denken aan de vitale rol die bossen spelen in het gezond houden van de planeet.

 

Belangrijk voor het milieu

Bossen absorberen koolstofdioxide uit de atmosfeer en geven zuurstof af. Ze helpen ook bodemerosie te voorkomen. Ze helpen ook bodemerosie te voorkomen en de waterkwaliteit te beschermen, waardoor ze een essentieel onderdeel vormen van het ecosysteem van de aarde. Toch worden ze bedreigd en gaan ze verloren met een snelheid van ongeveer één voetbalveld per twee seconden.

 

Landbouw en ontbossing

Een van de grootste bedreigingen voor bossen is de vraag naar nieuw land voor landbouw. Low-input landbouw voor cacao, cassave en oliepalmen in West-Afrika heeft bijvoorbeeld geleid tot grootschalige ontbossing en aantasting van het tropisch bosgebied in West-Afrika. In deze low-input systemen worden bossen gekapt en gewassen verbouwd op het nieuwe land. Zodra de bodem geen voedingsstoffen meer bevat, kappen de telers gewoon een nieuw stuk bos en beginnen opnieuw. En als telers hun productie willen verhogen, verhuizen ze naar nieuwe, pas gekapte bosgebieden.

 

Hoe kunnen meststoffen ontbossing tegengaan?

Onderzoekers van het IITA (International Institute of Tropical Agriculture) onthullen dat boeren die cacao verbouwen in deze low-input systemen gemiddeld minder dan 4 kg voedingsstoffen per hectare gebruiken, een fractie van wat in moderne landbouwsystemen wordt gebruikt. In hun artikel, Low fertilizer use drives deforestation in West Africa, beschrijven de IITA-onderzoekers hoe het verhogen van het gebruik van meststoffen op deze cacaoplantages zou hebben opgeleverd dat boeren niet naar nieuwe bosgebieden hadden hoeven verhuizen, en daarmee voor dit gewas alleen al ongeveer 2 miljoen hectare tropisch bos hadden kunnen sparen. Door het gebruik van meststoffen te intensiveren en de technieken voor het verbouwen van gewassen te verbeteren, zouden niet alleen enorme stukken bos behouden zijn gebleven (meer dan 2 miljoen hectare), maar zouden ook de inkomsten van de boeren verdubbeld zijn.  De CO2-uitstoot door ontbossing zou met maar liefst 1,3 miljard ton zijn verminderd.

 

Meststoffen en klimaatverandering

Het juiste gebruik van meststoffen speelt een essentiële rol in de strijd tegen klimaatverandering. Meststoffen verminderen de druk op bossen en helpen veranderingen in landgebruik te voorkomen door de productiviteit van de beschikbare landbouwgrond op lange termijn te verhogen. Dit is cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering, aangezien ontbossing en verandering van landgebruik samen ongeveer 30-50% van de broeikasgasemissies in de landbouw vertegenwoordigen.