De voordelen van zwavelmeststof

Graslandtelers moeten zorgen dat voedingsstoffen optimaal beschikbaar zijn om kuilgras goed te laten groeien. Zonder uitgebalanceerde gewasvoeding die onder meer zwavelmeststof bevat, is dat niet mogelijk.

februari 4, 2021
2 min

Graslandtelers krijgen het advies om gebruik te maken van de voordelen die zwavelmeststof biedt, met name voor kuilgewassen. Een rapport over een van de belangrijkste Europese gebieden voor grasteelt laat zien met toediening van zwavelhoudende meststof vroeg in het seizoen het gewas alles krijgt wat het nodig heeft om optimaal te groeien.

 

Hoogwaardige grasgewassen hebben zwavel nodig

Als in de lente de temperaturen stijgen en de dagen lengen gaan grasgewassen flink groeien, en die groei moet gedurende het hele seizoen worden gehandhaafd.

Gras voor kuilgewassen moet superprestaties leveren om maar liefst zes keer per jaar gemaaid te kunnen worden en na opslag gebruikt te kunnen worden als veevoer in de winter. De groei die daarvoor nodig is, kan niet worden bereikt zonder uitgebalanceerde voeding, die onder meer zwavelmeststof bevat.

 

Zwavelmeststof is onmisbaar

Helaas zijn er volgens het Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI) in Noord-Ierland maar weinig graslandtelers die hun bodem testen. “De meeste telers tasten volledig in het duister wat betreft de status van de voedingsstoffen in hun bodem.”

Verkeerde interpretatie van de tekenen van voedingsproblemen in het gewas maken de situatie alleen maar erger. “Vaak gaan telers ervan uit dat vergeling van het gras een symptoom is van kaliumtekort, terwijl het bijna zeker het gevolg is van zwaveltekort.” Grasmatten die acuut tekort hebben aan zwavel zijn lichtgroen tot geel.

 

Zwavelmeststoffen op veel plaatsen nodig

Het bewijs dat het AFBI hiervoor verzamelde is overtuigend. “In het verleden beperkte zwaveltekort zich voornamelijk tot zandbodems, en dan met name in de zomer. Tegenwoordig komt het behalve in zandbodems ook veel voor in kleibodems, en het vaakst in het voorjaar.”

Het AFBI heeft daarom de volgende aanbeveling voor zwavelmeststof gepubliceerd: “dien standaard 25 tot 35 kg SO3/ha zwavelhoudende meststof (NS of NKS) toe aan alle kuilvoerakkers in het voorjaar, zelfs op de akkers die zijn gegierd.”

 

Gewas en zwavelmeststof met respect behandelen

Er zijn talloze initiatieven die als doel hebben telers meer inzicht in hun graslanden geven. Keuze van de grassoort, maaitijdstip, de behandeling van het gewas na de oogst en bemesting dragen bij aan het maximaliseren van kwaliteit en productiviteit en de voedingswaarde die het voer heeft voor het vee.

Bij ICL willen we telers helpen inzicht te krijgen in de bodem onder hun grasmat en welke rol zwavel speelt voor de bodem en de plant. Door deze kennis te combineren met het gebruik van onze zwavelhoudende meststof Polysulphate kunnen graslandtelers eenvoudig, voordelig en doeltreffend een beter gewas en betere bedrijfsresultaten realiseren..