Significante conclusies na proeven met Polysulphate meststof

Uitgebreide veldproeven zijn essentieel om aan te tonen dat bemestingsstrategieën met Polysulphate de productiviteit van het bedrijf en de gewaskwaliteit verbeteren.

juni 18, 2021
2 min

Terwijl juni voor veel Europese telers de drukste maand van het jaar is, zijn tegelijk ook de agronomen van ICL in Europa volop bezig met een groot aantal veldexperimenten.

 

Statistieken van de proeven

Het Europese agronomieteam van ICL heeft in 2021 meer dan honderd veldproeven opgezet voor meer dan twintig gewassen, op diverse belangrijke locaties door heel Europa. Volgens dr. Francisco Morell, Agronomy Lead Europe bij ICL, vormen meststofproeven een belangrijke component van de verantwoordelijkheid van het agronomieteam.

“Voor onze IAS agronomen, die niet alleen klantvragen verwerken en seizoensadvies geven aan telers, maar ook bezig zijn met het opzetten en monitoren van veldproeven bij klanten, telers en proefstations”, legt hij uit. “De experimenten binnen die proeven zijn een essentiële schakel in de ontwikkeling, demonstratie en promotie van het product.”

 

Significante proeven in uitvoering

Met zoveel lopende proeven is het onmogelijk om ze allemaal te beschrijven. Toch zijn wat dr. Morell betreft enkele proeven het vermelden waard.

 

Assessing the impact on Nitrogen Use Efficiency of balanced crop nutrition with Polysulphate in Romania.

Het effect van evenwichtige gewasvoeding met Polysulphate op de stikstofgebruiksefficiëntie.

 

Op meerdere locaties in Europa loopt een reeks proeven die beoordeelt wat het effect is van evenwichtige gewasvoeding met Polysulphate op de stikstofgebruiksefficiëntie (NUE). Het is bekend dat evenwichtige gewasvoeding de NUE aanzienlijk kan verbeteren en dus de N-verliezen in het milieu kan verminderen. De proef wordt uitgevoerd in samenwerking met het International Potash Institute in Roemenië, Duitsland en Polen.

Uit Nederland dient zich ondertussen alweer een nieuwe productproef aan: compost verrijkt met Polysulphate Standard. “Met dit product kan de teler in één keer zowel organisch materiaal als kalium toedienen, in plaats van eerst compost en daarna kalium”, legt Morell uit. Het doel is om in één stap voldoende bodemverbeteraar toe te dienen voor het hele jaar, wat gunstig is voor de bodem en knolgewassen.

 

De resultaten bundelen

Wanneer een proef in ons uitgebreide experimentele programma het einde van zijn looptijd bereikt worden de resultaten ervan samengevoegd met die van honderden eerdere proeven in andere gewassen, andere regio’s en andere teeltomstandigheden. Deze proeven laten duidelijk zien dat een bemestingsstrategie met Polysulphate bijdraagt aan hogere gewasproductiviteit en betere voedselkwaliteit, in verschillende teeltsystemen en agro-ecologische omstandigheden over de hele wereld.