Bewezen resultaten met gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen – bewezen resultaten voor een duurzame toekomst

februari 28, 2024
3 min
Ronald Clemens
CRF Marketing & Portfolio Manager

Meststoffen zijn een cruciaal onderdeel van de moderne landbouw. Net zoals wij voedingsstoffen nodig hebben om te groeien, hebben planten ook behoefte aan voeding waarvoor doorgaans meer dan 14 essentiële nutriënten nodig zijn voor een gezonde gewasgroei. Maar het is niet alleen een kwestie van het selecteren van de juiste combinatie van voedingsstoffen het is ook belangrijk om rekening te houden met het type meststof. Gecontroleerd vrijkomende meststoffen bieden veel voordelen, waardoor ze zeer geschikt zijn om ervoor te zorgen dat gewassen op het juiste moment over voldoende voedingsstoffen beschikken. Dit maakt dat je kunt vertrouwen op kwantiteit en kwaliteit met een hogere opbrengst.

Typen meststoffen vergelijken

Hoewel conventionele meststoffen de nutriënten kunnen leveren die gewassen nodig hebben, gaan deze vaak in meer of mindere mate verloren in het milieu door uitspoeling, vervluchtiging, denitrificatie, afvloeiing en bodemfixatie, waardoor de efficiëntie van de bemesting wordt verminderd.

Meststoffen met een verhoogde efficiëntie zijn ontwikkeld om specifiek dit probleem van het verlies aan nutriënten aan te pakken

Tegenwoordig zijn er 3 types meststoffen met een verhoogde efficiëntie: meststoffen met langzame afgifte, gestabiliseerde stikstofmeststoffen en gecontroleerd vrijkomende meststoffen.

Langzaam werkende meststoffen

Langzaam werkende meststoffen zorgen voor een langdurige beschikbaarheid van nutriënten, tot wel zes weken. Deze beschikbaarheid is afhankelijk van vele factoren, waaronder de temperatuur, het vochtgehalte, en de pH van de bodem en de microbiële activiteit in de bodem.
Langzaam werkende afgiftetechnologie  kan verlies van voedingsstoffen voorkomen en worden met succes gebruikt voor sport- en golfvelden, gazons, tuinen en in de groenvoorziening.
Maar als het gaat om gewassen met langere groeicycli of specifieke nutriëntenbehoeften, is de effectiviteit van langzaam werkende meststoffen onzeker.

Gestabiliseerde stikstofmeststoffen

Gestabiliseerde stikstofmeststoffen zijn ontwikkeld om stikstofverliezen als gevolg van vervluchtiging en uitspoeling te voorkomen.Deze meststoffen houden de stikstof voor een langere tijd in zijn originele chemische vorm.

Deze technologie kan stikstofverliezen beperken, maar de effectiviteit ervan wordt beïnvloed door bodemtype, pH en temperatuur. Dit betekent dat hoge temperaturen en bodems met een hoge of lage pH-waarde de effectiviteit van deze meststoffen kunnen verminderen.
Vastlegging aan kleideeltjes en organisch materiaal of onbedoelde immobilisatie door micro-organismen kan de efficiëntie ook verminderen. Bovendien kan het mengen van gestabiliseerde stikstof met fosfaatmeststoffen leiden tot chemische interacties die de stabiliteit van deze stikstofmeststoffen verminderen.

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF’s) zijn ontwikkeld om de nutriënten op het juiste moment af te geven, passend bij het gewas. Daarmee zijn het de meest veelzijdige meststoffen voor vollegrondsteelten in verschillende klimaatomstandigheden.
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen zijn beschikbaar in diverse werkingsduren, variërend van 1 maand tot 1,5 jaar.

De gecoate CRF’s van ICL bestaan uit een kern van nutriënten die wordt beschermd door twee lagen volledig biologisch afbreekbare coatings. Door het bodemvocht lossen de nutriënten op en komen ze beschikbaar in de wortelzone.

Wat CRF’s onderscheidt van de andere soorten meststoffen met een verhoogde efficiëntie, is dat het afgifteproces uitsluitend door de bodemtemperatuur wordt gestuurd, volledig onafhankelijk van het bodemtype, de pH-waarde of andere factoren. Hierdoor is de afgiftesnelheid voorspelbaarder en beter afgestemd op de behoeften van de ontwikkeling van het groeiende gewas.

De werking van ICL’s eqo.x – biologisch afbreekbare coating .
>
ga met de cursor over de video voor een maximale ervaring vanuit de grond<

Vergeleken met conventionele ureum, verminderen gecontroleerd vrijkomende meststoffen alle soorten stikstofverliezen en verbeteren ze de efficiëntie van het nutriëntengebruik van het gewas. CRF’s verminderen de N-verliezen als gevolg van uitspoeling en vervluchtiging met maximaal 60% en verminderen de verliezen als gevolg van denitrificatie met meer dan 10%.

Een toename van 80% in de nutriëntenefficiëntie betekent dat de doseringen tot wel 30% kunnen worden verlaagd. Telers kunnen het aantal strooibeurten verminderen en daarmee arbeids en energiekosten besparen.

Deze voordelen, aangetoond in onafhankelijk onderzoek, laten duidelijk zien waarom gecontroleerd vrijkomende meststoffen de beste keus zijn en een sleutelrol spelen in de moderne landbouw.