Gebruik Polysulphate voor een lagere CO2-voetafdruk van uw bedrijf

Vergeleken met de alternatieven heeft Polysulphate de laagste CO2-voetafdruk, en biedt de teler zo een eenvoudige manier om zijn impact op het milieu te verlagen.

2 min

Nu een stijgend aantal telers de CO2-voetafdruk van hun landbouwactiviteiten wil verlagen, kunnen we melden dat Polysulphate, uit ons assortiment premium gewasvoeding, een lagere CO2-voetafdruk heeft dan de alternatieven.

Polysulphate biedt niet alleen veel voordelen voor gewassen, maar ook voor bedrijven, zoals hogere gewasopbrengst, betere gewaskwaliteit en rendement op de investeringen in de productie. Maar volgens een recent rapport gaan de voordelen nog verder. Polysulphate kan namelijk ook bijdragen aan het verbeteren van de milieuprestatie van een bedrijf, en dat is voor steeds meer voedselfabrikanten, retailers en consumenten van belang. Een recent onderzoek laat zien dat Polysulphate van ICL Fertilizers een lagere CO2-voetafdruk heeft dan alle andere vergelijkbare producten.

 

Diverse redenen om te kiezen voor deze meststof met meerdere voedingsstoffen

Behalve dat diverse voedingsstoffen langdurig beschikbaar zijn en de meststof eenvoudig is toe te dienen bij een breed scala aan gewassen, is nu de lage CO2-voetafdruk van dit product nog een ander voordeel om te kiezen voor Polysulphate, een van de premium producten in de reeks FertilizerpluS van ICL.

 

Een meststof die elke vergelijking glansrijk doorstaat

De CO2-voetafdruk van een product berekenen heeft heel wat voeten in de aarde. De gespecialiseerde bedrijven Filkin & Co. EHS Limited werden gecontracteerd om deze berekeningen uit te voeren voor Polysulphate.

Er werden metingen gedaan van alle processen, van de polyhalietmijn waar Polysulphate gewonnen wordt, tot aan opslag. De resultaten laten zien dat de CO2-voetafdruk van Polysulphate lager ligt dan bij andere veelgebruikte meststoffen en zelfs een fractie bedraagt van de voetafdruk van bijvoorbeeld ammoniumnitraat.

 

Vriendelijk voor gewas en milieu

De CO2-voetafdruk wordt aangegeven in kilogram kooldioxide-equivalent per kilogram (kg-CO2e kg-1) product. Vergeleken met diverse vergelijkbare meststoffen heeft Polysulphate met 0,0029 kg CO2e kg-1 product de laagste CO2-voetafdruk. Dit is nog geen 3% van de CO2-voetafdruk van ammoniumnitraat.

Betere productiviteit en kwaliteit van het gewas zijn de bekendste voordelen van het toedienen van Polysulphate. Met als extra voordeel een lage CO2-voetafdruk zal Polysulphate vanaf nu uitgroeien tot de meststof bij uitstek voor telers die op hun bedrijf werken met CO2-kredieten en hun CO2-voetafdruk willen verlagen.

 

Extern referentiemateriaal

Berekening CO2-voetafdruk door Filkin & Co. EHS Limited, specialisten in duurzaamheid en afvalmanagement.