De CRF-timer gebruiken om de afgifte van voedingsstoffen bij te houden

Zorgen dat gewassen op het juiste moment de benodigde voedingsstoffen krijgen is essentieel voor een succesvolle, duurzame landbouwproductie.

2 min

Om gewassen goed te laten gedijen en hun volledige opbrengstpotentieel te laten bereiken, hebben ze gedurende het hele groeiseizoen een evenwichtige toevoer van voedingsstoffen nodig. Als er te weinig voedingsstoffen beschikbaar zijn, krijgen planten een tekort aan voedingsstoffen. Tegelijkertijd kan een teveel aan voedingsstoffen leiden tot verlies van voedingsstoffen aan het milieu.

Controlled Release Fertilizers (CRF’s) zijn een uitstekend hulpmiddel om te voldoen aan de behoeften van planten gedurende het hele groeiseizoen. Eén enkele toediening van CRF-meststoffen kan tot 6 maanden lang een constante aanvoer van voedingsstoffen leveren. CRF’s zijn korrelige meststoffen bedekt met een speciale coating die de afgifte van voedingsstoffen regelt. Door de afgiftesnelheid af te stemmen op de behoefte van de gewassen wordt voorkomen dat voedingsstoffen verloren gaan in het milieu, waardoor de efficiëntie van het voedingsstoffengebruik toeneemt.

 

Bekijk hoe de CRF Timer werkt

 

CRF levensduur

Alle ICL CRF’s vermelden hun levensduur. Deze levensduur is de periode waarin voedingsstoffen vrijkomen, maar het is slechts een indicatie omdat de werkelijke afgifte van voedingsstoffen afhangt van variaties in de bodemtemperatuur. Als de temperatuur lager is, hebben gewassen minder voedingsstoffen nodig, dus vertraagt de CRF de afgifte van voedingsstoffen. Als de bodem opwarmt, neemt de afgiftesnelheid toe om te voldoen aan de toegenomen behoeften van de planten. Alle ICL CRF-levensduren gaan uit van een constante bodemtemperatuur van 21°C.

Verschillende omstandigheden veranderen de afgifte van voedingsstoffen

Omdat de werkelijke afgifte van voedingsstoffen afhangt van de lokale omstandigheden, heeft ICL een app ontwikkeld om telers te helpen bepalen welk deel van de CRF-voedingsstoffen overblijft. De CRF Timer maakt gebruik van gegevens van 400 weerstations in 48 landen. De app gebruikt de gegevens van de weerstations om de werkelijke afgifte van voedingsstoffen voor de locatie te berekenen.

Ontwikkeld voor E-Max release technologie

ICL heeft de CRF Timer app ontworpen voor alle ICL producten die gebruik maken van onze E-Max release technologie. De app is eenvoudig te gebruiken:

  • zoek het dichtstbijzijnde weerstation,
  • selecteer het meststofproduct en de levensduur, en
  • voer de datum van de mestgift in.

De CRF timer gebruikt de gegevens van het weerstation om te berekenen hoeveel voedingsstoffen de meststof heeft vrijgegeven en wat er nog beschikbaar is voor de rest van de groeiperiode.

Plannen voor de komende seizoenen

En de CRF Timer heeft nog een ander nut. Hij is ideaal voor het ontwerpen van een bemestingsstrategie voor toekomstige teeltseizoenen. Als je de locatie en het gewas kent, kun je de app gebruiken om te berekenen welke levensduur het beste bij je gewas en omstandigheden past.

Dus als u uw ICL meststof met gecontroleerde afgifte al hebt toegepast of van plan bent om een CRF te gebruiken voor een toekomstig gewas, download dan nu de CRF Timer app om inzicht te krijgen in de werkelijke beschikbaarheid van voedingsstoffen uit uw meststof met gecontroleerde afgifte.

 

Download de CRF Timer voor iPhone en iPad in de App Store.