Wat je moet weten over pH

Bij gewassen die door middel van fertigatie worden bemest, heeft de pH van de watertoevoer en in hogere mate de pH van het substraat of de bodem een grote invloed op het algehele succes.

2 min

pH staat voor de zuurgraad (de concentratie H+-ionen) van een oplossing en wordt uitgedrukt op een logaritmische schaal van 0 (zeer zuur) tot 14 (zeer alkalisch). Een pH van 7 is neutraal.

De meeste eetbare gewassen groeien goed bij een pH tussen 5 en 6,5.

 

Waarom is pH belangrijk?

De pH van het substraat is van invloed op de opname van voedingsstoffen door de plant. Bij een hoge pH neemt de plant bijvoorbeeld minder ijzer op, wat vaak leidt tot bladvergeling en productieverlies.

De pH van het substraat kan worden gemanipuleerd met een stikstofbron.

Het gebruik van ureum, ammoniumstikstof, sulfaten en fosfaten leidt tot een lagere pH. Een nitraatmeststof zorgt daarentegen voor een hogere pH.

Ook de pH van de watertoevoer is belangrijk, aangezien die direct van invloed is op de oplosbaarheid van meststoffen. Daarnaast kan een afwijkende pH leiden tot neerslag in systemen, waardoor druppelaars verstopt raken met alle gevolgen van dien.

 

Bicarbonaatgehalte essentieel

Het bicarbonaatgehalte van het water is essentieel omdat dit aangeeft wat de buffercapaciteit van het water is. Hoe minder bicarbonaat in het water, hoe lager de buffercapaciteit, en dat is beter. De pH van zacht water (met een laag bicarbonaatgehalte) kan behoorlijk fluctueren, terwijl de pH van hard water (met een hoog bicarbonaatgehalte) stabieler en moeilijker te beïnvloeden is.

Om het irrigatiewater goed te kunnen beoordelen, is het dus belangrijk om zowel de pH als het bicarbonaatgehalte te kennen. Een hoog bicarbonaatgehalte in het irrigatiewater leidt tot een hogere pH in het substraat tijdens lange gewascycli.

Door te kiezen voor verzurende stikstofbronnen kan de pH-stijging in het substraat gecompenseerd worden. Beter is echter om een verhoging van de pH te voorkomen door de bicarbonaten uit het irrigatiewater te verwijderen met behulp van een verzurend product zoals Nova PeKacid®.