GSSP

Niet zomaar fosfaat... maar superfosfaat

0

N

20

P2O5

0

K2O

33

CaO

30

SO3

ICL's superfosfaat (GSSP) is een uitstekende fosfaatbron voor planten en was een van de eerste commerciële meststoffen die op grote schaal werd gebruikt in de 20e eeuw. Superfosfaat wordt gewonnen en verwerkt in ICL's energiezuinige fabriek door natuurlijk fosfaaterts te ontsluiten. Superfosfaat bevat naast fosfaat tevens wateroplosbare zwavel waardoor het een ideale keuze is voor zwavelbehoeftige gewassen. Ondertussen verhoogt de hoge wateroplosbaarheid van fosfaat in superfosfaat de effectiviteit van deze meststof door fosfaat snel beschikbaar te maken voor opname door planten.

  • Levert gemakkelijk beschikbaar fosfaat samen met zwavel en calcium voor alle gewassen en bodems

  • Een ideale fosfaatmeststof voor peulgewassen die door stikstoffixatie via de wortelknobbeltjes geen stikstofbemesting nodig hebben.

  • Perfect voor gewassen met een hoge zwavelbehoefte, zoals peulvruchten (luzerne, klaver en sojabonen) en kruisbloemigen (koolzaad en raapzaad)

  • Goed voor het zaaien met zaden van zaaddragende peulvruchten (zoals sojabonen) die veel fosfaat en zwavel nodig hebben.

  • Ideaal voor graslandbemesting: zwavel bevordert zowel de ruwvoerkwaliteit als de droge stof opbrengst van grasland.

  • Zeer nuttig voor zwavelarme bodems

  • Voor directe toepassing op akkerbouw-, tuinbouw- en graslandpercelen.

  • Voor het blenden met andere meststoffen

  • Hoogwaardig, stofvrij product van goede kwaliteit

Probeer het eerst op kleine schaal voordat u de dosering of andere variabelen verandert. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

1
Voor directe toepassing op akkerbouw-, tuinbouw- en graslandpercelen of voor het blenden met andere meststoffen.
2
Neem contact op met ons als u meer informatie nodig hebt.

Merk details

Dit product is onderdeel van:

Meer informatie over Fosfaat