Wprowadzenie do nawozów o kontrolowanym uwalnianiu

Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu (CRF) zyskują ostatnio na popularności wśród hodowców i agronomów na całym świecie, ale co je właściwie wyróżnia?

4 min

Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu (CRF) zyskują na popularności i cieszą się dużym zainteresowaniem rolników i agronomów na całym świecie.

Zmniejszenie dawek nawozu jest jednym ze sposobów na podporządkowanie się nowym regulacjom limitującym ilość wypłukiwanego azotu. Naukowo wykazano, że hodowcy mogą zrealizować cel osiągania większych plonów lepszej jakości, jeśli korzystają z otoczkowanych granuli. Skutecznością nawozy te co najmniej dorównują zwykłym nawozom, ale stosuje się ich mniej, czasami nawet o 25%, co przekłada się na mniejszą ilość wypłukiwanych substancji odżywczych i skrócenie czasu nawożenia.

Nawozy CRF mogą być używane w dowolnych uprawach rolniczych lub ogrodniczych na całym świecie. Każde nawożenie wymaga opracowania pewnej strategii dostosowanej do danych warunków klimatycznych. Ze względu na różny czas uwalniania substancji odżywczych z wnętrza poszczególnych granulatów CRF, długość cyklu nawożenia może wynosić od 6 tygodni do 18 miesięcy.

Nawozy CRF składają się z granulatów powlekanych zawierających podstawowe makro-, mezo- lub mikroelementy w różnych zestawieniach. Stosowane są różne powłoki, które decydują o stopniowym uwalnianiu substancji odżywczych. Często sporządza się mieszanki podporządkowane potrzebom żywieniowym konkretnych upraw. Istnieje szeroka gama dostępnych produktów, od składających się w 100% z granulatu powlekanego NPK z pierwiastkami śladowymi do częściowo powlekanych mieszanek (N, P i K w dowolnym zestawieniu), zarówno z pierwiastkami śladowymi, jak i bez.

 

Specjalna powłoka CRF

To są produkty CRF! Najważniejszą częścią CRF jest jednak sama powłoka. Od udziału procentowego otoczki zależy bezpośrednia dostępność substancji odżywczych dla rośliny oraz wypłukiwanie w ciągu sezonu wegetacyjnego. Istotny jest również jej typ — czy jest to powłoka żywiczna, siarczanowa o wyższym początkowym uwalnianiu czy też powłoka polimerowa (z polietylenu). Każda technologia powlekania ma swoje wady i zalety. Czynnikami wpływającymi na uwalnianie substancji odżywczych są wilgotność i temperatura gleby. W przypadku powłok żywicznych i siarczanowych przebieg uwalniania zależy głównie od grubości powłoki. Dostępne są również produkty powlekane, w przypadku których przebieg uwalniania regulowany jest przez aktywność mikrobiologiczną w glebie.

W procesie produkcji o uwalnianiu makro- i mikroelementów decyduje głównie zestawienie substancji odżywczych w połączeniu z typem powłoki. Jeśli to zestawienie nie jest odpowiednio dobrane, nie wszystkie substancje odżywcze (w tym zwłaszcza mikroelementy) zostaną uwolnione. Substancje odżywcze, które pozostają w granulce, nie odżywiają rośliny.

 

Controlled Release Fertilizer E-Max working principle

Controlled Release Fertilizer E-Max working principle

 

Jakie są zalety CRF?

Dla osiągnięcia najlepszych wyników wybierz nawóz CRF. Jeśli zostanie dobrany do potrzeb danych upraw, z uwzględnieniem typu gleby, temperatury i metody uprawy wyższy wynik zostanie osiągnięty. Należy również wziąć pod uwagę sposób uwalniania poszczególnych pierwiastków oraz okres działania nawozu CRF. Na przykład pory jesienne mają inne wymagania niż pory zimowe.

  • Ciągłość i jednorodność dostępności substancji odżywczych wpływa pozytywnie na wzrost roślin.
  • Dawki nawozu można zmniejszyć o 20–25%, a ryzyko wypłukiwania jest minimalne. Oczywiście, nawet w przypadku nawożenia CRF deszcz będzie wymywać minerały ze środowiska korzeniowego, ale wówczas zapasy substancji odżywczych będą mogły zostać szybko uzupełnione z CRF.
  • Do korzyści z nawożenia nawozami CRF należą większe plony, lepszy i bardziej równomierny rozkład jakości, dorodniejsze bulwy i większa masa rośliny. Ponieważ roślina rośnie równomiernie i stopniowo, jest mniej podatna na uszkodzenia i choroby, jak mszyce lub mączniak prawdziwy, i będzie odznaczać się mniejszymi deficytami.

 

Jak dobrze dobrać nawóz z technologią CRF?

Rolnikom może być trudno zorientować się w różnicach między poszczególnymi CRF i wybrać ten, który najlepiej odpowiada potrzebom ich upraw i warunkom klimatycznym oraz, oczywiście, mieści się w ich budżecie. Chyba najważniejszym aspektem jest skuteczność: czy uwalnianie substancji odżywczych zaspokaja potrzeby rośliny w ciągu całego cyklu wegetacyjnego?

Dostawcy CRF mogą odpowiedzieć na konkretne pytania dotyczące nawożenia, a w porozumieniu z producentem (np. ICL) hodowcy mogą uzyskać indywidualne porady bez żadnych zobowiązań. Istnieje nawet możliwość sporządzenia wykresu uwalniania poszczególnych substancji odżywczych w czasie, z uwzględnieniem wszystkich istotnych warunków.

ICL posiada szeroki asortyment produktów CRF, np. Agroblen®,  Agromaster®, and Agrocote®. Produkty te różnią się powłoką, udziałem powłoki i trwałością, dzięki czemu znajdują zastosowanie w szerokiej gamie upraw.

Nasze metody produkcji otrzymały trzy różne certyfikaty ISO i wszystkie nasze produkty spełniają wymagania dyrektywy REACH.