Polysulphate w uprawie pomidora szklarniowego w Izraelu

7

Wzrost plonu
Polysulphate stosowany jako nawóz przed sadzeniem zapobiega typowym niedoborom wapnia i magnezu, zapewniając jednocześnie wysoki plon i jakość w uprawie pomidora szklarniowego.

Beit-Ezra, Izrael
2017

Trail

7

Wzrost plonu

Główne wnioski

Polysulphate to nawóz do pomidorów, którego skład zapobiega typowym niedoborom wapnia (Ca) i magnezu (Mg), zapewniając jednocześnie wysoki plon i jakość pomidorów szklarniowych oraz zwiększając plon handlowy o 7%

Cel

Ocena Polysulphate zastosowanego jako nawóz przed sadzeniem w celu zapobiegania typowym niedoborom Ca i Mg oraz zapewnienia plonu i jakości pomidorów szklarniowych (Solanum lycopersicum) produkowanych z wykorzystaniem odsolonej wody irygacyjnej w Izraelu.

Szczegóły doświadczenia

Stacja doświadczalna

Beit-Ezra, Izrael

Uprawa

Pomidor

Produkt

Standard Polysulphate

Oceny

Plon handlowy owoców i średnica łodygi

Zabiegi

Obserwacje prowadzono w szklarni rolniczej i obejmowały 4 zabiegi stosowania nawozu do pomidorów szklarniowych:

 • próba kontrolna (bez zastosowania Polysulphate),
 • Polysulphate – dawkowanie 1000 kg/ha,
 • Polysulphate – dawkowanie 1500 kg/ha,
 • Polysulphate – dawkowanie 2000 kg/ha.

Standardowy nawóz Polysulphate został rozsypany wzdłuż grządek przed sadzeniem. Przed sadzeniem zastosowano nawóz organiczny z obornika kurzego. Do nawadniania stosowano wodę odsalaną o bardzo niskim stężeniu Mg. Nawóz płynny (N-P-K + mikroelementy) stosowano poprzez fertygację w całym cyklu uprawowym.

Zabiegi

Obserwacje prowadzono w szklarni rolniczej i obejmowały 4 zabiegi stosowania nawozu do pomidorów szklarniowych:

 • próba kontrolna (bez zastosowania Polysulphate),
 • Polysulphate – dawkowanie 1000 kg/ha,
 • Polysulphate – dawkowanie 1500 kg/ha,
 • Polysulphate – dawkowanie 2000 kg/ha.

Standardowy nawóz Polysulphate został rozsypany wzdłuż grządek przed sadzeniem. Przed sadzeniem zastosowano nawóz organiczny z obornika kurzego. Do nawadniania stosowano wodę odsalaną o bardzo niskim stężeniu Mg. Nawóz płynny (N-P-K + mikroelementy) stosowano poprzez fertygację w całym cyklu uprawowym.

Wyniki

 • Objawy niedoboru Mg (typowe żółknięcie dolnych liści) wystąpiły u roślin kontrolnych już w połowie listopada. Rośliny po aplikacji Polysulphate pozostały zielone, zdrowe i produktywne.
 • Średnica łodygi poniżej najwyższego kwiatostanu była istotnie mniejsza u roślin kontrolnych niż u roślin opryskiwanych Polysulphate.
 • W miesiącach zimowych nie stwierdzono różnic wydajności plonów między poszczególnymi zabiegami.
 • Od kwietnia do końca sezonu plony handlowe z upraw nawożonych nawozem do pomidorów szklarniowych Polysulphate były stale lepsze niż z upraw kontrolnych, gdzie występowało więcej wad rozwojowych owoców i gnicia końcówek kwiatowych.
 • Przedsiewna aplikacja Polysulphate może zastąpić duże ilości kosztownych nawozów płynnych, umożliwiając zastosowanie Ca i Mg na etapie przed sadzeniem, bez potrzeby dodatkowej aplikacji w trakcie sezonu wegetatywnego.

 

Wpływ przedsiewnej aplikacji Polysulphate na skumulowany plon handlowy pomidora szklarniowego Ikram w okresie wiosennym (od kwietnia do czerwca 2017 r.).

Wpływ przedsiewnej aplikacji Polysulphate na skumulowany plon handlowy pomidora szklarniowego Ikram w okresie wiosennym (od kwietnia do czerwca 2017 r.).

 

 

Objawy niedoboru magnezu w liściach pomidora, obserwowane 11 stycznia 2017 r.

Objawy niedoboru magnezu w liściach pomidora, obserwowane 11 stycznia 2017 r.

 

Zastosowanie w uprawie pomidora szklarniowego Polysulphate, naturalnego nawozu „cztery w jednym”, zwiększyło plon o 7%, poprawiło jakość owoców oraz zmniejszyło wady rozwojowe oraz gnicie końcówek liści. Dowodzi to doskonałej przydatności Polysulphate do uprawy pomidorów szklarniowych.