Monitorowanie zoptymalizowanego nawożenia ziemniaków

Monitorowanie cech jakościowych ziemniaków w magazynie ujawniło trwały korzystny wpływ zbilansowanego odżywiania upraw na jakość bulw.

Styczeń 28, 2022
2 min

Ciągłe monitorowanie przechowywanych ziemniaków z doświadczenia polowego na nawozach we Francji przyniosło ciekawe wyniki. Zbilansowane odżywianie na polu za pomocą nawozu Polysulphate przełożyło się na utrzymanie jakości bulw przez dłuższy czas.

 

Optymalizacja strategii nawożenia

W doświadczeniu polowym przeprowadzonym na uprawie ziemniaków w Amiens na północy Francji porównano wydajność stosowania nawozów Polysulphate i ICL PotashpluS w porównaniu z innymi nawozami potasowymi. Po zbiorze w październiku próbki poddane poszczególnym zabiegom (kontrolna bez potażu, 300 jednostek K20 z KCl, ta sama ilość z Polysulphate, z ICL PotashpluS i z SOP) trafiły do magazynu, gdzie były regularnie ważone w celu oceny ewentualnych strat.

W przypadku ziemniaków masa nie jest jednak jedynym wyznacznikiem jakości. Liczy się także sucha masa, która bezpośrednio wpływa na tempo wchłaniania oleju podczas smażenia oraz teksturę gotowanych ziemniaków. Determinuje ona także ryzyko stłuczenia: więcej suchej masy oznacza zazwyczaj więcej uszkodzeń.

 

Frytki dla nauki

Trzy miesiące później agronomowie ICL z Francji, Frederic Carnec i Matthieu De Villenau, przeprowadzili testy technologii żywności w celu oceny kluczowych parametrów suchej masy w próbkach z różnych zabiegów nawożenia. De Villenau wykonał pomiary hydrometrem, stosowanym powszechnie w sektorze przetwórstwa ziemniaków. Pozwala on szybko i automatycznie mierzyć gęstość każdej próbki silnika i wyliczyć zawartość suchej masy i skrobi, masę na wadze hydrostatycznej i ciężar właściwy.

Natomiast Frederic Carnec starannie pokroił ziemniaki i je usmażył, a następnie zbadał jakość frytek. Wyniki pokazały, że nawozy Polysulphate i ICL PotashpluS pozwalają uzyskać ziemniaki lepszej jakości niż alternatywne nawozy potasowe.

 

Strategia nawożenia z pola na stół

Zwrócenie uwagi na tego rodzaju szczegóły i wymagania łańcucha dostaw są ważną częścią naszego podejścia do nawozu Polysulphate. Z prac naszych agronomów wynika, że inwestycja w produkty nawozowe na bazie naturalnego wieloskładnikowego mineralnego polihalitu przekłada się na wyższe zyski z plonów, a w przypadku takich upraw na ziemniaki, korzyści te utrzymują się także w okresie magazynowania.

Nawozy ICL, Polysulphate i ICL PotashpluS, podnoszą jakość frytek.

Nawozy ICL, Polysulphate i ICL PotashpluS, podnoszą jakość frytek.