Wybieranie i aplikowanie nawozu

Wybór właściwego nawozu do trawnika będzie miał ogromny wpływ na jakość zielonej nawierzchni, zwłaszcza na jej wygląd i odporność na deptanie.

6 min

W tym artykule znajdziesz te informacje: 

  • Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze nawozu? 
  • Jak obliczyć potrzebną dawkę nawozu? 
  • Porady dotyczące stosowania nawozów 

 

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze nawozu? 

Gatunki traw 

Każdy gatunek trawy ma inne wymagania co do kwasowości i zasadowości, w związku z tym należy uwzględnić wpływ nawozu na pH gleby. Nawozy zawierające siarczan amonu będą ją najmocniej zakwaszać. Z kolei te bazujące przede wszystkim na moczniku i azotanie amonu również będą działać zakwaszająco, ale już w znacznie mniejszym stopniu. Nawozy na bazie azotanu potasu podniosą pH gleby, co z czasem może prowadzić do podatności na choroby i do zachwaszczania trawnika. 

Zakwaszanie gleby ma największe znaczenie w przypadku wysokiej jakości trawników dekoracyjnych, na których dominują odmiany delikatnej mietlicy i kostrzewy, ponieważ pozwala ono ograniczyć wzrost chwastów i ilość odchodów dżdżownic. Trawniki z dużą domieszką życicy trwałej i wiechliny łąkowej nie potrzebują zakwaszania gleby, ale jeśli do tego doszło, można zastosować wapno, by ją odkwasić. Darnie stworzone przede wszystkim z życicy trwałej do utrzymania zdrowia i do wzrostu również potrzebują wyższego poziomu azotu niż darń z mietlicy i kostrzewy, szczególnie jeśli są intensywnie użytkowane. 

 

Rodzaj gleby 

Składniki odżywcze są łatwo wypłukiwane z gleb z dużą domieszką piasku. Będą więc one potrzebowały bardziej intensywnego nawożenia niż podłoże na bazie gliny. W takiej sytuacji dobrze się sprawdzają i rekomendowane są nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników, takie jak Landscaper Pro Full Season. 

 

Pielęgnacja 

W przypadku trawników ogólnego przeznaczenia, gdzie trawa jest koszona na wysokości ponad 25 mm, a pielęgnacja jest mniej intensywna, bardzo przydają się nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników, które trzeba zastosować jedynie raz lub dwa razy na rok. Do wysokiej jakości trawników dekoracyjnych, które są nisko koszone i wymagają bardziej intensywnej pielęgnacji, potrzebny jest bardziej złożony program nawożenia, choć dawki azotu mogą być niższe. 

 

Ukorzenienie i wzrost trawnika 

Fosforany są niezbędne do rozwoju systemu korzeniowego i przyjęcia się trawnika – czy to sianego, czy z rolki. Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych z dużą dawką fosforanu (np. Landscaper Pro New Grass 20-20-8) dodany do głębokich warstw gleby jest najlepszym rozwiązaniem, które pobudzi rośliny do głębszego korzenienia. 

 

Rodzaj nawozu – rozpuszczalny w wodzie 

Nawozy w płynie bardzo dobrze nadają się do dostarczania niewielkich ilości składników odżywczych, co daje większą kontrolę nad wzrostem i dobrze wpisuje się do ogólnego programu nawożenia, którego celem jest dostosowanie wyglądu trawników dekoracyjnych wysokiej jakości. 

 

Rodzaj nawozu – granulowany 

Nawozy w postaci granulowanej są bardzo powszechne, bazują na wielu różnych technologiach i mają różny skład. Trzeba je bardzo równomiernie rozsypywać na powierzchni trawnika, zwykle z wykorzystaniem siewnika na kółkach. Po podlaniu lub opadach granulki opadają na podłoże, gdzie zaczynają uwalniać składniki pokarmowe do gleby, skąd są one pobierane przez korzenie roślin. 

Konwencjonalny nawóz – granulowany 

Konwencjonalne nawozy granulowane to często składniki odżywcze w prostej postaci. Granulki rozpuszczają się w wodzie (z opadów lub podlewania), a składniki pokarmowe stają się natychmiast dostępne dla roślin. Granulki tego typu powodują szybką reakcję roślin, ale mogą zostać prędko zużyte lub spłukane poniżej strefy korzeniowej lub też wypłukane z gleby w wyniku obfitych opadów. 

Nawóz granulowany o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych 

Tego typu nawozy są przeznaczone do uwalniania składników odżywczych na miarę potrzeb roślin i w zgodzie z panującymi warunkami (głównie chodzi tu o temperaturę gleby). Można aplikować je wiosną, gdy temperatura gleby jest niska, a w trakcie późniejszego przejeżdżania maszyn granulki zostaną wciśnięte w głąb ziemi, skąd składniki odżywcze będą uwalniane w miarę potrzeb. 

Organiczny nawóz granulowany 

Tego typu nawozy do rozpadu i uwolnienia składników odżywczych potrzebują „aktywnej” gleby. Jeśli potrzebna jest natychmiastowa poprawa wzrostu roślin w czasie, gdy temperatura gleby pozostaje niska (< 10⁰C), należy użyć bardziej rozpuszczalnego produktu. 

 

Jak obliczyć potrzebną dawkę nawozu? 

Nawozy w postaci stałej a nawozy w postaci płynnej 

Informacje dotyczące stosowanych dawek nawozów są podane na opakowaniach produktów. Zdarzają się sytuacje, zwłaszcza przy porównywaniu kosztów i korzyści różnych nawozów, gdy konieczne jest obliczenie potrzebnych ilości składników odżywczych. Obliczenia są stosunkowo proste: 

Proporcje składników odżywczych nawozu w postaci stałej są podane na etykiecie produktu, np. Landscaper Pro All Round 24−5−8+2% MgO. Dawka każdego ze składników jest więc obliczana jako procent całej dawki. Na przykład: 

 

Zalecana dawka = 250 kg/ha 

A zatem 24/100 (azot) × 250 = 60 kg azotu na aplikację 

5/100 (fosforany) × 250 = 12,5 kg fosforanów na aplikację 

8/100 (potas) × 250 = 20 kg potasu na aplikację 

 

Obliczanie ilości składników odżywczych w nawozie płynnym wyrażonych jako stężenie wagowe (w/w) wykonuje się w taki sam sposób, jak w przypadku nawozów w postaci stałej. Tam, gdzie nawozy płynne mają skład wyrażony jako stężenie wagowo-objętościowe (w/o), konieczna jest znajomość ciężaru właściwego produktu do obliczenia dokładnych dawek składników odżywczych. 

 

Porady dotyczące stosowania nawozów 

  1. Pamiętaj, aby nawóz był rozprowadzony równomiernie. Dzięki temu na nawiezionym trawniku nie będzie później nierówności ani miejsc ze spaloną trawą. 
  2. Jeśli panuje deszczowa pogoda, do aplikacji wybierz przerwę w opadach. Dzięki temu zastosowany nawóz zostanie dobrze spłukany do górnych warstw gleby. Jeśli nie ma opadów, produkt należy podlać, szczególnie na delikatnym trawniku, który jest bardziej podatny na wypalenie. 
  3. Nawozy granulowane można rozrzucać ręcznie na małych powierzchniach, ale na większe obszary lepiej wybierać spośród szerokiej gamy siewników. Choć siewniki są wyposażone we wskaźniki do kalibracji rozrzutu i system naprowadzania, to najlepiej kalibrować maszyny na miejscu przed samym użyciem. 
  4. Przy rozrzucaniu nawozu z pomocą siewnika grawitacyjnego ilość nawozu powinna być podzielona na dwie części i rozrzucona podczas dwóch przejazdów przez obsiewany obszar – drugi przejazd powinien przebiegać pod kątem 90 stopni do pierwszego. 
  5. Siewniki rotacyjne często rozrzucają więcej produktu na środku pasma rozrzutu. Aby uniknąć nierównej aplikacji, szerokość rozrzutu siewnika należy zmierzyć po ustawieniu rozrzutu na połowę wymaganej dawki. Następnie można użyć znaczników, by mieć pewność, że każdy kolejny przejazd jest ustawiony na połowę całkowitej szerokości rozrzutu siewnika. 
  6. Nawozy płynne należy rozpylać przy użyciu opryskiwaczy wózkowych lub przypinanych do pojazdu. Nawozy w płynie mają tę przewagę, że nie pozostawiają na powierzchni trawnika żadnych granulek. Ogólnie rzecz biorąc, ilość składników odżywczych dostarczonych w jednym oprysku jest jednak znacząco niższa niż tych dostarczonych w jednej aplikacji produktu granulowanego. Do uzyskania tego samego efektu konieczna jest więc większa liczba aplikacji nawozu w płynie. 
  7. Powinien on być dostarczany w trakcie pojedynczego przejazdu przy wykorzystaniu znaczników, aby nie dopuścić do ponownego pokrywania już nawiezionych powierzchni.