Ogólne aspekty fertygacji

Precyzyjne dawkowanie substancji odżywczych w formie fertygacji zwiększa potencjalne plony z uprawy i zmniejsza liczbę substancji odżywczych, które muszą być aplikowane.

Sierpień 19, 2021
3 min

Fertygacja umożliwia bardzo precyzyjne podawanie substancji odżywczych stosownie do potrzeb pokarmowych roślin. Przynosi to dwojakie korzyści: z jednej strony może zwiększyć potencjalne plony uprawy z uwagi na precyzyjnie skoordynowane podawanie substancji odżywczych, a z drugiej oznacza, że może być aplikowana mniejsza ilość substancji odżywczych, ponieważ unika się strat wynikających z wypłukiwania lub ulatniania. Rezultaty będą najlepsze, jeśli hodowca będzie konsekwentnie stosował WSF w całym cyklu nawadniania.

 

Analiza parametrów

Przed przygotowaniem odpowiedniego programu fertygacji hodowcy muszą przeanalizować pewne parametry:

  • Gleba: analiza gleby jest ważnym czynnikiem determinującym plan nawożenia; znając zawartość substancji odżywczych w glebie, można dostosować do niej plan nawożenia (użyć więcej lub mniej substancji odżywczych). Z pH gleby można wywnioskować, które substancje odżywcze będą dostępne w dużych lub małych ilościach dla korzeni roślin.
  • Woda: analiza wody jest o tyle ważna, że pozwala się dowiedzieć, jakie substancje będą dostarczane wraz z wodą. Typowymi substancjami odżywczymi zawartymi w wodzie są Ca, Mg i Cl. Na podstawie poziomu pH wody można wybrać formułę najlepiej pasującą do warunków. Jeśli na przykład poziom zarówno pH, jak i wodorowęglanów w wodzie jest wysoki, lepiej jest wybrać nawozy o działaniu zakwaszającym, aby zneutralizować wodorowęglany i obniżyć pH wody (więcej informacji w punkcie „Jakość wody”).
  • Potrzeby roślin: znając potrzeby pokarmowe różnych upraw w cyklu wegetacyjnym, można utworzyć precyzyjny plan nawożenia, który przyniesie optymalne plony.

 

Zmienne wpływające na powodzenie przedsięwzięcia

Warunkiem powodzenia upraw jest wzięcie pod uwagę wielu zmiennych. Oprócz warunków klimatycznych (jak temperatura, wilgotność, natężenie światła), pH i zawartości substancji odżywczych w glebie, kolejnym ważnym czynnikiem jest jakość wody używanej do nawadniania. Przez jakość wody do nawadniania rozumiemy jej poziomy substancji odżywczych, pH, soli (wyrażony w formie przewodności i wodorowęglanów.

 

Poziomy substancji odżywczych

Roślina czerpie makro- i mikroelementy z wody używanej do nawadniania. Jeśli znamy poziom tych substancji odżywczych i wymagania rośliny, możemy określić optymalne dawkowanie nawozu i uniknąć przenawożenia.

 

pH

Wartość pH to stopień kwasowości gleby lub wody, wyrażony na skali logarytmicznej od 0 do 14, gdzie 0 oznacza wysoki odczyn kwasowy, a 14 wysoki odczyn zasadowy. Neutralny pH ma wartość 7.

Każda roślina potrzebuje pewnego poziomu pH do wzrostu i harmonijnego rozwoju. Poziom pH wody używanej do nawadniania jest równie ważny jak gleby, w której rośnie roślina. Większość roślin rośnie i dobrze się rozwija w środowisku o pH między 5,5 a 6,5. Należy pamiętać, że pH bezpośrednio wpływa na absorpcję substancji odżywczych niezbędnych do wzrostu i rozwoju rośliny. Przy wysokich poziomach pH (powyżej 7–7,5) zdolność absorpcji fosforu, żelaza, boru, miedzi i cynku przez rośliny zaczyna spadać. Dlatego rośliny cierpią wówczas na deficyty, nawet jeśli są karmione niezbędnymi substancji odżywczymi zawartymi w nawozach. Jeśli te parametry nie są znane, może występować pokusa podawania większych ilości nawozów, co spowodowałoby zwiększenie zasolenia (EC) wokół korzeni. Groziłoby to też innymi zaburzeniami równowagi, na przykład pogorszeniem absorpcji wody i substancji odżywczych przez roślinę wskutek wysokiego ciśnienia osmotycznego wytworzonego wokół korzeni wywołanego obecnością rozpuszczalnych soli.

 

Twardość wody

Twardość wody to podstawowy czynnik decydujący o jej jakości. Największy wpływ na twardość wody mają wapń (Ca) i magnez (Mg). Hodowca powinien przeprowadzić analizę wody, aby dokładnie zmierzyć pH.

 

EC: stężenie soli

EC jest liczbą wyrażaną w mS/cm. EC w roztworze podawanym roślinie — suma EC wody do nawadniania i EC nawozu rozpuszczalnego w wodzie — nie powinna przekraczać 2–2,2. Jest to zalecana wartość EC w przypadku upraw w gruncie. Nawozy rozpuszczalne w wodzie są zasadniczo solami, więc po ich rozpuszczeniu w wodzie stężenie soli wzrośnie. Wartości są podane w gramach na litr i zazwyczaj wydrukowane na opakowaniu.