Kontrolowanie poziomu zasolenia podłoża

W tym artykule omawiamy najskuteczniejsze sposoby, które pozwolą obniżyć poziom zasolenia podłoża trawnika.

Luty 14, 2022
2 min

Czy podłoże Twojego trawnika ma wysoki poziom zasolenia? 

  1. Wyższy poziom soli jest związany z większą ilością jonów soli: Ca+2, Mg+2, Na+, K+, Cl−, SO4-2, HCO3−, NO3−, CO3-2 (przy pH >9,0). 
  2. Jony soli pochodzą z rozpuszczających się minerałów, wody do podlewania, nawozów, dodatków do gleby, wysokiego poziomu wód gruntowych, wody morskiej lub niewystarczającego wypłukiwania. 
  3. Wysoki poziom zasolenia może powodować następujące problemy: niedobory wody, toksyczność jonów, brak równowagi jonowej (składników odżywczych) i słabą przepuszczalność gleby. Zasolone gleby są klasyfikowane jako: słone (duża zawartość soli), sodowe (duża zawartość sodu) oraz słono-sodowe (duża zawartość soli i sodu). 

 

Golf course at sea

 

Sposób postępowania

  1. Ocenić teren pod kątem potencjalnego ryzyka. 
  2. Ograniczyć dodatek soli poprzez wybór odpowiedniego rodzaju nawozu. Używać odmian trawy odpornych na zasolenie podłoża. 
  3. Wypłukiwać sól ze strefy korzeniowej. 
  4. Sprawdzić (i, o ile to możliwe, poprawić) jakość wody. Upewnić się, że składniki odżywcze są zbilansowane. 
  5. Pobudzać rozwój silnego systemu korzeniowego. 
  6. Monitorować sytuację i dostosowywać działania do potrzeb (zależnie od pory roku).