Polysulphate w uprawie kapusty ozimej w Wielkiej Brytanii

40

Wzrost plonu
Uprawy kapusty ozimej nawożone Polysulphate zareagowały wzrostem plonu o 40% w porównaniu z poletkiem kontrolnym.

Lincolnshire, Wielka Brytania
2017

Trail

40

Wzrost plonu

Główne wnioski

W tym doświadczeniu w Wielkieh Brytanii wszystkie zabiegi z zastosowaniem Polysulphate wykazały istotną poprawę plonu w stosunku do próby kontrolnej. Średni plon z zabiegów z użyciem Polysulphate był o 40% większy od próby kontrolnej.

Cel

Zbadanie wpływu stosowania Polysulphate na plon kapusty ozimej (Brassica oleracea), ze szczególnym uwzględnieniem reakcji na zawartość siarki.

Szczegóły doświadczenia

Stacja doświadczalna

Lincolnshire, Wielka Brytania

Produkt

Granular Polysulphate

Oceny

Żywotność i plon kapusty

Zabiegi

 • Próba polowa obejmowała 5 powtórzeń.
 • Na całym polu, w tym na stanowisku doświadczalnym, zastosowano standardowy nawóz NPK stosowany przez plantatora. Nie stosowano siarki.
 • W celu dostarczenia siarki zastosowano cztery dawki Polysulphate w ilości 30, 60, 90 i 120 kg SO3/ha (12, 24, 36 i 48 kg S/ha).
 • Na poletkach kontrolnych oraz na 3 poletkach o niższej dawce S zastosowano nawożenie kalcynowanym magnezytem i muriatem potażu (KCl) w ilości odpowiadającej zawartościom magnezu i potasu dostarczanym przez najwyższą dawkę Polysulphate. Stanowisko badawcze było odpowiednio zaopatrzone w wapń.

Zabiegi

 • Próba polowa obejmowała 5 powtórzeń.
 • Na całym polu, w tym na stanowisku doświadczalnym, zastosowano standardowy nawóz NPK stosowany przez plantatora. Nie stosowano siarki.
 • W celu dostarczenia siarki zastosowano cztery dawki Polysulphate w ilości 30, 60, 90 i 120 kg SO3/ha (12, 24, 36 i 48 kg S/ha).
 • Na poletkach kontrolnych oraz na 3 poletkach o niższej dawce S zastosowano nawożenie kalcynowanym magnezytem i muriatem potażu (KCl) w ilości odpowiadającej zawartościom magnezu i potasu dostarczanym przez najwyższą dawkę Polysulphate. Stanowisko badawcze było odpowiednio zaopatrzone w wapń.

Wyniki

 • Średni wynik żywotności dla poletek z Polysulphate wynosił 90% lub więcej przez całą zimę, podczas gdy żywotność poletek kontrolnych od połowy jesieni spadła do 74%, a następnie pozostała na tym poziomie.
 • Wszystkie zabiegi z zastosowaniem Polysulphate wykazały istotną poprawę plonu w stosunku do próby kontrolnej. Średni plon z zabiegów z użyciem Polysulphate był o 40% większy od próby kontrolnej.
 • Optymalna dawka siarki wynosiła 90 kg SO3/ha (36 kg S/ha). Taką dawkę uzyskano przy zastosowaniu Polysulphate w ilości 190 kg/ha.

 

Średni plon z zabiegów z użyciem Polysulphate był o 40% większy od próby kontrolnej.

Średni plon z zabiegów z użyciem Polysulphate był o 40% większy od próby kontrolnej.

 

 

Doświadczenie przeprowadzone przez OAT (Oxford Agriculture Trials Ltd).