Polysulphate zaspokaja potrzeby pokarmowe kapusty

W badaniu potwierdzono, jak dobrze nawożenie Polysulphate przed sadzeniem wpływa na jakość i plon handlowy kapusty.

Listopad 25, 2021
2 min

Przeprowadzone w Turcji badania nad różnymi zabiegami nawożenia kapusty wykazały duży wpływ stosowania Polysulphate przed sadzeniem na jakość i plon handlowy wysokowartościowych upraw.

 

Rozpoznanie zapotrzebowania kapusty na składniki odżywcze

Kapusta jest jednym z najpopularniejszych warzyw w Turcji. Ponieważ jednak jej produkcja jednak nie nadąża za popytem, badacze z tureckiego uniwersytetu Ege i instytutu badań rolniczych Bati Akdeniz przy pomocy International Potash Institute (IPI) postanowili ustalić, jakie, oprócz azotu i fosforu, składniki odżywcze są potrzebne, aby zwiększyć jakość i plon, zwłaszcza w kontekście wpływu potasu i siarki na wydajność.

Zespół badaczy przeprowadził na południu Turcji zakrojone na szeroką skalę badania polowe nad wpływem różnych nawozów na plon i jakość kapusty, aby ustalić, jakie strategie nawożenia upraw, z trzema różnymi źródłami potasu, przynoszą najlepsze efekty.

 

Wymierna maksymalizacja wydajności

Wyniki pokazały, że o ile dawkowanie chlorku potasu (MOP) znacznie poprawia wydajność upraw, to dodatek siarki — w formie Polysulphate lub siarczanu potasowego (SOP) — jeszcze bardziej zwiększa plony i jakość. Najlepsze wyniki odnotowano w przypadku połączenia Polysulphate z SOP — plon handlowy kapusty był o 60% wyższy niż z próbki kontrolnej. Ponadto kapusta poddana temu zabiegowi miała większe główki i odznaczała się wyższą jakością oraz lepszymi walorami odżywczymi i smakowymi.

Tego rodzaju badania są koronnym dowodem na wszechstronność Polysulphate, zarówno jako samodzielnego nawozu, jak i w przypadku połączenia z innymi produktami w ramach ukierunkowanej strategii. Tym razem okazało się, że przydaje się on także do sformułowania strategii odżywania upraw kapusty dla tureckich rolników, którzy chcą zwiększyć rentowność swoich inwestycji.

 

Bibliografia

Cały artykuł “Effect of Different Potassium and Sulfate Fertilizer Types on Cabbage Yield and Quality“(Wpływ różnych nawozów potasowych i siarkowych na plon i jakość kapusty) został opublikowany w numerze 56 kwartalnika e-ifc wydawanego przez International Potash Institute.