Agromaster w uprawie ziemniaka

12.3

Wzrost plonu
Badanie pokazuje korzyści ze stosowania nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych Agromaster w uprawie ziemniaka.

Proefcentrum Zwaagdijk, Holandia
2015

Trail

12.3

Wzrost plonu

Główne wnioski

Zabieg z użyciem powlekanego N (Agromaster) wytworzył 9,8% więcej bulw ziemniaka, co daje imponujące 12,3% więcej plonu na kg zastosowanego składnika w porównaniu z CAN. Odpowiada to 14-procentowemu zwrotowi z inwestycji w przypadku zastosowania Agromaster zamiast środka kontrolnego (CAN).

Cel

Nawożenie ziemniaków – nawozy o kontrolowanym uwalnianiu w sadzeniakach

Optymalna efektywność nawozów mineralnych jest niezbędna dla zrównoważonej produkcji rolnej i skuteczności nawożenia ziemniaków. W związku z rosnącym światowym zapotrzebowaniem na żywność i energię, będzie to coraz ważniejszy priorytet. Istnieje bezwzględny wymóg maksymalizacji wydajności, przy zastosowaniu zarówno podejścia agronomicznego, jak i koncepcji uprawy roślin.

Efektywność wykorzystania składników odżywczych może być określona jako plon na jednostkę wkładu nawozu lub w kategoriach odzysku zastosowanego nawozu.

Azot jest składnikiem odżywczym stosowanym w największych ilościach w rolnictwie. Według bazy danych FAO w 2013 roku całkowite zużycie azotu wyniosło 99,6 mln Mt. Natomiast efektywność wykorzystania azotu (NUE) w produkcji zbóż w ujęciu globalnym wynosi zaledwie 33–40%. Nieuwzględnione 60–67% stanowi ok. 20 miliardów dolarów rocznej straty nawozu N, poprzez denitryfikację w glebie, ulatnianie, spływ powierzchniowy i wypłukiwanie (William & Johnson, 1999). Z tych powodów jest to składnik odżywczy tracony w największym stopniu w rolnictwie. Część tracona z systemów upraw jest źródłem wielu zanieczyszczeń środowiska związanych z nawożeniem.

Liczne badania wykazały, że stosowanie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu (CRF) znacznie zmniejsza straty azotu, istotnie przyczyniając się do zwiększenia efektywności wykorzystania składników odżywczych oraz poprawy ilościowej i jakościowej plonów.

Szczegóły doświadczenia

Stacja doświadczalna

Proefcentrum Zwaagdijk, Holandia

Uprawa

Ziemniak

Produkt

Agromaster

Oceny

Efektywność wykorzystania składników odżywczych (NUE) w nawożeniu ziemniaków

Zabiegi

W tym doświadczeniu oceniano 2 metody nawożenia ziemniaków. Próba referencyjna otrzymała 127 kg/ha N z nawozu CAN. Próba doświadczalna otrzymała 127 kg/ha N z nawozu Agromaster. Obie próby (referencyjna i Agromaster) otrzymały identyczne dawki P i K.

 

ZabiegiRodzaj nawozuPodanie N
Próba referencyjnaCAN 27%N127 kg/ha
AgromasterAgromaster (powlekany N)127 kg/ha
Dawki P i K były identyczne dla obu zabiegów.

 

Zabiegi

W tym doświadczeniu oceniano 2 metody nawożenia ziemniaków. Próba referencyjna otrzymała 127 kg/ha N z nawozu CAN. Próba doświadczalna otrzymała 127 kg/ha N z nawozu Agromaster. Obie próby (referencyjna i Agromaster) otrzymały identyczne dawki P i K.

 

ZabiegiRodzaj nawozuPodanie N
Próba referencyjnaCAN 27%N127 kg/ha
AgromasterAgromaster (powlekany N)127 kg/ha
Dawki P i K były identyczne dla obu zabiegów.

 

Wyniki

Jaki nawóz pod ziemniaki warto wybrać? Analiza wyników wskazuje, że:

  • Zabieg nawożenia ziemniaków z użyciem powlekanego N (Agromaster) pozwolił uzyskać o 9,8% więcej bulw ziemniaka.
  • Po zastosowaniu Agromaster uzyskano 12,3% wzrost plonu w porównaniu do CAN.
  • Stosowanie Agromaster dało 14% zwrot z inwestycji w porównaniu do stosowania CAN.

 

Rodzaj nawozuZabieg NNr bulwyNumer bulwy PFPPlon bulwPlon bulw PFP
kg/habulwa/habulwa/kg NMT/hakg bulwa/kg N
CAN 27%N127461,2003,631.552.8416
Agromaster (powlekany N)127506,5003,988.259.3467
Współczynnik Agromaster do CAN+ 9.8%+ 12.3%

 

Wpływ zastosowania N na plon i liczbę sadzeniaków

Wpływ zastosowania N na plon i liczbę sadzeniaków

 

Zastosowanie powlekanego nawozu N (Agromaster) poskutkowało wzrostem liczby bulw ziemniaka o 9,8%, co przełożyło się na imponujący, o 12,3% wyższy niż w przypadku środka kontrolnego (CAN) plon na kilogram zastosowanego składnika. To oznacza aż 14-procentowy zwrot z inwestycji w przypadku użycia Agromaster w uprawie ziemniaka zamiast środka kontrolnego.