Poprawa wydajności ziemniaków i skrobi

13

Plon handlowy
Połączenie Vitalnova® rise P i Agromaster® zwiększyło plon handlowy ziemniaków przeznaczonych do produkcji chipsów nawet o 13%.

Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej, Polska
2016

Trail

13

Plon handlowy

Główne wnioski

W porównaniu z tradycyjnymi nawozami, Vitalnova® rise P z Agromaster® zwiększa plon (nawet o 13%) i dochód o 357,8 EUR/ha.

Cel

Ocena korzyści płynących ze stosowania nawozów Agromaster i Vitalnova rise P w porównaniu z nawozami standardowymi w uprawach ziemniaków przeznaczonych do produkcji chipsów.

Szczegóły doświadczenia

Stacja doświadczalna

Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej, Polska

Uprawa

Ziemniak

Produkt

Agromaster

Oceny

Plon handlowy i poziom skrobi

Zabiegi

ZabiegiProduktDawkaJednostki nawozuCzas
NP2O5K2O
kg/hakg/hakg/hakg/ha
AgromasterCaCO3 (0-0-0+36CaO)
DAP (18-46-0)
Urea (46-0-0)
KCl (0-0-60
400
100
150
200
8746120Przed sadzeniem
Agromaster 19-5-20+4MgO
2-3M longevity, 34% coated N
420802184Przed hillingiem
Jednostki nawozu ogółem16767204
Agromaster + Vitalnova rise PVitalnova rise P1Przed hillingiem
Norma plantatoraCaCO3 (0-0-0+36CaO)
DAP (18-46-0)
Urea (46-0-0)
KCl (0-0-60)
400
100
150
200
8746120Przed sadzeniem
Potassium Sulphate 0-0-5016080Przed hillingiem
CAN 27-0-0+6CaO+4MgO30081
Jednostki nawozu ogółem16846200

Vitalnova rise P zastosowano przy użyciu opryskiwacza z belką dolistną z użyciem 300 L/ha wody.

Zabiegi

ZabiegiProduktDawkaJednostki nawozuCzas
NP2O5K2O
kg/hakg/hakg/hakg/ha
AgromasterCaCO3 (0-0-0+36CaO)
DAP (18-46-0)
Urea (46-0-0)
KCl (0-0-60
400
100
150
200
8746120Przed sadzeniem
Agromaster 19-5-20+4MgO
2-3M longevity, 34% coated N
420802184Przed hillingiem
Jednostki nawozu ogółem16767204
Agromaster + Vitalnova rise PVitalnova rise P1Przed hillingiem
Norma plantatoraCaCO3 (0-0-0+36CaO)
DAP (18-46-0)
Urea (46-0-0)
KCl (0-0-60)
400
100
150
200
8746120Przed sadzeniem
Potassium Sulphate 0-0-5016080Przed hillingiem
CAN 27-0-0+6CaO+4MgO30081
Jednostki nawozu ogółem16846200

Vitalnova rise P zastosowano przy użyciu opryskiwacza z belką dolistną z użyciem 300 L/ha wody.

Wyniki

  • Po zastosowaniu Vitalnova® rise P w połączeniu z Agromaster® liczba bulw i plon handlowy wzrosły nawet o 13% w porównaniu z normą plantatora.
  • Jedno zastosowanie Agromaster daje lepsze wyniki niż 2 zastosowania tradycyjnych nawozów.
  • Po zastosowaniu Agromaster z Vitalnova rise P dochód wzrósł o 357,8 EUR/ha w porównaniu z normą plantatora.

 

Ocena ekonomicznaAgromaster + Vitalnova rise PAgromasterNorma plantatora
Plon handlowy (> 40 mm), MT/ha33 30.529.3
Przychód brutto, EUR/ha4,1253,812.53,662.5
Dodatkowy koszt nawożenia ICL (w porównaniu z normą plantatora), EUR/ha10560
Dodatkowy dochód/ha (w porównaniu z normą plantatora), EUR/ha357.890.3

 

Inne ciekawe doświadczenia

Agromaster i ziemniak
Proefcentrum Zwaagdijk, Holandia, 2015
Trail

12.3

Wzrost plonu