Zwiększanie plonów pszenicy za pomocą nawozu z dodatkiem siarki

Wyniki badań opublikowane w USA wskazują, że stosowanie nawozów z dodatkiem siarki może przyczynić się do utrzymania plonów na bardzo dobrym poziomie.

Lipiec 15, 2021
2 min

Rolnikom w USA zaleca się stosowanie nawozów z dodatkiem siarki ze względu na rosnący deficyt siarki w glebie, aby przywrócić równowagę i utrzymać plony na dobrym poziomie.

 

Spadek zawartości siarki w glebie w związku z jej ubywaniem w atmosferze

Głównym tematem raportu autorstwa grupy K-State Research and Extension, która służy interesom rolników ze stanu Kansas, są przyczyny zanikania ważnego źródła siarki dla gleby. Zastępowanie węgla opałowego gazem ziemnym i węglem niskosiarkowym w USA przełożyło się na znaczne zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza, a w konsekwencji ilości unoszącej się w atmosferze siarki, która dotychczas spadała wraz z deszczem na ziemię i pola.

 

Dodatek siarki zwiększa plony pszenicy

Jak twierdzi Romulo Lollato, specjalista ds. upraw pszenicy w K-State Research and Extension, deficyt siarki stał się dużym wyzwaniem dla upraw pszenicy w południowej części Wielkich Równin. Sugeruje on rolnikom stosowanie nawozu siarkowego, zwłaszcza na glebach bardziej piaszczystych i ubogich w materię organiczną. Niewzięcie pod uwagę zapotrzebowania na siarkę prowadzi do spadku wielkości i jakości plonów. Ponadto w badaniu wykazano, że jeśli na polach brakuje siarki, uprawy nie reagują na azot.

 

Polysulphate eliminuje deficyt siarki

Jako nawóz wieloskładnikowy Polysulphate oprócz potasu, wapnia i magnezu zawiera także siarkę. Ten nawóz nadaje się zatem idealnie do pokrycia zapotrzebowania na siarkę i stymulowania pełnego przyswajania azotu, jeśli jest on stosowany. Stosowanie nawozu Polysulphate sprawia, że uprawy otrzymują to, czego potrzebują, a także nawozy azotowe mogą działać skutecznie, zamiast stać się zagrożeniem dla środowiska, jeśli zostaną niewchłonięte, a następnie wypłukane wraz z glebą do cieków wodnych.

Dzięki przeprowadzonym w Kansas badaniom naukowym wiemy o tym, że deficyt siarki jest problemem, który dotyka coraz więcej rolników na całym świecie. Jest w nich także wskazany sposób na rozwiązanie tego problemu w postaci zbilansowanej i ukierunkowanej strategii nawożenia pozwalającej na osiągnięcie skutecznej i zrównoważonej produkcji rolnej.