Podstawowe procesy życiowe roślin

Rośliny do wzrostu potrzebują światła słonecznego, wody i składników odżywczych. Aby zoptymalizować wzrost i odżywianie roślin, musimy zrozumieć, jak przebiegają ich procesy życiowe.

Marzec 16, 2022
3 min

Wzrost = fotosynteza – oddychanie 

Fotosynteza to zespół procesów zachodzących w zielonych częściach rośliny, w których powstaje energia w postaci cukrów i tlen. Na procesy te wpływ ma światło słoneczne. 

Porada: Zawsze staraj się zmaksymalizować fotosyntezę, która ma podstawowe znaczenie dla dobrego wzrostu roślin. 

 

 

Wzrost

Mówiąc prosto, jeśli od fotosyntezy odejmiemy oddychanie, różnicą będzie wzrost. Jeśli roślina jest w stanie wyprodukować w czasie fotosyntezy więcej energii, niż zużyje podczas oddychania, wówczas urośnie. Wzrost to zwiększenie suchej masy.  

Fotosynteza

Mała powtórka: fotosynteza to nazwa skomplikowanego procesu, w trakcie którego rośliny przekształcają energię czerpaną ze słońca w cukry. Innymi słowy, roślina pobiera dwutlenek węgla z powietrza oraz wodę z gleby i tworzy z nich węglowodany (cukry). Tlen jest produktem ubocznym. Fotosynteza jest zależna od temperatury i ekspozycji na światło, więc zachodzi wyłącznie w ciągu dnia.  

Oddychanie

Rośliny (tak jak ludzie) spalają cukry i, oddychając, produkują dwutlenek węgla. Do oddychania potrzebują oprócz cukrów także tlenu i wody. Do oddychania, inaczej niż w przypadku fotosyntezy, nie jest potrzebne światło. Zachodzi zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.   

Budowa rośliny: właściwości niezbędne do optymalnego wzrostu

Funkcje liści

Liście zawierają chlorofil i chloroplast, dwa bardzo ważne składniki wykorzystywane do produkcji cukrów w procesie fotosyntezy. Wymiana gazowa w liściach zachodzi przez ich aparaty szparkowe – zużycie dwutlenku węgla minus produkcja tlenu. Liście odpowiedzialne są również za parowanie. Jest ono potrzebne do schładzania rośliny oraz umożliwia w jej obrębie transport wody i składników odżywczych. 

Łodyga

Łodyga rośliny doprowadza wodę i składniki odżywcze oraz jest odpowiedzialna za wytrzymałość, wzrost i podział komórkowy.  

Korzenie

Korzenie wchłaniają wodę i składniki odżywcze. Pamiętaj jednak, że faktyczne wchłanianie wody i składników pokarmowych odbywa się tylko za pośrednictwem młodych i aktywnych włośników. System korzeniowy wypycha wodę w górę rośliny, odprowadza substancje odpadowe i zapewnia stabilne umocowanie w gruncie.  

Skuteczny transport składników odżywczych

Składniki odżywcze w glebie można podzielić na trzy podstawowe kategorie: makro-, mezo- i mikroelementy. Aby zachodził wzrost, pomiędzy tymi kategoriami musi panować odpowiednia równowaga.   

PierwiastekUdział w składzie produktu
Molibden1
Miedź100
Mangan1000
Wapń100,000
Azot1,000,000

Rośliny pobierają składniki odżywcze w postaci pierwiastków. Mogą wchłonąć tylko te pierwiastki, które są rozpuszczone w wodzie.  

Woda jest najważniejszym środkiem transportowym, który odgrywa podstawową rolę w procesie fotosyntezy i odżywianiu roślin. Bez wody nie może być wzrostu.
Wodę należy traktować jako najważniejszy dla rośliny składnik mineralny. Ma pierwszoplanowe znaczenie w procesach parowania i transpiracji – obniża temperaturę liści, pomaga w budowie mocnych łodyg i liści, a ponadto bierze udział w transporcie oraz wchłanianiu substancji odżywczych i mineralnych.  

Trzy sposoby, aby pomóc roślinie

  1. Pobudzaj system korzeniowy do ciągłego odmładzania. Woda i składniki odżywcze docierają do rośliny wyłącznie za pośrednictwem włośników. Korzenie urosną szybciej, jeśli zastosujesz nawóz bogaty w fosfor. 
  2. Używaj wyłącznie nawozów w pełni rozpuszczalnych w wodzie, ponieważ są one najskuteczniejsze i pomagają obniżać poziom przewodności elektrycznej (EC) podłoża. 
  3. Dostosuj podlewanie do potrzeb rośliny w danym czasie:
    • Zapewnij stałą wilgotność w doniczkach i pojemnikach oraz nie pozwól, aby przesychały. Hydrofobowe podłoże może nie przepuszczać składników odżywczych, uniemożliwiając roślinie ich pobór i hamując jej wzrost. Środek zwilżający może pomóc w pokonaniu problemów z gospodarką wodną i ograniczyć częstotliwość podlewania.  
    • Stwórz roślinie jak najlepsze warunki klimatyczne, aby zminimalizować parowanie. Więcej parowania oznacza większe zapotrzebowanie na wodę, więc uważaj na rośliny wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysuszające wschodnie wiatry. Im mniej parowania, tym więcej energii zostaje roślinie na wzrost.