Stosuj środki zwilżające i wspomagaj gospodarkę wodną roślin

Niezależnie od tego, jak skuteczny jest Twój system nawadniania, obrzeża zagonów zawsze przesychają szybciej, niż by się tego chciało.

Marzec 16, 2022
3 min

Na pewno widzisz to w swojej szkółce – na krawędziach zagonów i na brzegach tuneli. Poziom wilgotności zmierzony na środku zagonu jest dobry. Jednak niezależnie od tego, jak skuteczny jest Twój system nawadniania, obrzeża zagonów zawsze przesychają. Musisz ponownie nawadniać podłoże uprawowe cenną wodą, na której marnowanie nie można sobie pozwolić. Możesz potrzebować całkowitej odmiany w zarządzaniu zasobami wody, zwłaszcza jeśli zamiast podłoża na bazie torfu zaczynasz stosować podłoże z ograniczoną ilością torfu lub podłoże beztorfowe. 

Wyzwanie związane z przeschniętymi podłożami  

Jeśli pozwolimy podłożu przeschnąć w czasie paru cykli podlewania, może ono nabrać właściwości hydrofobowych, tj. zacząć odpychać cząsteczki wody. W takiej sytuacji bardzo ciężko przywrócić optymalny poziom wilgotności w doniczkach i pojemnikach. Woda nie będzie łatwo przenikała do substratu, lecz będzie z niego wyciekać, zabierając ze sobą rozpuszczone w nim nawozy.  

Hydrofobowość może być najłatwiej dostrzegalna w tej części podłoży, w których torf występuje w ograniczonych ilościach lub nie ma go wcale. Te nowe typy podłoży często mają znacznie mniejszą zdolność zatrzymywania wody. Konieczne może być częstsze lub bardziej obfite podlewanie.  

Najbardziej narażone na ryzyko powstania hydrofobowości są określone obszary pól szkółkarskich, takie jak obrzeża zagonów, miejsca z roślinami, na które skierowany jest nawiew z okien wentylacyjnych w szklarniach, obszary wystawione na bezpośrednie nasłonecznienie lub na działanie wysuszających wschodnich wiatrów.  

W idealnych warunkach poziom nawodnienia w doniczkach i pojemnikach powinien być stale taki sam, ale tu pojawia się problem – większość hodowców podlewa „na wyczucie”.  W wielu przypadkach potrzeba podlania całego zagonu jest określana na podstawie stopnia nawodnienia jego środkowej części. Jeśli rośliny w centrum mają dość mokro, wówczas cały zagon nie zostanie w pełni podlany.  

Niestety w chwili, gdy rośliny na środku zagonu zaczną przesychać, te na jego krawędziach będą miały sucho już od jakiegoś czasu. Częstsze, ręczne podlewanie może okazać się niezbędne, aby zapewnić roślinom na obrzeżach wystarczająco dużo wilgoci i dobrą kondycję.  

Znaczenie wody  

Wodę należy traktować jako najważniejszy dla rośliny składnik mineralny. Woda ma podstawowe znaczenie dla: 

  • parowania i transpiracji, co pomaga obniżać temperaturę liści;  
  • budowania silnych łodyg i liści;  
  • transportu i poboru składników odżywczych.  

Bez wody nie może być wzrostu. Do nas należy więc stworzenie warunków do skutecznego transportu składników odżywczych.  

Rola środków zwilżających w przeschniętych doniczkach i pojemnikach  

Środki zwilżające mogą pełnić ważną rolę w kilku trudnych sytuacjach szkółkarskich.  

Wczesną wiosną mogą sprzyjać pobudzeniu wzrostu roślin mrozoodpornych i zielnych uprawianych w wielodoniczkach, pomagając w ich początkowym nawodnieniu. Zwykle przez zimę ich podlewanie jest minimalne, dlatego trzeba często paru podejść, aby doniczki zostały na tyle nawilżone, by możliwe było zastosowanie płynnego nawozu. Problem ten można rozwiązać, stosując środek zwilżający, który szybko przenika do podłoża wielodoniczek.

Jeśli obrzeża stanowią 10–15% powierzchni zagonów, to 10–15% doniczek będzie narażonych na bardzo szybkie przesychanie. Oznacza to, że 10–15% roślin będzie słabiej rosnąć i mieć trudności z pobieraniem składników odżywczych. Użycie środka zwilżającego pozwala równomierne rozprowadzić wodę w doniczkach i pojemnikach. Przenika ona nawet do podłoży hydrofobowych, nawadniając całą zawartość doniczki. Doniczki będą więc wystarczająco nawilżone przez dłuższy czas, zwłaszcza te na obrzeżach, i będą potrzebować rzadszego podlewania, co ograniczy zapotrzebowanie na wodę. Środek zwilżający pozwala realnie oszczędzić na kosztach pracy i zasobów.  

Druga funkcja środków zwilżających polega na wydłużaniu żywotności roślin poprzez podtrzymywanie dobrej jakości podłoża doniczek i pojemników, zarówno na kolejnych etapach łańcucha dostaw, jak i w ogrodzie użytkownika końcowego. Środek zwilżający zastosowany przed wysyłką rośliny zapewni szybkie nawilżanie doniczek i pojemników u użytkownika końcowego i pomoże maksymalnie wykorzystać wodę z opadów lub ograniczonego podlewania.   

Jeśli chcesz poprawić gospodarkę wodną i zredukować roboczogodziny związane z nawadnianiem, dobrym rozwiązaniem może być dodanie środka zwilżającego do podłoża lub do wody używanej do podlewania.  

Przeczytaj więcej oH2Gro i jego stosowaniu!