Fertygacja – co należy wziąć pod uwagę?

Fertygacja, czyli nawadnianie połączone z nawożeniem, umożliwia precyzyjne nawożenie upraw, zgodne z ich indywidualnymi potrzebami pokarmowymi w określonych fazach wzrostu.

2 min

Dzięki temu możliwe jest uzyskanie większych, zdrowszych plonów oraz ograniczenie zużycia nawozów. Stosowane bezpośrednio w sąsiedztwie korzeni są lepiej wykorzystwane przez rośliny, a dodatkowo ograniczamy wypłukiwanie składników (mniejsze zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych) oraz ich ulatnianie się do atmosfery. Najlepsze rezultaty przynosi regularne stosowanie nawozów rozpuszczalnych przez cały okres produkcji.

3 czynniki decydujące o skuteczności fertygacji:

  • Gleba: znajomość poziomu składników zawartych w glebie jest podstawą do opracowania prawidłowego i optymalnego planu nawożenia. Daje jasną odpowiedź na pytanie, których składników należy dać więcej, a których mniej. Sprawdzenie odczynu (pH) pozwala określić, które składniki będą w pełni dostępne dla roślin, a które w ograniczonym stopniu.
  • Woda: również zawiera pewne ilości pierwiastków, których poziom należy uwzględnić przy opracowaniu dawek nawozów (szczególnie Ca, Mg i Cl). Znajomość odczynu (pH) wody i poziomu dwuwęglanów będą ważnymi parametrami, które pomogą wybrać najskuteczniej działający nawóz. W sytuacji, gdy pH i poziom dwuwęglanów są wysokie, zalecamy sięgnąć po nawozy o działaniu zakwaszającym, co poprawi parametry wody i zwiększy przyswajalność składników.
  • Wymagania pokarmowe: dostosowanie nawożenia do potrzeb pokarmowych uprawianych roślin, w każdej fazie wzrostu zaowocuje wysokim plonem.

Poza 3 czynnikami wymienionymi wyżej, w planach nawozowych należy również uwzględniać czynniki klimatyczne, takie jak: temperatura, wilgotność, intensywność i dostępność światła.