Wszystko co trzeba wiedzieć o pH

Ocena przydatności wody do podlewania musi opierać się na znajomości jej odczynu i zawartości dwuwęglanów.

2 min

Najważniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu nawożenia, szczególnie fertygacji, jest odczyn wody oraz gleby/podłoża. Odczyn, czyli pH, to określenie w skali od 0 do 14 zawartości jonów wodorowych H+. Wartości poniżej 7 oznaczają odczyn kwaśny, 7-obojętny, powyżej – odczyn zasadowy (alkaliczny). Dla większości roślin optymalne pH mieści się w przedziale 5-6,5.

Dlaczego pH jest tak ważne?

Ponieważ decyduje o dostępności i pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny.

Zbyt wysokie (powyżej 6,5):

  • blokuje dostępność fosforu niezbędnego do prawidłowego ukształtowania systemu korzeniowego, obfitego kwitnienia, zawiązywania owoców i nasion,
  • blokuje dostępność mikroelementów (z wyjątkiem molibdenu),
  • ogranicza dostępność żelaza, którego niedobór powoduje żółknięcie liści, chlorozy i spadek plonu.

Zbyt niskie pH:

  • ogranicza dostępność potasu, wapnia, magnezu i molibdenu,
  • może powodować zatrucie roślin innymi pierwiastkami, które są pobierane w nadmiarze,
  • może zwiększać podatność na choroby (np. Phytophtora).

Czynniki wpływające na wartość pH podłoża

  • Forma azotu: azotany podnoszą pH, natomiast mocznik, azot w postaci amonowej lub siarczany i fosforany obniżają.
  • Twardość wody (zawartość dwuwęglanów) stosowanej do podlewania.

Do zapamiętania!

Regularnie wykonuj analizy wody. Oddzielnie dla każdego źródła. Sprawdź odczyn (pH), przewodnictwo elektryczne (EC) i twardość (zawartość dwuwęglanów oraz jonów Ca i Mg).

Do obniżania odczynu wody stosuj kwasy lub bezpieczny dla użytkownika Nova PeKacid.