Jak pH wpływa na odżywianie roślin

Dostępność składników odżywczych dla rośliny zależy od poziomu pH gleby oraz wody używanej do podlewania.

Marzec 16, 2022
2 min

Wahania pH w czasie uprawy mają wpływ na wzrost i jakość Twoich roślin. Niski poziom pH zakłóca pobór mikroelementów, takich jak potas, wapń, magnez czy molibden. Niskie pH może zwiększać toksyczność, ponieważ niektóre pierwiastki są zbyt łatwo przyswajane. Z kolei zbyt wysoki poziom pH może uniemożliwić roślinie pobieranie fosforanów i mikroelementów (z wyjątkiem molibdenu). 

Czym jest przewodność elektryczna (EC)? 

Przewodność elektryczna (EC) to miara zdolności wody do przewodzenia prądu elektrycznego. Wartość EC jest wyrażana w jednostce milisiemens na centymetr (mS/cm) i mierzona w temperaturze 25 C. Przewodność elektryczna wody jest właściwie miarą stopnia zasolenia. Nadmiernie zasolona gleba, czyli taka z wysokim EC, może uniemożliwiać roślinie skuteczne pobieranie składników odżywczych. Woda z wysokim wskaźnikiem EC używana do podlewania jest dla roślin niekorzystna, ponieważ ogranicza możliwości nawożenia i może im szkodzić.  

 

Czym jest „twardość” wody? 

Mówiąc prosto, twardość wody oznacza ilość rozpuszczonych jonów węglanu wapnia i magnezu w wodzie. Twarda woda powoduje podwyższenie poziomu pH w podłożu. Z kolei miękka woda powoduje obniżenie poziomu pH w strefie korzeniowej przy stosowaniu nawozów zakwaszających. To bardzo ważne, aby hodowcy starali się poprawić jakość wody. Eksperci ICL doradzą, jak kontrolować jakość wody – zarówno twardej, jak i miękkiej.