Stosowanie nawozu Polysulphate obniża ślad węglowy gospodarstwa

Nawóz Polysulphate odznacza się najniższym śladem węglowym w porównaniu ze swoimi zamiennikami, czyli stanowi prosty sposób zmniejszenia stopnia oddziaływania rolnictwa na środowisko.

2 min

Ponieważ rolnicy coraz częściej myślą o obniżeniu śladu węglowego swojej działalności, powinni wiedzieć, że Polysulphate, nasza kolekcja pożywek dla upraw klasy premium, odznacza się niższym składem węglowym niż jego zamienniki.

Polysulphate ma korzystny wpływ na uprawy i gospodarstwa pod wieloma względami, jak większe i lepszej jakości plony oraz wyższy zwrot z inwestycji w produkcję. Jednak korzyści na tym się wcale nie kończą, jak wynika z niedawno opublikowanego raportu. Polysulphate może także przyczynić się do poprawy bilansu ekologicznego gospodarstwa, co może być interesujące dla coraz większej liczby producentów i dystrybutorów żywności oraz konsumentów. Przeprowadzone niedawno badanie wykazało, że Polysulphate, marka ICL Fertilizers, ma najniższy ślad węglowy w porównaniu z jego zamiennikami.

 

Wiele argumentów przemawiających za wyborem tego wieloskładnikowego nawozu

Obok przedłużonej dostępności wielu składników odżywczych i łatwości jego stosowania w szerokiej gamie upraw, niski ślad węglowy stanowi kolejną zaletę Polysulphate, jednego z produktów premium linii pluS ICL Fertilizers.

 

Nawóz, który przoduje w wielu aspektach

Obliczenie śladu węglowego produktu jest trudnym zadaniem. Przeprowadzenie takich obliczeń dla Polysulphate zlecono specjalistom z firm Filkin i CO EHS Limited.

Pomiary przeprowadzono na wszystkich procesach, od wydobycia polihalitu, z którego jest wytwarzany Polysulphate, do magazynowania. Wyniki potwierdzają, że ślad węglowy Polysulphate jest niższy niż typowych nawozów i stanowi ułamek śladu węglowego np. azotanu amonu.

 

Przyjazny dla upraw i środowiska

Jednostką miary śladu węglowego jest kg ekwiwalentu dwutlenku węgla na kg (kg CO2e kg-1) produktu. Ślad węglowy Polysulphate wynosi 0,034 kg CO2e kg-1 i jest niższy od śladu węglowego wielu równoważnych nawozów. Wynosi zaledwie 3% tego, co ślad węglowy azotanu amonu.

Wydajność upraw i jakość upraw to dotychczas najlepiej znane korzyści ze stosowania Polysulphate. Jeśli dodamy teraz do tego niski ślad węglowy, możemy z całą pewnością stwierdzić, że Polysulphate jest najlepszym nawozem dla rolników, którzy zwracają uwagę na ślad węglowy swojego gospodarstwa.

 

Bibliografia

Kalkulacja śladu węglowego przeprowadzona przez firmy Filkin i CO EHS Limited specjalizujące się w zrównoważonym rozwoju i zagospodarowaniu odpadów.