Wszystko, co musisz wiedzieć o pH

W systemach fertygacji pH podawanej wody, a szczególnie podłoża/gleby, w dużej mierze decyduje o ogólnym sukcesie.

2 min

pH to stopień kwasowości, który odzwierciedla stężenie jonów H+ w roztworze i jest wyrażany na skali logarytmicznej od 0 do 14. O ile pH równe 7 oznacza odczyn obojętny, to pH na poziomie 0 oznacza odczyn bardzo kwaśny, a wartość 14 odczyn bardzo zasadowy.

Większość roślin jadalnych dobrze czuje się w pH wynoszącym między 5 a 6,5.

 

Dlaczego pH ma takie znaczenie?

Od pH podłoża zależy ilość składników odżywczych przyswajanych przez roślinę. Na przykład wysokie pH utrudnia przyswajanie żelaza, co z reguły skutkuje żółknięciem liści i stratami produkcji.

Sterowanie pH podłoża jest możliwe przy użyciu źródła azotu.

Podawanie moczniku, azotu amoniakalnego, siarczanów i fosforanów obniża pH, a nawozu azotanowego podnosi pH podłoża.

Równie istotne jest pH wody, ponieważ wpływa to bezpośrednio na rozpuszczalność nawozów. Może także powodować wytrącanie w systemach, powodujące zapychanie kroplowników i problemy następcze.

Kluczem są wartości stężenia wodorowęglanów

Najważniejszym parametrem jest ilość wodorowęglanów w wodzie, ponieważ odzwierciedla ona zdolność buforowania. Im mniej wodorowęglanów w wodzie, tym słabsza jest jej zdolność buforowania — a to jest korzystne. W miękkiej wodzie (zawierającej mało wodorowęglanów) pH jest zmienne, podczas gdy w twardej wodzie (zawierającej dużo wodorowęglanów) pH jest stabilne i trudniej nim sterować.

Warunkiem oceny jakości wody używanej do nawadniania jest znajomość pH oraz ilości wodorowęglanów. Nawadnianie wodą o wysokiej zawartości wodorowęglanów podniesie pH podłoża w trakcie długich cyklów wegetacji.

Działanie na pH podłoża można zrekompensować przy użyciu źródeł azotu zakwaszającego. Aby zapobiec wzrostowi pH, lepiej jest jednak usunąć wodorowęglany przy użyciu produktu zakwaszającego, jak na przykład Nova PeKacid®.