Uprawa słonecznika: doradztwo w zakresie odżywiania upraw

Wszystko, co musisz wiedzieć o nawożeniu słonecznika, najlepsze praktyki, odpowiednie produkty, doświadczenia polowe i więcej.

Porady dotyczące uprawy słonecznika (Helianthus annuus L.)

 • Słonecznik oleisty to jedna z form słonecznika zwyczajnego, obcopylna (głównie pszczoły i trzmiele).

 • Optymalny zakres pH dla słonecznika mieści się w przedziale 6,6 – 7,2.

 • Słonecznik oleisty najlepiej plonuje na czarnoziemach i czarnych ziemiach. Dobrymi glebami są gleby brunatne oraz piaski mocno i średnio gliniaste na glinie. Słonecznik na nasiona jest uprawiany na glebach żyznych i zasobnych w składniki pokarmowe.

 • Gleby średnio zwięzłe i lżejsze są bardziej odpowiednie, gdyż szybciej nagrzewają się wiosną, a jesienią sprzyjają szybszemu dojrzewaniu.

 • Słonecznik nie znosi gleb zakwaszonych, podmokłych, ciężkich glin i iłów, pozostałych gleb zlewnych i łatwo zaskorupiających się oraz suchych piasków.

 • Zapotrzebowanie słonecznika na wodę jest umiarkowane ze względu na dobrze rozwinięty i głęboko sięgający system korzeniowy.

 • Największe potrzeby wodne ma w fazie tworzenia pąków kwiatowych i kwitnienia.

 • Znacznie lepiej znosi okresowe susze niż inne jare rośliny oleiste. Gruba omszona skórka pokrywająca łodygi i liście chroni rośliny przed następstwami niedoboru opadów.

 • Słoneczna pogoda panująca podczas kwitnienia korzystnie wpływa na zapylenie kwiatów przez owady i zawiązywanie niełupek.

 • Opady w fazie kwitnienia przyczyniają się do rozwoju chorób i negatywnie wpływają na zawiązywanie nasion. Dobre warunki siedliskowe pozwalają na zmniejszenie negatywnego wpływu niekorzystnych warunków pogodowych na rośliny.

 • Słonecznik ma wysokie wymagania cieplne i świetlne i jest wrażliwy na zacienienie.

 • Wymaga ciepłej i suchej pogody podczas dojrzewania i dosychania koszyczków.

 • Ma dużą wytrzymałość na przymrozki do -4°C oraz na okresowe susze. Przymrozki, mogą jednak wpływać negatywnie na rozwój, hamując wzrost i powodując żółknięcie, zamieranie lub zniekształcanie pąków kwiatowych. Siew słonecznika należy wykonać, gdy temperatura gleby na głębokości 5 cm trwale przekroczy 9 °C.

 • Słoneczna i sucha pogoda w fazie kwitnienia i dojrzewania sprzyja właściwemu zapyleniu kwiatów i wykształceniu nasion.

 • O wysokości plonu i osiągnięciu dojrzałości decyduje wysoka temperatura i mała ilość opadów w okresie kwitnienia i dojrzewania. Nadmierna wilgotność w tym okresie utrudnia wykształcenie się nasion w środkowej części koszyczka i sprzyja pleśnieniu oraz gniciu.

 • W uprawie słonecznika na nasiona ważny jest dobór odpowiedniego rejonu uprawy i rodzaju gleby, właściwe przygotowanie pola, nawożenie i regulacja zachwaszczenia.

 • Zaleca się uprawę słonecznika po roślinach okopowych, bobowatych, motylkowatych z trawami i po zbożach.

 • Zaletą uprawy słonecznika (jako przedplonu) jest dobre zacienienie gleby i jej oczyszczenie z chwastów, jednocześnie jednak ze względu na znaczną masę roślinnastępuje wyczerpaniegleby ze składników pokarmowych.

 • Po zbiorze słonecznika pozostaje duża ilość resztek pożniwnych (korzenie, części łodyg, liści i koszyczków), które należy rozdrobnić (np. broną talerzową) przed orką pod roślinę następczą. Słonecznik schodząc późno z pola pozostawia wolno rozkładające się resztki pożniwne. Zaleca się po nim uprawę roślin wiosennego siewu.

 • Ma stosunkowo małe potrzeby pokarmowe w odniesieniu do azotu.

 • Słonecznik nie jest atakowany przez tak wiele chorób i szkodników, jak inne gatunki roślin.

Rola składników odżywczych

Azot

Najbardziej plonotwórczy pierwiastek, podstawowy składnik białek. Wpływa na prawidłowy wzrost słonecznika.

Fosfor

Warunkuje prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, wpływając na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Wpływa na przebieg fotosyntezy oraz innych procesów energetycznych zachodzących w roślinie. Uczestniczy w syntezie tłuszczu i ogranicza skutki przenawożenia azotem.

Potas

Bierze udział w przemianach asymilatów i ich transporcie. Reguluje gospodarkę wodną, wpływa na zawartość tłuszczu w nasionach słonecznika.

Bor

Wpływa na prawidłowy wzrost organów generatywnych oraz najmłodszych pędów i korzeni. Korzystnie oddziałuje na gospodarkę wodną, kwitnienie, oddychanie oraz wpływa na działalność tkanek merystematycznych i dystrybucję wapnia w roślinach. Reguluje przemiany węglowodanów i zwiększa efektywność pobierania składników pokarmowych (azotu, fosforu, magnezu i wapnia).

Deficyty składników odżywczych

Składnik odżywczyOpis
AzotOgraniczenie wzrostu części nadziemnych i podziemnych słonecznika. Słabsze kwitnienie roślin.Obniżenie efektywności procesu fotosyntezy i tworzenia asymilatów.
FosforSłabo rozwinięty system korzeniowy, pogorszenie wykorzystania innych składników pokarmowych.
PotasŁamanie się łodyg słonecznika w czasie dojrzewania koszyczków, ze względu na zmniejszenie ich sztywności, co może zwiększyć straty podczas zbioru kombajnem. Brązowe plamy i żółknięcie liści słonecznika.
BorSłonecznik wykazuje wrażliwość na niedobór boru.
MiedźBlade liście, zwiędły pokrój rośliny i zdeformowane kwiatostany słonecznika.

Metody nawożenia

 1. Słonecznik z 1 toną niełupek oraz odpowiednią masą łodyg pobiera 70 kg N, 26 kg P2O5 i 90 kg K2O.
 2. Słonecznik wykazuje wysokie potrzeby pokarmowe, zwłaszcza w stosunku do potasu i azotu. Z mikroelementów potrzebuje większych ilości boru.
 3. Azot należy stosować w umiarkowanych dawkach 60– 80 kg N/ha – w formie saletry amonowej, mocznika lub RSM. Nawozy azotowe powinno się aplikować wiosną, przed uprawkami doprawiającymi rolę do siewu.
 4. Niedobory azotu w trakcie wegetacji roślin można korygować stosując dolistnie mocznik, najlepiej z dodatkiem boru.
 5. Zbyt wysokie nawożenie azotowe sprzyja łamaniu się łodyg, zmniejsza odporność na porażenie przez choroby grzybowe (zgniliznę twardzikową, szarą pleśń) oraz przyczynia się do opóźnienia dojrzewania koszyczków i niełupek. Słonecznik staje się wtedy mniej odporny na wyleganie.
 6. W uprawie słonecznika po roślinach okopowych na oborniku można zrezygnować zastosowania azotu.
 7. Słonecznik pobiera znacznie mniejsze ilości fosforu, który jest jednak niezbędny do właściwego wykształcenia nasion. Dawka fosforu mieści się w zakresie 60 – 90 kg P2O5/ha.
 8. Nawożenie fosforowe zalecane jest przed orką zimową. W przypadku nie zastosowania nawożenia fosforowego pod orkę zimową konieczny jest wysiew nawozów fosforowych przed siewem słonecznika.
 9. Słonecznik wykazuje wysokie potrzeby pokarmowe w stosunku do potasu. Zalecana dawka kształtuje się na poziomie 120– 180 kg K2O/ha. Należy go aplikować jesienią lub przed orką siewną.
 10. Na glebach ubogich w potas dawkę potasu można zwiększyć do 240 kg K2O/ha. Z nawozów potasowych polecane są wysokoprocentowe sole potasowe.
 11. Na glebach kwaśnych wskazane jest umiarkowane wapnowanie. Nadmiar wapnia w glebie ma jednak negatywny wpływ na wykształcenie się nasion słonecznika.
 12. Stosowanie obornika pod słonecznik opóźnia jego dojrzewanie. Zalecane jest stosowanie obornika pod przedplon.
 13. W uprawie słonecznika z mikroelementów bardzo ważny jest bor i molibden. Zapotrzebowanie na bor wynosi 400 g/ha. Niedobory boru są najczęściej stwierdzane na glebach lżejszych lub zbyt zbitych oraz w latach z bardzo wysokimi temperaturami i małą ilością opadów atmosferycznych.
 14. Słonecznik jest także średnio wrażliwy na niedobór miedzi i manganu.

Powiązane uprawy

Poznaj inne uprawy