Czy warto wybrać nawozy otoczkowane zamiast konwencjonalnych?

Co wybrać: nawóz otoczkowany czy tradycyjny? Lektura tego artykułu rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości na ten temat.

Listopad 3, 2023
2 min

Czym są nawozy CRF?

Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu (CRF), zwane także otoczkowanymi, to specjalne produkty wyposażone w hydrofobową powłokę, zapewniającą efektywne wykorzystanie składników odżywczych. Dzięki temu rośliny otrzymują niezbędne substancje w optymalnym tempie, co sprzyja ich zdrowemu wzrostowi i rozwojowi, a rolnicy oszczędzają czas i pieniądze za sprawą zwiększenia plonów oraz redukcji zużycia nawozu.
Na szczęście, eksperci z dziedziny agronomii w ICL zainicjowali projekt mający na celu uproszczenie złożoności zdrowia gleby. Monitorowanie wszystkich wskaźników zdrowia gleby jest nieopłacalne dla producentów. Dlatego zespół agronomów ICL połączył swoją wiedzę i doświadczenie, aby zidentyfikować skróconą listę wskaźników zdrowia gleby, które jasno wskazują na stan gleby. Praca uwzględnia złożoną dynamikę systemów rolniczych, ale mamy nadzieję, że wyodrębnienie kluczowych elementów zdrowia gleby ułatwi ich zrozumienie, jednocześnie pomagając producentom rolnym obniżyć koszty związane z oceną i monitorowaniem stanu gleby.

Jakie korzyści wynikają ze stosowania nawozów CRF?

Stosowanie nawozów CRF wiąże się z następującymi korzyściami:

  • Redukcja zużycia nawozu o 20–50%
  • Zwiększenie plonów o 10–20%
  • Redukcja wypłukiwania o 55%
  • Obniżenie poziomu denitryfikacji średnio o 40%
  • Obniżenie poziomu wolatylizacji do 40%

Poprawa bioprzyswajalności

Pierwszą korzyścią wynikającą z zastosowania nawozów CRF jest zwiększenie bioprzyswajalności składników odżywczych. Zgodnie z wynikami badań nawozy CRF mogą poprawić absorbcję składników odżywczych w porównaniu do konwencjonalnych metod nawożenia upraw – a nawóz Agromaster sprawił, że efektywność wykorzystania azotu wzrosła aż o 82%.

Zwiększenie plonów

Nawozy otoczkowane sprzyjają wzrostowi i rozwojowi roślin za sprawą kontrolowanego uwalniania składników odżywczych, co przekłada się na zwiększenie plonów. Wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez instytuty rolnicze oraz producentów nawozów potwierdzają, że zastosowanie produktów CRF, takich jak nawóz Agromaster, może przynieść wzrost plonów o 10–20% w porównaniu do tradycyjnych technik nawożenia.

Nawóz otoczkowany ICL Agromaster zwiększa całkowity plon o 10% i efektywność wykorzystania azotu o 82%.

Wykres przedstawiający wzrost plonów i skuteczność nawozu Agromaster

Redukcja wypłukiwania i negatywnego wpływu na środowisko

Ostatnią, lecz nie mniej istotną korzyścią, wynikającą ze stosowania nawozów otoczkowanych jest redukcja wypłukiwania i ulatniania się niewykorzystanych składników odżywczych. Wypłukiwanie substancji odżywczych do wód powierzchniowych wywiera negatywny wpływ na ich jakość i bioróżnorodność, podczas gdy ulatnianie się ich do atmosfery potęguje problemy związane ze zmianami klimatycznymi – natomiast nawozy ICL, takie jak Agroblen czy Agrocote, umożliwiają redukcję ilości azotu i innych substancji, które trafiają do gleby, i ograniczenie negatywnego wpływu na ekosystemy wodne i gruntowe.

Czy warto sięgać po nawozy otoczkowane?

Czy warto stosować nawozy CRF? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – zdecydowanie tak! Nawozy ICL – obejmujące marki takie jak Agroblen, Agrocote czy Agromaster – są doceniane przez międzynarodowych ekspertów jako narzędzia wspierające zrównoważoną produkcję spożywczo-rolną i sposób na poprawę rentowności upraw. To sprawia, że nawozy otoczkowane to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie dla wszystkich dalekowzrocznych rolników, którzy mają na uwadze zarówno plony, jak i środowisko.