Jak Polysulphate wpływa na plonowanie rzepaku ozimego

Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie Polysulphate w ilości 200 kg na hektar, przyczyniło się do zwiększenia plonu o ponad 300 kg na hektar.

Październik 12, 2023
4 min

Rzepak ozimy należy do najbardziej wymagających roślin zarówno pod katem nawożenia jak  i ochrony. Nie bez znaczenia jest także optymalny termin siewu, który w wielu regionach Polski z uwagi na panujące opady w okresie sierpnia był znacznie opóźniony. Pogoda spowodowała, że aktualnie na terenie Polski mamy rzepaki, które dopiero zaczynają wegetację oraz takie plantacje, które są już po pierwszym zabiegu skracania. Tak naprawdę nie wiemy jaki będzie dalszy przebieg pogody, dlatego warto pomyśleć
o nawozach, które mogą pomóc polepszyć przezimowanie tej rośliny oraz jego odporność na niskie temperatury.

Najważniejsze aspekty uprawy Rrzepaku ozimego

Rzepak należy do roślin krzyżowych, charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na siarkę. Na wyprodukowanie 1t nasion potrzebuje ok. 30-50kg SO3. Ciekawym rozwiązaniem, które idealnie wpisuje się w potrzeby pokarmowe tej rośliny jest Polysulphate czyli naturalny minerał – polihalit. Nawóz nie zawiera chlorków, ma niski indeks zasolenia, neutralne pH, jest bezpieczny dla roślin i dla środowiska. Dostarcza 17% CaO, który jest wyjątkowo łatwo pobierany przez rośliny, zawiera aż 48% SO3 – siarka
z nawozu uwalnia się stopniowo wraz z upływem czasu, rośliny mogą więc korzystać z niej przed dłuższy okres. Oprócz siarki w nawozie znajduję się 14% K2O i 6% MgO – wszystkie w formie siarczanowej. Taka forma gwarantuje lepszą dostępność składników pokarmowych dla roślin.

Efektywność Polysulphate – wyniki badań

Polysulphate był testowany w 34 krajach w 67 uprawach, łącznie w 881 doświadczeniach polowych na całym świecie. Również w Polsce w 2022 i 2023 roku było prowadzonych wiele doświadczeń ścisłych w uprawie rzepaku ozimego z tym nawozem, kilka wyników prezentujemy poniżej.

Polysulphate – doskonałe rozwiązanie dla rzepaku ozimego

Ze względu na wysoką zawartość siarki oraz jej stopniowe uwalnianie w czasie Polysulphate jest doskonałym rozwiązaniem oferowanym dla roślin krzyżowych. Bardzo dobre rezultaty daje stosowanie tego produktu w uprawach rzepaku ozimego, czego dowodzą wyniki doświadczenia założonego
w województwie pomorskim w ZDOO Radostowo. Na obiektach kontrolnych zastosowano standardowe nawożenie NPK, natomiast na poletkach z Polysulphate oprócz standardowego nawożenia NPK zastosowano Polysulphate w okresie zimowym (grudzień) w dawce 200kg/ha. Pomimo późnego terminu stosowania, plon na obiektach testowych był o 8% wyższy, w porównaniu do standardowego nawożenia.

Wykres 1. Plonowanie rzepaku ozimego [t/ha] w zależności od zróżnicowanego nawożenia. Doświadczenie ścisłe przeprowadzone w ZDOO Radostowo w 2022 roku.

Wykres 1. Plonowanie rzepaku ozimego [t/ha] w zależności od zróżnicowanego nawożenia. Doświadczenie ścisłe przeprowadzone w ZDOO Radostowo w 2022 roku.

Kolejne wyniki doświadczenia ścisłego z rzepakiem pochodzę ze ZDOO Krościna Mała (woj. dolnośląskie). W doświadczeniu testowaliśmy wpływ dodatkowego nawożenia Polysulphate w ilości 200kg/ha na plonowanie rzepaku ozimego odmiany PT 284. Doświadczenie było założone na glebie lekkiej, średnio zasobnej w P, K, Mg. Dzięki zastosowaniu Polysulphate plon rzepaku był większy o 4%.

Wykres 2. Plonowanie rzepaku ozimego [t/ha] w zależności od zróżnicowanego nawożenia. Doświadczenie ścisłe przeprowadzone w ZDOO Krościna Mała w 2022 roku

Wykres 2. Plonowanie rzepaku ozimego [t/ha] w zależności od zróżnicowanego nawożenia. Doświadczenie ścisłe przeprowadzone w ZDOO Krościna Mała w 2022 roku

Ciekawe wyniki dotyczące wpływu Polysulphate na plonowanie rzepaku ozimego odmiany Limagrain Y3HD uzyskaliśmy z doświadczenia ścisłego prowadzonego w ZDOO Tomaszów Bolesławiecki. W doświadczeniu prowadzonym na glebie piaszczystej o średniej zawartości P i K testowano różne dawki i terminy aplikacji tego nawozu: 250kg/ha Polysulphate aplikowane w grudniu, 200kg/ha Polysulphate w grudniu i ostatnia kombinacja 200kg/ha Polysulphate wczesną wiosną. Stosowanie rozwiązania proponowanego przez ICL pozwoliło zwiększyć plony rzepaku z hektara o ponad 300kg.

Wykres 3. Plonowanie rzepaku ozimego [t/ha] w zależności od zróżnicowanego nawożenia. Doświadczenie ścisłe przeprowadzone w ZDOO Tomaszów Bolesławiecki w 2023 roku

Wykres 3. Plonowanie rzepaku ozimego [t/ha] w zależności od zróżnicowanego nawożenia. Doświadczenie ścisłe przeprowadzone w ZDOO Tomaszów Bolesławiecki w 2023 roku

Polysulphate – doskonały nawóz na długie zimy

Polysulphate ze względu na swój skład oraz sposób działania można stosować nawet zimą (siarka poczeka na azot), najlepsze efekty daje stosowanie tego produktu w dawkach dzielonych 100kg/ha jesienią/zimą i kolejne 100kg/ha wiosną. Wyniki prowadzonych doświadczeń potwierdzają, że jest do również doskonały nawóz, który można stosować w okresie zimowym. Pamiętajmy, że w Polysulphate oprócz siarki obecny jest także potas, który odgrywa niebagatelną rolę w poprawie odporności roślin na niskie temperatury – zagęszcza soki komórkowe. W składzie produktu jest również wapń, który wzmacnia ściany komórkowe i stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz magnez, który reguluje przebieg procesu fotosyntezy. Polysulphate jako naturalna kopalina zawiera również całą masę mikroelementów i pierwiastków śladowych, które również odgrywają rolę w kształtowaniu plonu roślin. Stosując Polysulphate zyskujemy poprawę efektywności wykorzystania składników odżywczych, zrównoważone odżywianie roślin, poprawę rozwoju systemu korzeniowego i ogólnego rozwoju roślin, podwyższenie plonowania i poprawę jakości plonów oraz zmniejszenie śladu węglowego.