Intensyfikowanie wykorzystania substancji odżywczych za pomocą CRF

Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu (CRF) ICL pomagają rolnikom zintensyfikować wykorzystanie substancji odżywczych.

Luty 18, 2022
4 min

Efektywne wykorzystanie składników odżywczych jest głównym priorytetem dla rolników na całym świecie. Plantatorzy upraw wszelkiego rodzaju chcą, aby ich kosztowne zabiegi nawożenia przekładały się na jak największe zyski z działalności i przyczyniały się do usprawnienia funkcjonowania łańcucha dostaw żywności, a jednocześnie powodowały jak najmniejsze szkody w środowisku.

Nawozy powlekane ICL zawierają technologię CRF, która pozwala z jednej dawki dostarczać uprawom substancje odżywcze w ciągu całego cyklu wegetacji.

 

Możliwość uniknięcia strat substancji odżywczych z pól

Wyniki badań polowych nad średnią efektywnością wykorzystania substancji odżywczych dostarczają kolejnych argumentów za korzystaniem z technologii CRF. Typowe proporcje substancji odżywczych przyswajanych przez rośliny w pierwszym roku po nawożeniu okazują się rozczarowujące.

Na przykład monitorowanie skutków nawożenia upraw podstawowych zbóż wykazało, że efektywność wykorzystania fosforu wynosi 15–25%, potasu 30–50%, a azotu 40–65%.

U niektórych rolników efektywność wykorzystania azotu jest nawet jeszcze niższa. Straty tego pierwiastka mogą sięgać nawet 80%, jeśli nawożenie nie jest umiejętnie skoordynowane.

 

Rozpoznanie problemów z przyswajaniem substancji odżywczych

Główna przyczyna słabej efektywności wykorzystania substancji odżywczych jest oczywista. Rośliny nieprzerwanie przyswajają niewielkie ilości substancji odżywczych, ale w różnym tempie zależnie od fazy wzrostu. Tymczasem rolnicy zazwyczaj — ze względów ekonomicznych i praktycznych — dawkują roślinom substancje odżywcze kilkakrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego.

Po drugie, co znacznie nasila ten problem, wiele nawozów jest rozpuszczalnych i ulotnych, co sprawia, że jeśli nawożenie zostanie przeprowadzone zbyt wcześnie, to podaż substancji odżywczych znacznie przekracza rzeczywiste potrzeby roślin w tej fazie.

Coraz bardziej widoczne są także problemy środowiskowe wywoływane przez niską efektywność wykorzystania substancji odżywczych. Wypłukiwanie substancji odżywczych do wód powierzchniowych negatywnie wpływa na ich jakość i bioróżnorodność. Ulatnianie się substancji odżywczych do atmosfery potęguje problemy związane ze zmianami klimatu.

Dotkliwość kar finansowych za niską efektywność wykorzystania substancji odżywczych jest oczywista. Straty substancji odżywczych to marnowanie pieniędzy, czasu i wysiłku.

W takiej sytuacji trudno się dziwić, że rolnicy na całym świecie wiążą wielkie nadzieje z nadejściem i powszechną dostępnością technologii CRF.

Zależnie od lokalnych uwarunkowań nawozy CRF mogą przynieść następujące korzyści:

  • Zmniejszenie dawek nawozu od 20% do nawet 50%
  • Zmniejszenie wypłukiwania o 55%
  • Obniżenie poziomu denitryfikacji średnio o 40%
  • Obniżenie poziomu wolatylizacji do 40%

(Wyniki niezależnych badań nad technologiami CRF ICL)

 

Technologia CRF — zaspokajanie potrzeb roślin

Kontrolowane uwalnianie substancji odżywczych z nawozu to prosta i pomysłowa technologia. Pozwala ona na dostarczanie substancji odżywczych w tempie zsynchronizowanym z ewolucją potrzeb rośliny.

Każda granula nawozu CRF jest pokryta specjalną powłoką, która w kontakcie z wilgocią zawartą w glebie zaczyna wchłaniać wodę. Im więcej wilgoci wchłonie granulka nawozu, tym bardziej w jej wnętrzu rośnie ciśnienie osmotyczne. W pewnym momencie zaczyna ono wypierać substancje odżywcze przez mikropory w powłoce do gleby, skąd docierają one do korzeni roślin.

Tym innowacyjnym mechanizmem kontrolowania uwalniania jest opracowana przez ICL technologia E-Max. ICL wytwarza różne mieszanki substancji odżywczych, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.

 

Dobre wyniki stosowania CRF

Pożytki z przejścia na tę nową alternatywę dla konwencjonalnego nawożenia zostały potwierdzone w badaniach.

Na przykład doświadczenie polowe przeprowadzone w 2021 r. przez Eurofins na produkcji nasiennej ziemniaków wykazało poprawę kluczowych parametrów. Stosowanie nawozu CRF Agromaster ICL przyniosło wzrost plonów o 10% w stosunku do zwyczajowej strategii nawożenia plantatora. Jednocześnie efektywność wykorzystania azotu wzrosła o 82% z korzyścią dla zysku z inwestycji.

 

Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu Agromaster ICL przyniósł wzrost plonów o 10% i poprawę efektywności wykorzystania azotu o 82%.

Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu Agromaster ICL przyniósł wzrost plonów o 10% i poprawę efektywności wykorzystania azotu o 82%.

 

Technologia CRF ICL jest dostępna w 3 kolekcjach produktów:

  • ICL Agroblen — 100% granulatu powlekanego NPK zapewniającego kontrolowane uwalnianie przez określony czas.
  • ICL Agromaster — granulowane wyselekcjonowane nawozy konwencjonalne umożliwiające równomierne dostarczanie N i osiągnięcie najlepszej wydajności.
  • ICL Agrocote — produkty N, P lub K z jedną z powłok ICL, które uwalniają substancje odżywcze w czasie od jednego do sześciu miesięcy zależnie od potrzeb.

Produkty CRF były dotychczas stosowane głównie w uprawach wysokowartościowych, jak uprawy warzyw polowych i korzeniowych oraz uprawy sadownicze. Jednak wraz z rosnącymi kosztami substancji odżywczych coraz więcej plantatorów prowadzących uprawy wielkoobszarowe zaczyna interesować się procesami CRF i produktami ICL, które zwiększyłyby efektywność wykorzystania substancji odżywczych w ramach ich strategii nawożenia i planów produkcji rolnej.