Polysulphate w uprawie truskawki

Wapń to jeden ze składników Polysulphate, który użyty w doświadczeniach polowych nad nawożeniem truskawek pokazał ciekawe rezultaty.

8 min

Wapń zajmuje piąte miejsce po węglu, tlenie, azocie i potasie pod względem zawartości w roślinie. Jest składnikiem, który nie ulega remobilizacji, a więc sukcesywnie kumuluje się w biomasie. Odpowiada za różnorakie funkcje w roślinie: stabilizuje komórki i błony cytoplazmatyczne, bierze udział w podziale i wzroście elongacyjnym komórek, uczestniczy w kiełkowaniu pyłku i wzroście łagiewki pyłkowej, aktywuje szereg enzymów, przekazuje sygnały środowiskowe.

Wapń jest składnikiem niezmiernie ważnym we wzroście i rozwoju roślin jagodowych – przeciwdziała drobnieniu i pękaniu owoców, poprawia ich trwałość w obrocie handlowym oraz wzmacnia odporność na choroby fizjologiczne. Ten składnik jest też jednym ze składników Polysulphate, który użyty w doświadczeniach polowych nad nawożeniem truskawek pokazał ciekawe rezultaty.

 

Polysulphate

Polysulphate to naturalny minerał (polihalit) występujący głęboko (1300 m) pod dnem Morza Północnego. Polysulphate jest gotowy do użycia tuż po wydobyciu, nie jest poddawany żadnej obróbce chemicznej, nie jest wzbogacany w żadne dodatkowe substancje. Po prostu jest wydobywany, kruszony, przesiewany, pakowany i wysyłany do rolników. Z tego powodu jest produktem w pełni nadającym się do stosowania w rolnictwie ekologicznym – posiada świadectwo kwalifikacji wydane przez IUNG w Puławach.

 

Polysulphate – skład

Polysulphate nie zawiera chlorków, ma niski indeks zasolenia, neutralne pH, jest bezpieczny dla roślin i dla środowiska. Dostarcza 17% CaO, który jest wyjątkowo łatwo pobierany przez rośliny, dzięki temu dochodzi do ograniczenia występowania chorób fizjologicznych powodowanych brakiem pobierania wapnia przez roślinę. Dodatkowo Polysulphate zawiera aż 48% SO3 – siarka z nawozu uwalnia się stopniowo (wydłużona dostępność) wraz z upływem czasu, rośliny mogą więc korzystać z niej przed dłuższy okres. Oprócz siarki w nawozie znajduję się 14% K2O i 6% MgO – wszystkie w formie siarczanowej. Taka forma gwarantuje lepszą dostępność składników pokarmowych dla roślin.

Polysulphate był testowany w 34 krajach w 67 uprawach, łącznie w 881 doświadczeniach polowych na całym świecie. Również w Polsce w ostatnich latach było prowadzonych wiele doświadczeń z tym nawozem. Jednym z takich badań było doświadczenie ścisłe wykonane w stacji doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie–-Mydlnikach. Założeniem doświadczenia było sprawdzenie czy dodatkowe nawożenie truskawek Polysulphate przy dawkowaniu 300 kg/ha poprawi plonowanie i parametry jakościowe truskawki odmiany Rumba. W doświadczeniu badano także zawartość wapnia w liściach oraz owocach.

 

Plonowanie truskawki odmiany Rumba [kg/ha] w zależności od zróżnicowanego nawożenia. Doświadczenie ścisłe przeprowadzone przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w 2023 roku.

Wykres 1. Plonowanie truskawek odmiany Rumba [kg/ha] w zależności od zróżnicowanego nawożenia. Doświadczenie ścisłe przeprowadzone przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w 2023 roku.

 

W doświadczeniu kontrolę stanowiło standardowe doglebowe nawożenie truskawki; na obiektach doświadczalnych do standardowego nawożenia dodano Polysulphate (dawkowanie 300 kg/ha). Po zbiorze owoce każdorazowo ważono, po zakończeniu owocowania plony z poszczególnych zbiorów zostały zsumowane. Finalny wynik jaki został osiagnięty to większy o 7% plon oraz wyższa o 15% kwasowość. Co oznacza, że owoce truskawki na obiektach gdzie użyto Polysulphate były słodsze.

Wpływ Polysulphate na kwasowość truskawki odmiany Rumba [g/100g]. Doświadczenie ścisłe przeprowadzone przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w 2023 roku.

Wykres 2. Wpływ Polysulphate na kwasowość truskawki odmiany Rumba [g/100g]. Doświadczenie ścisłe przeprowadzone przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w 2023 roku.

 

W skład Polysulphate – mimo że środek jest nawozem siarkowym – wchodzi także wapń (w postaci siarczanowej). Wapń ten jest bardzo dobrze pobierany przez rośliny, co pokazują poniższe wyniki: zawartość tego składnika w liściach była wyższa o 8% w porównaniu do kontroli, a w owocach o 5%. Warto zapamiętać te liczby, gdyż wapń to istotny składnik nie tylko przy uprawie i nawożeniu truskawek, ale też innych roślin jagodowych.

 

Wykres 3. Zawartość wapnia w liściach odmiany Rumba [%] w zależności od zróżnicowanego nawożenia truskawek. Doświadczenie ścisłe na nawozie Polysulphate przeprowadzone przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w 2023 roku.

Wykres 3. Zawartość wapnia w liściach odmiany Rumba [%] w zależności od zróżnicowanego nawożenia truskawek. Doświadczenie ścisłe na nawozie Polysulphate przeprowadzone przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w 2023 roku.

 

Wykres 4. Zawartość wapnia w owocach odmiany Rumba [%] w zależności od zróżnicowanego nawożenia truskawek. Doświadczenie ścisłe na nawozie Polysulphate przeprowadzone przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w 2023 roku.

Wykres 4. Zawartość wapnia w owocach odmiany Rumba [%] w zależności od zróżnicowanego nawożenia truskawek. Doświadczenie ścisłe na nawozie Polysulphate przeprowadzone przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w 2023 roku.

 

Reasumując, dzięki nawożeniu i odpowiedniemu dawkowaniu Polysulphate w uprawie truskawek zyskujemy poprawę efektywności wykorzystania składników odżywczych, zrównoważone odżywianie roślin, poprawę rozwoju systemu korzeniowego i ogólnego rozwoju roślin, podwyższenie plonowania truskawek i poprawę jakości plonów.

 

  1. Jaki skład ma Polysulphate?

    W skład Polysulphate wchodzi minerał polihalit, który dostarcza CaO, SO3, K2O i MgO – w formie siarczanowej.

  2. Jak dawkować Polysulphate?

    Na podstawie opisywanego badania można przyjąć, że dawkowanie 300 kg/ha korzystnie wpłynie na plony z uprawy truskawki.