Długotrwałe, stabilne i delikatne uwalnianie siarki

Wyniki przeprowadzone na brytyjskim Uniwersytecie Nottingham dowodzą, że w porównaniu z innymi nawozami, wieloskładnikowy nawóz Polysulphate stabilnie uwalnia siarkę przez dłuższy czas.

Sierpień 12, 2021
2 min

Siarka jest niezbędną roślinom substancją odżywczą. Rolnicy mogą kupić nawozy siarkowe, które stymulują wzrost roślin. Jednak jak w przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie substancji odżywczych problemem jest podatność siarki na wypłukiwanie, czyli jej przeniknięcie przez glebę poza zasięg korzeni, zanim zostanie przyswojona przez roślinę.

 

Badania nad wypłukiwaniem

W brytyjskim Uniwersytecie Nottingham przeprowadzono eksperyment przy użyciu laboratoryjnych kolumn glebowych w celu porównania tempa uwalniania siarki z Polysulphate i innych nawozów.

Każda próbka gleby, pewna głębokość lub kolumna gleby ilastej, została uprzednio wypłukana z substancji odżywczych. Dodano do niej cztery różne nawozy granulowane — Polysulphate, siarczan amonu, siarczan potasu i kizeryt — zawierające równoważne dawki siarki. Próbki gleby były codziennie przepłukiwane wodą dejonizowaną i mierzono zawartość siarki w zebranym spod nich odcieku.

 

Stopniowe uwalnianie siarczanu z Polysulphate staje się oczywiste w porównaniu z innymi nawozami.

Stopniowe uwalnianie siarczanu z Polysulphate staje się oczywiste w porównaniu z innymi nawozami.

 

Dowód na przedłużone uwalnianie substancji odżywczych z Polysulphate

Wyniki eksperymentu z uwalnianiem siarczanu pokazują, że siarczan z Polysulphate jest uwalniany łagodnie i przez dłuższy czas, około 50 dni. Oznacza to, że siarka jest uwalniana, gdy jest potrzebna w górnej warstwie gleby, w tempie, jakiego roślina potrzebuje, i przez wiele tygodni.

Z innych nawozów siarczan jest uwalniany znacznie szybciej i to prawdopodobnie za szybko, aby korzenie rośliny zdążyły go przechwycić i spożytkować w dłuższym czasie, a to oznacza, że niewykorzystane siarczany są wypłukiwane z gleby.

Znajomość zapotrzebowania roślin na składniki odżywcze i tego, kiedy i jak są one dostępne, ułatwia właściwy wybór nawozu podawanego w celu osiągnięcia pełnego potencjału upraw.