Interesujące wnioski z nawożenia z użyciem Polysulphate

Zakrojone na szeroką skalę doświadczenia polowe są niezbędne do wykazania, na jakiej zasadzie włączenie nawozu Polysulphate w strategie nawożenia przekłada się na zwiększenie wydajności gospodarstwa i jakości upraw.

Czerwiec 18, 2021
2 min

Gdy w czerwcu w wielu europejskich gospodarstwach wre praca, nie próżnują również agronomowie ICL, którzy prowadzą szereg eksperymentów polowych.

 

Statystyka doświadczeń polowych

Zespół agronomów ICL w 2021 r. przeprowadził ponad 100 doświadczeń polowych na ponad 20 roślinach w wielu ważnych lokalizacjach w całej Europie. Zdaniem głównego agronoma ICL w Europie, Dr Francisco Morella, doświadczenia na nawozach są ważnym obowiązkiem zespołu agronomów.

„Nasi agronomowie nie tylko odpowiadają na zapytania klientów i udzielają sezonowych porad rolnikom, ale także przygotowują i monitorują doświadczenia polowe wraz z klientami, rolnikami i stacjami doświadczalnymi” — tłumaczy. „Doświadczenia polowe to ważny element procesu rozwoju, demonstrowania i promowania produktów”.

 

Ważne doświadczenia w toku

Doświadczeń jest tyle, że nie sposób opisać ich wszystkich. Jest jednak kilka, które zdaniem Dr Morella, zasługują na szczególną uwagę.

 

Ocena wpływu zbilansowanego odżywiania upraw z użyciem nawozu Polysulphate na efektywność wykorzystania azotu w Rumunii.

Ocena wpływu zbilansowanego odżywiania upraw z użyciem nawozu Polysulphate na efektywność wykorzystania azotu w Rumunii.

 

Chodzi tu o ogólnoeuropejskie, prowadzone w różnych lokalizacjach badanie wpływu zbilansowanego odżywiania upraw Polysulphate na efektywność wykorzystania azotu (NUE). Wiadomo, że zbilansowane odżywianie upraw może znacząco poprawić NUE, a w konsekwencji ograniczyć wypłukiwanie N do środowiska. To doświadczenie jest prowadzone we współpracy z International Potash Institute w Rumunii, Niemczech i Polsce.

Tymczasem przykładowo w Holandii trwają doświadczenia na nowym produkcie. Przedmiotem badania jest kompost wzbogacony Polysulphate Standard. „Rolnik może za pomocą jednej dawki tego produktu dostarczyć w zarówno materię organiczną, jak i potas, zamiast dawkować je oddzielnie, najpierw kompost, potem potas” — tłumaczy Morell. Celem jest dostarczanie uniwersalnego użyźniacza glebowego w jednym ruchu z korzyścią dla gleby i upraw roślin bulwowych.

 

Porównywanie wyników

W fazie opracowywania wniosków z każdego doświadczenia w ramach naszego programu badawczego jego wyniki są porównywane z wynikami z setek poprzednich doświadczeń na innych roślinach, w innych rejonach i w innych warunkach. Ten dorobek wyraźnie pokazuje, że włączenie Polysulphate do strategii nawożenia przekłada się na większe plony i wyższą jakość żywności, w różnych systemach upraw i warunkach agroekologicznych na całym świecie.