Doskonała wydajność dzięki nawozom o kontrolowanym uwalnianiu

Controlled Release Fertilizers – superior proven performance for a sustainable future

Luty 28, 2024
3 min
Ronald Clemens
CRF Marketing & Portfolio Manager

Nawozy są kluczowym elementem nowoczesnego rolnictwa. Tak samo jak my potrzebujemy składników odżywczych do wzrostu, tak rośliny również mają swoje potrzeby żywieniowe – zazwyczaj wymagają więcej niż 14 niezbędnych składników odżywczych do zdrowego wzrostu upraw. Ale to nie tylko kwestia wyboru odpowiedniej kombinacji składników odżywczych, ważne jest również rozważenie rodzaju nawozu. Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu przynoszą wiele korzyści, które czynią je idealnymi do zapewnienia uprawom dostępności składników odżywczych w odpowiednim czasie, aby wyprodukować ilość i jakość plonów, na które wszyscy polegamy.

Porównanie Typów Nawozów

Chociaż konwencjonalne nawozy mogą dostarczać składniki odżywcze potrzebne uprawom, często prowadzą do utraty składników do środowiska poprzez wymywanie, ulatnianie, denitryfikację, spływ i fiksację w glebie, co zmniejsza efektywność stosowania nawozów.

Nawozy o zwiększonej efektywności są zaprojektowane specjalnie do rozwiązania problemu utraty składników odżywczych.

Obecnie używa się trzech typów nawozów o zwiększonej efektywności: nawozy wolno działające, stabilizowane nawozy azotowe oraz nawozy o kontrolowanym uwalnianiu.

Nawozy Wolno Działające

Nawozy wolno działające zapewniają dostępność składników odżywczych przez dłuższy okres, zazwyczaj do 6 tygodni. Dostępność ta zależy od wielu czynników, w tym temperatury gleby, wilgotności, pH gleby i aktywności mikrobiologicznej w glebie.

Technologia wolnego uwalniania może zapobiegać stratom składników odżywczych i jest z powodzeniem stosowana dla profesjonalnych trawników, ogrodów i w architekturze krajobrazu. Jednak w przypadku upraw o dłuższych cyklach wzrostu lub specyficznych wymaganiach odżywczych, liczba czynników wpływających na uwalnianie składników odżywczych i okres dostępności oznacza, że skuteczność nawozów wolno działających jest dyskusyjna.

Stabilizowane Nawozy Azotowe

Stabilizowane nawozy azotowe są zaprojektowane z konkretnym celem zapobiegania stratom azotu spowodowanym przez ulatnianie i wymywanie. Jak sugeruje nazwa, te stabilizowane nawozy azotowe utrzymują azot w jego pierwotnej formie chemicznej przez dłuższy czas.

Ta technologia może ograniczać straty azotu, ale skuteczność stabilizowanych nawozów azotowych jest wpływana przez typ gleby, pH i temperaturę. Oznacza to, że wysokie temperatury i gleby o wysokim lub niskim pH mogą zmniejszyć skuteczność tych nawozów. Sorpcja do cząstek gliny i materii organicznej lub unieczynnienie przez mikroorganizmy niebędące celem może również zmniejszyć ich wydajność. Ponadto, mieszanie stabilizowanego azotu z nawozami fosforowymi może prowadzić do interakcji chemicznych, które zmniejszają stabilność tych nawozów azotowych.

Nawozy o Kontrolowanym Uwalnianiu

Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu są bardziej wszechstronne i zapewniają optymalne poziomy składników odżywczych przez cały cykl wzrostu upraw, z szerokim zakresem trwałości, od 1 miesiąca do 1,5 roku. Są to najbardziej wszechstronne nawozy do odżywiania upraw rosnących w glebie.

Pokryte nawozy CRF firmy ICL składają się z rdzenia składników odżywczych chronionego przez dwie warstwy w pełni biodegradowalnych powłok. Składniki odżywcze wewnątrz są rozpuszczane przez wilgoć gleby i uwalniane do strefy korzeniowej.

To, co wyróżnia CRF od innych typów nawozów o zwiększonej efektywności, to proces uwalniania, który jest sterowany wyłącznie przez temperaturę gleby i jest całkowicie niezależny od typu gleby, pH czy innych czynników. Oznacza to, że tempo uwalniania jest bardziej przewidywalne i lepiej dopasowane do potrzeb rosnącej uprawy.

W porównaniu do konwencjonalnego mocznika, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu zmniejszają wszystkie rodzaje strat azotu i poprawiają wydajność wykorzystania składników odżywczych przez rośliny. Nawozy CRF redukują straty azotu z wymywaniem i ulatnianiem o nawet 60% oraz zmniejszają straty z denitryfikacji o ponad 10%.

Zwiększenie efektywności wykorzystania składników odżywczych o 80% oznacza, że dawki aplikacji mogą być zmniejszone nawet o 30%, a rolnicy mogą ograniczyć liczbę aplikacji, oszczędzając pracę i zasoby.

Te korzyści, potwierdzone przez niezależne badania, wyraźnie pokazują, dlaczego nawozy o kontrolowanym uwalnianiu stanowią standard wśród nawozów o zwiększonej efektywności, będąc wyjątkowym i niezbędnym narzędziem dla nowoczesnego rolnictwa.