Monitorowanie odżywiania nawozami przy użyciu aplikacji CRF Timer

Kontrola składników odżywczych stanowi podstawę zrównoważonych praktyk rolniczych. Nie tylko wpływa pozytywnie na plony, ale ponadto redukuje koszty i pomaga chronić środowisko.

Kwiecień 18, 2023
8 min

Rolnicy z całego świata decydują się na stosowanie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu, aby ograniczyć wypłukiwanie i straty składników odżywczych. Największą zaletą nawozów tego typu jest to, że umożliwiają kontrolowane dostarczanie składników odżywczych do gleby przez dłuższy okres. Stanowią więc długofalowe rozwiązanie w zakresie zarządzania składnikami odżywczymi i optymalizacji plonów. Ponadto nawozy o kontrolowanym uwalnianiu pozwalają na jak najbardziej efektywne nawożenie, na czym zyskują i rolnicy, i środowisko. 

Według definicji stworzonej przez ekspertów z AAPFCO (Amerykańskiego Związku Urzędników Nadzorujących Produkty Rolne) z nawozami o kontrolowanym uwalnianiu mamy do czynienia wtedy, gdy zawierają składniki odżywcze, które nie mogą zostać od razu wchłonięte przez rośliny. Dzięki równomiernemu uwalnianiu składników nawozy tego typu mogą dostarczać roślinom pożywienie przez dłuższy czas niż w przypadku nawozów o szybkim uwalnianiu (np. na bazie moczniku).

Jak tłumaczy Cristian Filote, pełniący rolę dyrektora ds. technologii terenów zielonych w zakresie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu i produktów specjalistycznych w zespole działu Agronomia ICL, „nawozy o kontrolowanym uwalnianiu mają częściowo przepuszczalną otoczkę w celu zapobiegania utracie składników odżywczych oraz zwiększania plonów. To rozwiązanie pozwala zmniejszyć częstotliwość nawożenia i utrzymać (lub zwiększyć) plony przy podobnej liczbie aplikacji produktu.

Aby umożliwić kontrolowane uwalnianie składników odżywczych i zarządzanie nimi, nawozy tego typu mają zazwyczaj otoczkę lub powłokę z substancji nieorganicznych lub organicznych. Za przykład nawozu o kontrolowanym uwalnianiu może posłużyć mocznik z polimerową otoczką. Pod wpływem odpowiedniej temperatury podłoża nawozy te uwalniają składniki w kontrolowany sposób, w określonym przedziale czasu. Ich czas działania zależy od grubości otoczki i wynosi od 1 do 12 miesięcy. Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ilość dostarczanych składników pokarmowych pokrywała się z zapotrzebowaniem roślin”.

Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu to świetne narzędzie, aby w zrównoważony sposób dostarczać roślinom pokarm, stosownie do ich potrzeb. Jednak zrozumienie i kontrolowanie procesu uwalniania składników odżywczych może stanowić wyzwanie. Zainteresowany tym rozwiązaniem rolnik może zapytać: „Po jakim czasie następuje uwolnienie składników odżywczych?”. Albo: „Co oznacza czas działania w przypadku nawozu o kontrolowanym uwalnianiu składników?”. CRF Timer pomaga monitorować uwalnianie składników odżywczych i odpowiedzieć na powyższe pytania, dzięki czemu można bez wątpliwości używać nawozów o kontrolowanym uwalnianiu. W tym wpisie zajmiemy się aplikacją CRF Timer i omówimy podstawy korzystania z niej. 

I. Kiedy dochodzi do uwalniania składników pokarmowych w przypadku nawozu o kontrolowanym uwalnianiu składników?

Czas uwalniania składników odżywczych ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o wchłanianie pokarmu przez rośliny, co przekłada się na ich wzrost i plony. Roślina musi mieć dostęp do składników odżywczych na każdym decydującym etapie rozwoju. Powolne uwalnianie pokarmu przez nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników odpowiada potrzebom rośliny. Jest to możliwe dzięki polimerowej otoczce, która reguluje prędkość uwalniania składników w zależności od temperatury gruntu.

„Działanie nawozów z polimerową otoczką zasadza się na mechanizmach osmozy i dyfuzji. Wilgoć przeniknie przez otoczkę do granulki, co doprowadzi do rozpuszczenia składników odżywczych i uwolnienia ich do strefy korzeniowej. W tym mechanizmie czynnikiem sterującym jest temperatura. Jeśli temperatura gleby spadnie, spadnie również tempo uwalniania składników – i na odwrót” – tłumaczy Filote. Ekspert dodaje, że nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dostosowują tempo uwalniania odpowiednio do potrzeb rośliny.

„Innymi słowy, roślina dostaje to, czego potrzebuje, i to wtedy, kiedy tego potrzebuje. Przy zimniejszych temperaturach rośliny rosną wolniej i nie potrzebują dużo składników pokarmowych. Gdy tylko temperatura się podniesie, wzrośnie zapotrzebowanie na pokarm i wodę. Jako że metabolizm rośliny przyspiesza, powinna ona mieć dostęp do składników odżywczych odpowiednio do swoich potrzeb. Nawozy dostosowują się do wymagań rośliny”.

Dzięki skutecznemu monitorowaniu uwalniania pokarmu można zapobiec przerwom w dostępie do składników odżywczych. Właśnie dlatego ICL stworzyło konkretne rozwiązanie cyfrowe o nazwie CRT Timer.

II. Wprowadzenie do aplikacji CRF Timer

CRF Timer to ważne narzędzie, które służy do kontroli składników odżywczych w danym przedziale czasu. Pozwala zyskać ogląd, ile pokarmu zostanie dla roślin na późniejszych etapach uprawy.

Dzięki aplikacji producent może zyskać wiarygodną wiedzę odnośnie do tego, jak jego nawóz o kontrolowanym uwalnianiu zachowuje się w określonych warunkach. W razie potrzeby pozwala to podjąć ewentualne dalsze kroki w celu zapewnienia optymalnych plonów.

CRF Timer został zaprojektowany tak, aby można go było stosować wyłącznie z nawozami o kontrolowanym uwalnianiu, które powstały z wykorzystaniem technologii uwalniania składników odżywczych E-Max. Wystarczy wybrać kraj, stację pogodową najbliżej własnego pola, nazwę użytego produktu, jego czas działania i termin, w którym został on wykorzystany do nawożenia gleby, a CRF Timer wyświetli informacje o tym, jaka ilość pokarmu została już uwolniona i ile jeszcze go zostało do końca okresu wegetacyjnego. Aplikacja korzysta z danych z ponad 400 stacji pogodowych i jest dostępna w 48 krajach z siedmiu regionów. 

Jak tłumaczy Cristian Filote, „kolejną zaletą [aplikacji] jest to, że producenci mogą przeprowadzić symulację uwalniania składników odżywczych dla nawozu o określonym czasie działania. Dzięki temu mogą zadecydować, czy produkt będzie odpowiadał uprawie, którą planują rozpocząć”. Otrzymane informacje pozwalają rolnikom na dostosowanie czasu działania nawozu do wymagań roślin i lokalnych warunków środowiskowych. 

Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu ICL nadają się do wielu gatunków roślin, ale i tak zaleca się, aby rolnicy skonsultowali się z agronomem lub laboratorium zajmującym się analizą podłoża, by przetestować glebę pod kątem niedoborów środków pokarmowych i wypracować kompleksowy plan zarządzania składnikami odżywczymi w celu pokrycia zapotrzebowania roślin na pokarm.

III. Kontrola składników odżywczych i ocena ich dostępności

Kontrola składników odżywczych i ocena ich dostępności w trakcie okresu wegetacyjnego są absolutnie niezbędne, aby dostosować strategię zarządzania składnikami odżywczymi w aktualnym sezonie i planowaniem nawożenia na kolejne lata.

Rolnicy mogą wykorzystać informacje z aplikacji CRF Timer i inne dane pozyskane w trakcie okresu wegetacyjnego, aby stworzyć strategię dla przyszłych upraw w takich warunkach, jakie panują na danym terenie. Przy okazji mogą dowiedzieć się, kiedy będzie najlepszy moment na dodatkową aplikację nawozów innego typu w czasie danego okresu wegetacyjnego. 

Rolnicy mogą także zdecydować się na przetestowanie gleby i tkanki roślinnej, aby ocenić, w jakim stopniu pokarm jest wchłaniany przez rośliny. Testy ujawnią aktualny poziom składników odżywczych w glebie i w roślinach oraz mogą posłużyć do modyfikacji planu nawożenia upraw. 

IV. Zarządzanie składnikami odżywczymi – najlepsze praktyki

Efektywne zarządzanie składnikami odżywczymi obejmuje kilka elementów: 

  1. Utrzymanie zdrowej gleby. Zdrowa gleba zatrzymuje w sobie składniki pokarmowe i dostarcza ich roślinom wtedy, gdy one tego potrzebują. Praktykowanie płodozmianu, międzyplonu czy uprawy zerowej przyczynia się do wzmacniania zdrowia gleby.

  1. Właściwe nawadnianie gleby. Nawadnianie pomaga zaopatrywać rośliny w potrzebną im substancję, ale powinno ono być zoptymalizowane w taki sposób, aby unikać marnowania wody i pokarmu. Wykorzystanie najbardziej wydajnych systemów nawadniania, takich jak podlewanie kropelkowe lub mikronawadnianie, w połączeniu z planowym nawadnianiem, dostosowanym do potrzeb roślin, może znacząco wpłynąć na proces pobierania składników odżywczych.

  1. Zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie. Materia organiczna poprawia strukturę i urodzajność podłoża. Można ją dostarczyć do gleby poprzez kompostowanie, praktykowanie międzyplonu czy uprawy zerowej.

Rolnicy mogą zwrócić się o poradę do ekspertów agrokulturowych i wykorzystać jak najefektywniej dostępne zasoby w ramach najbardziej aktualnych dobrych praktyk zarządzania składnikami odżywczymi. Zastosowanie nowych technik i metod przełoży się na zużywanie mniejszej ilości zasobów, a jednocześnie przyniesie większe plony oraz bardziej zrównoważone uprawy. 

Regularne monitorowanie (z użyciem aplikacji CRF Timer) i modyfikowanie zarządzania składnikami odżywczymi zapewni zdrową ziemię i zdrowe uprawy na długi czas. Poziom zawartości składników odżywczych w glebie może się zmieniać pod wpływem różnych czynników, na przykład warunków pogodowych, praktykowania płodozmianu lub ze względu na konkretne rozwiązania związane z uprawą roli. Dzięki regularnie prowadzonej kontroli składników odżywczych rolnicy mogą odpowiednio wcześniej zidentyfikować potencjalne problemy i stosownie do sytuacji zmodyfikować programy nawożenia upraw. 

Działania profilaktyczne mogą pomóc w zapobieganiu niedoborom pokarmowym czy różnego rodzaju toksyczności, zapewniając jak największe i najlepsze jakościowo plony. Ponadto dzięki regularnie przeprowadzanej kontroli rolnicy mogą dowiedzieć się, które obszary na ich polach są bardziej, a które mniej urodzajne, i również pod tym kątem dostosować programy dostarczania składników odżywczych. 

Stworzenie dopasowanego do indywidualnych potrzeb programu zarządzania składnikami odżywczymi to rzecz kluczowa. Ów program powinien obejmować regularne monitorowanie poziomu zawartości składników pokarmowych w glebie i modyfikowanie ilości dostarczanego nawozu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Poświęcając czas na stworzenie i wdrożenie programu zarządzania nawożeniem, możesz na długo zagwarantować zdrowie swojej ziemi i swoich upraw.

Zadbaj o zrównoważony wzrost plonów! Wykorzystaj w pełni potencjał nawozów o kontrolowanym uwalnianiu i kontroluj dostarczanie składników odżywczych dzięki aplikacji ICL CRF Timer!