Oświadczenie o Śladzie Węglowym Kalkulacji

OŚWIADCZENIE: Niniejszy [arkusz kalkulacyjny] wymienia produkty nawozowe i podaje zakres minimalnych i maksymalnych śladów węglowych w oparciu o typ produktu, korzystając z źródeł zewnętrznych oraz dokumentacji firmy. Porównania zawarte w niniejszym dokumencie nie są koniecznie oparte na identycznych kryteriach, ponieważ zależą od lokalizacji geograficznej i okresu oceny. Choć ICL uznaje zawarte tu informacje za wiarygodne, nie udziela gwarancji ani wyraźnej, ani dorozumianej, co do dokładności, wystarczalności, kompletności, legalności, rzetelności czy przydatności tych informacji. Do stworzenia tego arkusza kalkulacyjnego ICL polegało na źródłach zewnętrznych, których dokładności nie może zagwarantować. Wszystkie informacje są udostępniane “TAK, JAK SĄ”. Odmawia się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Ani ICL, ani jej dostawcy, współtwórcy lub źródła danych nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie opisanych i/lub zawartych tu informacji, i nie biorą na siebie odpowiedzialności za korzystanie z tych informacji przez kogokolwiek.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Odbiorca informacji ponosi pełną odpowiedzialność za wybór i wykorzystanie wszelkich dostarczonych tu informacji. Informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie przez odbiorcę. Odbiorca nie ma prawa przekazywać, reprodukować, edytować ani rozpowszechniać tych informacji. Zawartość arkusza kalkulacyjnego nie może być kopiowana. Wszystkie informacje są chronione międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.