Gęste rośliny po Osmocote Bloom

Rośliny produkowane na Osmocote Bloom są lepszej jakości niż te, produkowane tylko na nawozach rozpuszczalnych. Są bardziej gęste, lepiej wybarwione.

2 min

Cel doświadczenia: 

Porównanie oddziaływania Osmocote Bloom i nawozów rozpuszczalnych w wodzie na pokrój roślin, ich wzrost, gęstość i wybarwienie.

Główne wnioski:

  • Lepsze rozgałęzienie przekładające się na większą świeżą masę, nawet o 28%.
  • Lepsze wybarwienie roślin niż w przypadku stosowania jedynie nawozów rozpuszczalnych.
  • Bardziej zwarty pokrój roślin.
  • Niższe, bezpieczniejsze dla roślin EC podłoża.


Warunki przeprowadzenia doświadczenia:

Rośliny: Begonia, aksamitka (Tagetes), Lobelia, Petunia.
Lokalizacja: gospodarstwo produkujące rośliny rabatowe van der Plas, Maasdijk (NL)
Nawozy: rozpuszczalne w wodzie vs. Osmocote Bloom