Nawóz rozpuszczalny dobieraj do jakości wody

Co decyduje o skuteczności nawożenia? Przede wszystkim jakość wody - często o tym zapominamy

2 min

Harmonijne współdziałanie nawozu rozpuszczalnego i wody, z jaką jest stosowany, decyduje o powodzeniu w uprawie. Zła jakość wody, czyli jej niewłaściwe pH lub EC, mają wpływ na stopień przyswajania składników pokarmowych dostarczanych podczas nawożenia.

Zanim wybierzesz nawóz rozpuszczalny, wykonaj chemiczną analizę wody

W ten sposób sprawdzisz najważniejsze parametry: odczyn, twardość, zawartość jonów HCO3 oraz zasobność. Na tej podstawie dokonasz ekonomicznego zakupu i uzyskasz zadowalające efekty – rośliny zdrowe, silne i piękne, które łatwo znajdą nabywców.

  1. Przygotuj wyniki laboratoryjnej analizy wody. Sprawdź odczyn (pH), przewodnictwo elektryczne (EC), poziom dwuwęglanów HCO3- oraz zawartość pierwiastków.
  2. Zalecamy obniżenie odczynu wody, gdy poziom dwuwęglanów jest wyższy niż 152,5 mg/litr. Jakość wody może ulegać zmianom w trakcie sezonu. Każde źródło wody może mieć różne parametry i wymaga przeprowadzenie oddzielnej analizy. Mieszanie wody studziennej z deszczową wpływa na parametry jakościowe. Program nawożenia musi być dostosowany do każdego ujęcia wody oddzielnie.
  3. Stosuj nawozy Universol i/lub Peters przeznaczone do różnych rodzajów wody, najlepiej dostosowane do warunków w Twoim gospodarstwie.