Świat włókien drzewnych – część 2

W 2. części tego dwuodcinkowego materiału *dr Eleni Siasou, dr Brian Jackson oraz międzynarodowy zespół marketingu ICL ds. nawożenia roślin namawiają, by włókno drzewne oceniać bez porównań do innych materiałów. Z kolei Stuart Gammage, menadżer techniczny ds. sprzedaży, naświetla praktyczne aspekty związane z włóknem drzewnym, istotne dla hodowców z Wielkiej Brytanii.

4 min

Dr Eleni Siasou reprezentująca ICL

Włókno drzewne powinno się oceniać bez porównań do innych materiałów

Bardzo trudno jest „zastąpić” torf, ponieważ jest wyjątkowym i bardzo dobrym materiałem do uprawy roślin. Pojawiające się alternatywne produkty są porównywane do torfu, jego właściwości i działania. Tymczasem te nowe materiały, takie jak włókno drzewne, powinny być oceniane i stosowane z uwzględnieniem ich wyjątkowych cech, które mogą różnić się od tradycyjnych mieszanek, do jakich przywykli hodowcy.

Na przykład beztorfowe podłoża uprawowe wymagają szczególnej uwagi pod względem nawożenia i nawadniania, ponieważ mają znacznie mniejszą zdolność buforowania i zatrzymywania składników odżywczych, z której słynie torf.  Różnice w cechach chemicznych i fizycznych tych beztorfowych materiałów oznaczają powstanie nowego „typu” substratu, który wymaga od hodowców przyjęcia nowych praktyk w uprawie.

 

Poznaj właściwy dla siebie typ włókna drzewnego i najlepsze praktyki w uprawie

Dlatego też z punktu widzenia hodowcy bardzo ważnym krokiem jest poznanie dokładnego typu włókna drzewnego, które zostało zastosowane w mieszance. Hodowca musi mieć pełną świadomość wymagań określonego typu włókna, aby uprawa zakończyła się sukcesem. Zaleca się też nie opierać strategii uprawowych na entuzjastycznych doniesieniach kolegów lub innych hodowców, a kierować się informacjami na temat produkcji i wskazówkami/zaleceniami dotyczącymi upraw od producenta/dostawcy podłoża uprawowego. Jednym z największych wyzwań wynikających z wykorzystania włókna drzewnego w podłożach jest wiązanie azotu.

W ICL opracowaliśmy wyjątkowe nawozy o opóźnionym uwalnianiu składników (CRF) z azotem, wapniem i magnezem w składzie, takie jak Osmocote CalMag, który miesza się z miękką wodą do podlewania. Kolejnym nawozem jest Osmocote N, który dostarcza azotu i niedużą ilość potasu i jest przeznaczony dla roślin wymagających dłuższego odżywiania, na przykład w szkółkach. Z kolei Osmoform High N jest dostosowany do potrzeb krótkoterminowych upraw, takich jak rośliny rabatowe i doniczkowe.  Te trzy produkty stanowią kompleksowe rozwiązanie problemu utraty składników odżywczych przez cały okres uprawy. Menadżerowie techniczni ds. sprzedaży ICL służą radą i wskazówkami dotyczącymi konkretnych sytuacji. Zaleca się przeprowadzenie niewielkiej próby na części upraw przed podjęciem decyzji o całkowitej zmianie mieszanek.

 

O czym muszą pamiętać hodowcy

Stuart Gammage, menadżer techniczny ds. sprzedaży ICL na obszar Anglii Wschodniej, omawia sprawy, o których powinni pamiętać hodowcy włączający włókno drzewne do swoich mieszanek.

GRAFIKA

 

Włókno drzewne jest jednym z kilku produktów, które mogą pomóc ograniczyć użycie torfu w niektórych mieszankach podłoży i zapewnić świetne efekty.  Dobrze i równomiernie zmieszane z podłożem (przy poziomie azotu dostosowanym odpowiednio do określonej uprawy) pozwala zredukować ilość stosowanego torfu ogrodniczego bez większego uszczerbku dla wzrostu roślin.  Jednak podobnie jak w przypadku wszystkich podłoży, gdy pierwotnie zastosowany nawóz się wyczerpie, należy pamiętać o uzupełnianiu odżywiania przy pomocy nawozów rozpuszczalnych w wodzie lub posypowych. Mieszanki o obniżonej zawartości torfu mają mniejszą zdolność buforowania składników odżywczych niż podłoża w 100% torfowe, więc sprawdzanie poziomu odżywienia jest ważną czynnością.

Wiemy, że właściwy poziom porowatości powietrznej (AFP) ma ogromne znaczenie dla rozwoju zdrowego systemu korzeniowego.  Włókno drzewne może być szczególnie pomocne w optymalizacji wskaźnika AFP w mieszankach podłoży.  Musimy jednak pamiętać, że dodanie zbyt dużej ilości jednego tylko zamiennika torfu może z czasem prowadzić do problemów z podłożem. Trzeba na przykład rozważyć, jak długo roślina ma pozostać w szkółce w pojemniku, ponieważ wraz z upływem czasu wysoka zawartość włókna drzewnego może powodować opadanie podłoża w doniczce.

Trzeba też monitorować nawadnianie i dostosowywać je do wymagań mieszanek podłoży o obniżonej zawartości torfu, ponieważ reagują one zwykle inaczej niż podłoża w pełni torfowe.  H2Gro to nasz wyjątkowy, zaawansowany technologicznie środek zwilżający, składający się z mieszanki surfaktantów. Zaprojektowaliśmy go specjalnie do użytku w podłożach uprawowych. Produkt ten pozwala zwiększyć zdolność zatrzymywania wody, poprawić stopień jej rozprowadzania oraz stopień nawadniania i poboru wody przy każdym kolejnym podlewaniu.  Nie tylko wspiera gospodarkę wodną w uprawach, ale też optymalizuje zużycie wody, ograniczając jej straty.

H2Gro znacząco poprawia gospodarkę wodną i zdolność poboru wody w podłożach uprawowych, w tym w mieszankach o obniżonym poziomie torfu, które zawierają włókno drzewne.  Granulki H2Gro mogą być mieszane z podłożem Levington w czasie jego produkcji w naszym zakładzie Nutberry. W późniejszym czasie nawóz może być dodany także w postaci płynnej poprzez system nawadniania, co pozwoli uzyskać jeszcze mocniejszy efekt.

Firma ICL wyprodukowała wysoce wydajne mieszanki podłoży z włóknem drzewnym, które przy zachowaniu właściwego nawożenia i odpowiedniej gospodarki wodnej pozwoliły wyhodować silne rośliny z rozbudowanym systemem korzeniowym.  To dobry początek procesu ograniczania użycia torfu w branży.

*dr Eleni Siasou − menadżerka ds. rozwoju produktu i kontroli jakości podłoży w ICL − dr Brian Jackson − profesor nadzwyczajny specjalizujący się w substratach ogrodniczych na Wydziale Ogrodnictwa Uniwersytetu Stanu Karolina Północna w Stanach Zjednoczonych oraz międzynarodowy zespół marketingu ICL ds. nawożenia roślin.