Praktyki pomagające w zwalczaniu szkodników i chorób

Jak mówi Carl Mason, nasz doradca techniczny na obszar północno-wschodniej Anglii, utrzymywanie higieny w szkółce to praca, którą trzeba wykonywać przez cały rok.

2 min

„Zacznij od czystości i utrzymuj czystość” – to bardzo dobra dewiza. Chodzi w niej o utrzymanie populacji szkodników i występowania chorób na jak najniższym poziomie poprzez pozbycie się czynników chorobotwórczych, które wywołują tak wiele problemów, gdy rośliny są osłabione lub poddane stresogennym warunkom.

Podstawową zasadą jest czyszczenie i doprowadzenie terenu uprawnego do neutralnego stanu, który zapewni nowym roślinom najlepsze warunki do rozwoju.  Jak wiemy, liczba skutecznych chemicznych środków ochrony roślin zmniejsza się w alarmującym tempie, przez co walka z epidemiami chorób i inwazjami szkodników staje się coraz trudniejsza.  Z tego względu dziś, bardziej niż kiedykolwiek, musimy kłaść nacisk na dobór właściwych produktów i stosowanie ich zgodnie z zalecaniami do dezynfekcji konstrukcji, linii nawadniających, zbiorników opryskiwaczy, a nawet ludzi!

  1. Dobrym zwyczajem jest upewnić się, że okrywy roślinne, ściany i ścieżki są wolne od chwastów, a miejsca pomiędzy roślinami zamiecione, ponieważ dzięki temu zmniejsza się ryzyko inwazji szkodników i epidemii chorób. Przed wprowadzeniem nowych roślin wskazane jest zastosowanie dobrej jakości środka dezynfekującego we właściwej dawce na wszystkich obszarach, w tym na ścianach i ścieżkach.
  2. Najlepiej byłoby stosować nowe doniczki, multipaletki i – o ile to możliwe – także nowe podstawki. Ponieważ jednak dziś ważny jest jak najszerzej pojęty recykling, doniczki, multipaletki i podstawki przeznaczone do ponownego użytku powinny zostać umyte w celu usunięcia resztek materii organicznej, a następnie zdezynfekowane. Zawsze czytaj etykiety produktów, ponieważ niektóre środki dezynfekcyjne muszą mieć czas na obeschnięcie, zanim wypełnimy doniczki podłożem.
  3. Aby uniknąć osadzania glonów na i w szklarniach czy tunelach, należy je corocznie myć i regularnie dezynfekować. Przyniesie to dodatkową korzyść w postaci ograniczenia populacji szkodników, takich jak mączliki czy przędziorki chmielowce.
  4. Linie nawadniające wymagają czyszczenia i przepłukiwania. To nie tylko sposób, by zabić patogeny bytujące w rurach, ale też by usunąć nagromadzone pozostałości po nawozach i osadzający się kamień. Tu także należy używać środka czyszczącego odpowiedniej jakości i we właściwej dawce. Proces ten jest najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy, jeśli przeprowadza się go pomiędzy nasadzeniami.
  5. Zbiorniki do oprysków należy zawsze płukać po użyciu. To szczególnie ważne, jeśli zbiornik jest używany do opryskiwania biologicznymi środkami nicieniowymi, ponieważ jakiekolwiek pozostałości po chemikaliach mogłyby uszkodzić te pożyteczne organizmy.
  6. Ze względów biobezpieczeństwa dobrym zwyczajem jest prosić wszystkich odwiedzających, by wpisali się na listę i przeszli przez nieckę dezynfekcyjną przed wejściem do obiektu. Środki ostrożności muszą obowiązywać też wszystkich pracowników, którzy powinni używać niecek dezynfekcyjnych i nosić rękawiczki, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia patogenów pomiędzy roślinami.

Tych sześć praktyk nie wyczerpuje listy środków higienicznych, które należy stosować w szkółkach. Są to jednak podstawowe kroki, które pomagają zabezpieczać się przed szkodnikami i chorobami.  Oczywiście może się okazać, że ze względu na specyfikę Twoich upraw konieczne jest wprowadzenie dalej posuniętych działań.

To ważne, abyśmy zdali sobie sprawę, że dni chemicznych środków ochrony roślin dobiegają końca, więc przyjęcie proaktywnej postawy od samego początku wydaje się rozsądnym rozwiązaniem.