ICL Growing Solutions inwestuje w pilotażową linię produkcyjną do wytwarzania bardziej biodegradowalnej otoczki Osmocote

3 min

Po latach badań firma ICL uruchomiła pilotażową linię produkcyjną stanowiącą kolejny krok w rozwoju bardziej biodegradowalnej otoczki Osmocote. Dzięki tej dużej inwestycji możliwe jest teraz wytwarzanie udanych prototypów nowej otoczki Osmocote w większych ilościach. Nowa pilotażowa linia produkcyjna pozwoli na wytwarzanie ograniczonych ilości prototypowych produktów. Ten etap jest niezbędny, aby rozpocząć realizację produkcji komercyjnej, której rozpoczęcie planowane jest na lata 2025-2026.

Po latach badań i rozwoju firma ICL stworzyła prototypy z bardziej biodegradowalną otoczką, które będą stanowiły kolejny krok na drodze do wprowadzenia produktu na rynek. Szeroko zakrojone testy na plantacjach testowych w różnych krajach Europy potwierdziły wysoki poziom bezpieczeństwa dla roślin i skuteczność wyrobu. W początkowej fazie prac rozwojowych skupiamy się na produktach Osmocote o trwałości do 8-9 miesięcy. Wyniki są obiecujące, co pozwala na przejście do kolejnych etapów.

Opracowanie bardziej biodegradowalnej otoczki Osmocote ma dla ICL bardzo duże znaczenie. Nowa otoczka musi spełniać wymogi przepisów, które zaczną obowiązywać w lipcu 2026 roku, i pozwoli dodatkowo zwiększyć korzyści środowiskowe, które obecny Osmocote już przynosi plantatorom: efektywność wykorzystania składników pokarmowych i ograniczone wymywanie do środowiska.

Pilotażowa linia produkcyjna umożliwia wytwarzanie większych ilości produktu testowego. Produkty te będą stosowane na plantacjach testowych oraz na większą skalę w praktycznych testach prowadzonych w szkółkach w całej Europie. Celem jest potwierdzenie osiągniętych do tej pory wyników i kontynuacja prac nad prototypami.

Zakład produkcyjny ICL Heerlen (NL)

ICL zamierza nadal dostarczać właścicielom szkółek kontenerowych oraz producentom roślin doniczkowych i rabatowych wysokiej jakości nawozy, które pomagają w optymalnej i zrównoważonej uprawie oraz wnoszą pozytywny wkład w ich działalność.

Testy ICL z obecnymi prototypami

Potrzebujesz więcej informacji?

Alain Chaumien
Menedżer ds. kluczowych klientów i marketingu technicznego
ICL Growing Solutions | Ogrodnictwo ozdobne
T: +49 170 5402773
E: Alain.Chaumien@icl-group.com