Dżdżownice i ich wpływ na trawnik

Jaki wpływ mają dżdżownice na jakość murawy? Dowiedz się, jak kontrolować dżdżownice.

Sierpień 18, 2022
3 min

W tym artykule: 

  • Szkodniki 
  • Czy dżdżownice stanowią problem? 
  • Najważniejsze wskazówki dotyczące kontrolowania aktywności dżdżownic 

 

Szkodniki 

Istnieje wiele szkodników, które mogą w różnym stopniu wpływać na naturalne obszary trawiaste, takie jak trawniki. Są to między innymi króliki i krety, a także larwy komarnic, much i chrząszczy. W przypadku eleganckich trawników w chłodniejszych, bardziej wilgotnych regionach jednym z głównych problemów jest występowanie dżdżownic, choć ich uciążliwość zależy od składu murawy, wysokości koszenia i estetyki danego obszaru. 

 

Czy dżdżownice stanowią problem? 

Istnieje wiele gatunków dżdżownic, które żyją w glebie. Każdy z nich ma swoje charakterystyczne cechy behawioralne i fizjologiczne. Na ich występowanie ma wpływ klimat, pH i struktura gleby, materia organiczna, sposób żerowania, tryb życia oraz położenie w profilu glebowym. 

Najważniejszą rolą dżdżownicy jest rozkład substancji obecnych w glebie. Dżdżownice żywią się martwym oraz gnijącym materiałem roślinnym i zwierzęcym, co z kolei służy do kontrolowania materii organicznej, a jednocześnie zwiększa dostępność składników odżywczych i poprawia żyzność gleby. Inne korzyści to napowietrzanie gleby prowadzące do modyfikacji (poprawy) jej struktury, zwiększone tempo infiltracji i lepsze ukorzenianie się roślin. 

Niewielka część dżdżownic zostawia odchody z niestrawionych odpadów, które stanowią problem dla osób dbających o trawniki. W przypadku terenów ogólnodostępnych, na których występują szybko rosnące gatunki życicy trwałej koszone powyżej 25 mm, takie odchody nie powinny stanowić problemu, chyba że teren ten jest wykorzystywany jako boisko. Jednakże na nisko koszonym ozdobnym trawniku są one uważane za nieestetyczne. Hamują także rozwój roślin trawiastych, a pozytywnie wpływają na chwasty, co jeszcze bardziej szkodzi estetyce danego obszaru. W takich przypadkach wady aktywności dżdżownic przeważają nad zaletami

 

Najważniejsze wskazówki dotyczące kontrolowania aktywności dżdżownic 

Odpowiednie zarządzanie terenami zielonymi może pomóc wypędzić dżdżownice. 

Głównym źródłem pożywienia tych zwierząt jest materia organiczna. Kontrolowanie jej poziomu w glebie ograniczy to źródło i sprawi, że dany obszar będzie dla dżdżownic mniej atrakcyjny. Z tego względu tam, gdzie to możliwe, należy zbierać pozostałości podcinanych roślin, ograniczać stosowanie nawozów organicznych, przyspieszać rozkład materii organicznej z pomocą regularnego napowietrzania i usuwać materię organiczną na przykład metodą wertykulacji. 

Robaki nie lubią kwaśnej gleby i zdecydowanie preferują warunki obojętne bądź zasadowe. Fakt ten jest korzystny w przypadku ozdobnych trawników zdominowanych przez drobne gatunki mietlicy i kostrzewy, które doskonale czują się właśnie w kwaśnym środowisku. W takich przypadkach należy używać materiałów zwiększających odczyn kwasowy, a nie zasadowy. Na przykład nawozy na bazie siarczanu amonu, a także siarczan żelaza mają po zastosowaniu działanie zakwaszające i powinny być używane wówczas, gdy robaki stanowią problem. 

Produkty wapienne do zwiększania poziomu pH powinny być stosowane z umiarem, ponieważ zbyt duża ich ilość spowoduje większą aktywność robaków. Oprócz środków do odżywiania gleby wapno może występować pod różnymi postaciami. Z tego względu należy zachować ostrożność przy doborze piasku, zwłaszcza na powierzchni. Użyty materiał nie powinien zawierać więcej niż 0,5% wapna. Wapienia nie należy także używać do zasypywania rowów odwadniających. W kwaśnych glebach łatwo ulega on rozkładowi, co znacznie zmniejsza skuteczność drenażu, a także przyciąga dżdżownice, które pozostawiają odchody w zasypce kamiennej, zanieczyszczając ją glebą. 

Wierzchnia warstwa ze średnioziarnistego piasku może również z czasem zmniejszyć aktywność robaków, ponieważ podrażnia ich skórę. 

Odchody dżdżownic można usuwać z trawnika za pomocą grabi lub miotły, ale należy to robić tylko w suchych warunkach. Usuwanie mokrych odchodów spowoduje ich rozmazywanie się na powierzchni, co może zmniejszyć tempo infiltracji i zdusić trawę pod spodem. 

W niektórych krajach dostępne są produkty chemiczne na bazie karbendazymu, które ograniczają ilość odchodów robaków. Mogą z nich jednak korzystać wyłącznie profesjonalni użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania oprysków.