Larwy chrząszczy

Strategie pozwalające ograniczyć ryzyko występowania larw chrząszczy w Twoim trawniku

Marzec 16, 2022
2 min

Organizm odpowiedzialny:

Garden chafer (Phyllopertha horticola)
Summer chafer (Amphimallon solstitiale)
Cock chafer (Melolontha melolontha)
Welsh chafer (Hoplia philanthus)

 

ProblemLarwy chrząszczy
Typy traw żywicielskichWszystkie typy traw
ObjawyPlacki obumarłej i obumierającej trawy oraz żółknięcie trawnika szczególnie w okresach bezdeszczowych. Większość uszkodzeń murawy jest wyrządzanych przez zwierzęta, które żywią się larwami. Głównymi drapieżnikami są krety, borsuki i ptaki. Borsuk może wyrządzić poważne szkody na każdym obszarze, na którym występują larwy.

 

Rozwój szkodnika

  • Dorosłe chrząszcze to średniej wielkości czerwono-brązowe owady wielkości 13–15 mm.
  • Dorosły chrząszcz około czerwca/lipca składa jaja, z których wykluwają się larwy i zaczynają żerować na korzeniach traw od lipca do schyłku września.
  • Począwszy od listopada zagrzebują się głęboko w glebie i pozostają uśpione pod ziemią aż do wiosny, kiedy wychodzą na powierzchnię już jako dorosłe chrząszcze.
  • Szkody są najbardziej widoczne w sierpniu i wrześniu (stadium larwalne).
  • Wczesne objawy obejmują stopniowe przerzedzanie, żółknięcie i osłabianie trawy. Następnie pojawiają się rozproszone, nieregularne obszary obumarłej trawy.

Jak ograniczyć prawdopodobieństwo plagi pędraków

  • Zwracaj uwagę na aktywność larw w sierpniu–wrześniu.
  • Skontroluj jesienią murawę pod kątem wzmożonej aktywności ptaków i wtórnych uszkodzeń.
  • Stosuj biologiczne zabiegi z wykorzystaniem nicieni, aby rozprawić się z robakami w glebie, gdy są jeszcze młode i pozostają blisko powierzchni ziemi.
Strategia profilaktyczna (powinna być traktowana tylko jako wskazówka)

Preventative Stategy Chafer Grubs

Outbreak – Plaga
Keep monitoring for signs of activity – Monitoruj oznaki aktywności
Try to keep high risk areas dry – Staraj się, by miejsca wysokiego ryzyka były suche