Odchody dżdżownic

Strategie zarządzania pozwalające ograniczyć ryzyko występowania odchodów dżdżownic na trawniku

2 min

Organizm odpowiedzialny: trzy główne gatunki, które najczęściej pozostawiają odchody:

Lumbricus terrestris
Aporrectodea caliginosa
Aporrectodea longa

 

ProblemOdchody dżdżownic
Typy traw żywicielskichWszystkie typy traw
ObjawyNiektóre gatunki dżdżownic zostawiają odchody na powierzchni murawy, co może negatywnie wpływać na właściwości i jakość nawierzchni (nierówność, pogarszający się stan pod wpływem ruchu na nawierzchni, zarastanie chwastami, aktywność kretów).

 

Informacje ogólne

  1. Dżdżownice pełnią ważną rolę poprzez napowietrzanie gleby, ograniczanie jej zbicia, poprawę wskaźnika penetracji i przenikania wody, przetwarzanie materii organicznej i ograniczanie występowania filcu.
  2. Dżdżownice wychodzą na powierzchnię, gdy gleba jest wilgotna (np. późną jesienią lub zimą) i chowają się w glebie w czasie suchych warunków.
  3. Zwiększona liczba odchodów dżdżownic: gdy pozostawiane są źdźbła skoszonej trawy, gdy stosowane są nawozy organiczne, wapnowanie lub gdy używana do podlewania woda ma odczyn zasadowy.

Jak ograniczyć prawdopodobieństwo plagi dżdżownic

  1. Programowo zmniejsz ilość filcu, aby ograniczyć źródła pożywienia dżdżownic.
  2. W minimalnym stopniu używaj organicznych polepszaczy.
  3. Stosuj nawozy zakwaszające, żeby obniżyć pH powierzchni gleby i odstraszyć dżdżownice.
  4. Pozostawiaj jak najmniej skoszonych źdźbeł trawy (materii organicznej) i używaj nawozów o opóźnionym uwalnianiu składników odżywczych oraz regulatorów wzrostu roślin.
  5. Stosuj piaskowanie, żeby ułatwić rozpad i rozproszenie odchodów.
  6. Szczotkuj lub używaj bata do ściągania rosy, aby rozproszyć suche już odchody.

 

Strategia profilaktyczna (powinna być traktowana tylko jako wskazówka)

preventative strategy earthworms graph