Badania nad optymalnym preparatem nawilżającym

Produkcja najwyższej jakości murawy, niezbędnej na boiska, czy stadiony, wymaga opracowania właściwych sposobów jej pielęgnacji i ponoszonych nakładów. Należy zoptymalizować zastosowanie wody i składników pokarmowych tak, aby zapewnić wysoką efektywność ich wykorzystania.

3 min

Trzyletni projekt badawaczy realizowany jest przez przez Centre for Global Eco-Innovation (Centrum Globalnej Eko-Innowacji), przy Uniwersytecie Lancaster. Centrum jest częściowo finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i wspierane przez J. Mallinson’a, lokalnego specjalistę od zakładania trawników sportowych we współpracy ze specjalistami ds. Surfaktantów w ICL.

W planowaniu projektu kluczową rolę odegrał dr Andy Owen (ICL International Technical Manager). „Znam zespół badawczy Lancaster Environment Centre od wielu lat, a szansa na współpracę i generowanie przydatnych badań optymalizujących nakłady na murawę poprzez wykorzystanie środków zwilżających jest nieoceniona”.

Doktorant Vasileios (Billy) Giannakopoulos pracuje pod nadzorem dr. Jaime Puertolasa i profesora Iana Dodda. Kiedy Billego wybrano spośród kilku innych kandydatów do rozpoczęcia trzyletniego projektu, powiedział: „Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym projekcie ponieważ do tej pory nie podejmowano tego rodzaju badań. To interesujący i istotny temat, który może w znaczący sposób wpłynąć na pielęgnację i uprawę murawy.”

Doktorant Vasileos (Billy) Giannakopoulos bada wpływ środkow zwilżających na zużycie wody do podlewania. Wyniki jego pracy będą istotnie zarówno dla producentów murawy, jak i dla rolnictwa.

Od roku, w badaniach aboratoryjnych, szklarniowych i polowych, zespół badawczy wykorzystuje środki zwilżające ICL: H2Pro, TriSmart, AquaSmart i FlowSmart. Dr Puertolas jest bardzo pozytywny co do uzyskanych wyników: „Zrozumienie środków powierzchniowo czynnych i ich działania jest bardzo interesującym tematem. Zwykle modyfikujemy wilgotność gleby poprzez zmianę dawek lub częstotliwości nawadniania. Jest jednak inny sposób regulowania dostępności wody w glebieDążymy do tego, żeby nawadnianie było skuteczniejsze. Chcemy też poznać zależności pomiędzy dostępnością i dystrybucją wody w glebie oraz dostępnością składników pokarmowych. Dzięki współpracy z J. Mallinson’em i ICL nasze badania odwołują się do praktyki branżowej. Czyli mamy szansę zaoferować coś innowacyjnego, co będzie miało korzystny wpływ na środowisko.”

Lana Farren, Menadżer ds. Badań w ICL, uważa, że badania są prowadzone w niezwykle odpowiednim czasie. „Świadomość ekologiczna jest coraz większa. Wzrasta zapotrzebowanie na wodę do produkcji roślin oraz nawadniania trawników. Tracimy wiele składników pokarmowych, ponieważ są wypłukiwane, a do jest niekorzystne dla środowiska. Poprawa efektywności podlewania to świadectwo dbałości o środowisko.

Prof. Dodd skomentował: „Zapewnienie wystarczającej ilości wody do produkcji roślinnej jest dużym wyzwaniem w wielu częściach świata. Nawet w Wielkiej Brytanii może to być trudne. Wykorzystanie wody w uprawach osiąga swój szczyt latem, kiedy dostępność wody w środowisku może być ograniczona, jak miało to miejsce w tym roku. Projekt ten jest jednym z wielu projektów sfinansowanych w ramach grupy badawczej Lancaster’s Plant & Crop Sciences za pośrednictwem Centre for Global Eco-Innovation. Fakt, że taka współpraca między naukowcami i przemysłem ma na celu opracowanie rzeczywistych rozwiązań, jest bardzo pozytywny.”

Andy uważa, że jako globalny dostawca nasion traw i produktów dla rolnictwa, ICL jest w pewien sposób odpowiedzialny za prowadzenie tak ważnych badań. „ICL będzie nadal inwestować w wysokiej jakości niezależne badania, które pomagają wspierać nasze produkty. Zdajemy sobie sprawę, że efektywność wykorzystania wody i składników pokarmowych ma kluczowe znaczenie dla zarządzania uprawami na całym świecie, więc badania te są niezwykle ważneNasze środki zwilżające są stosowane zarówno w murawie sportowej, jak i rolnictwie. Chcemy korzystać z wiarygodnych danych, żeby wprowadzać je na rynek w sposób odpowiedzialny.”

Od lewej: Dr Andy Owen z ICL z Vasileosem (Billy) Giannakopoulosem i dr Jaime Puertolasem